Oddział Poznań


Oddział w Poznaniu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
Wielkopolskie Centrum Onkologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Garbary 15, 61-866 Poznań

Aktualności Oddziału


Aktualne składki


Składka za 2024 rok wynosi
100 zł,
dla emerytów
20 zł.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa. Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki członkowskiej.
Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę członkowską poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Numer rachunku bankowego:
PKO BP SA Oddział 52 w Poznaniu
58 1020 4027 0000 1702 0403 8220

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2023 ROKU !

Zarząd Oddziału

Katedra Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytet Medyczny im K. Marcinkowskiego
Święcickiego 4, 61-781, Poznań
mzielin@ump.edu.pl
Telefon: 61 854 6622, +48 691 742 960
Fax: 61 854 6620

Wielkopolskie Centrum Onkologii,Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Garbary 15, 61-866, Poznań
ewa.leporowska@wco.pl
Telefon: 61 8850660, 696362533
Fax: 61 8850745

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu; CLAB
Przybyszewskiego 49, 60-355, Poznań
kaczmarek.jolanta@spsk2.pl
Telefon: 61 8691-619, 61 8691-353, 609 631 702
Fax: 61 8691-354