Oddział Gdańsk


Aktualne składki


Składka za 2024 rok wynosi
100 zł,
dla emerytów
20 zł.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa. Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki członkowskiej.
Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę członkowską poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Numer rachunku bankowego:

PKO BP SA Oddział w Gdańsku
75 1020 1811 0000 0102 0164 7106

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2024 ROKU !

Zarząd Oddziału

Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedra Biochemii Klinicznej Gdański Uniwersytet Medyczny
Debinki 7, 80-211, Gdańsk
aja@gumed.edu.pl
Telefon: 583492775, 604349018
Fax: 583492784

Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedra Biochemii Klinicznej Gdański Uniwersytet Medyczny Emeryt
Debinki 7,80-211, Gdańsk
rasz@gumed.edu.pl
Telefon: 58-3492754,660434721

Centralne Laboratorium Kliniczne UCML UCK
Debinki 7,80-211, Gdańsk
aski@gumed.edu.pl
Telefon: 58-349-27-57
Fax: 58-349-27-72

Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedra Biochemii Klinicznej Gdański Uniwersytet Medyczny
Debinki 7, 80-211, Gdańsk
joannaklimaszewska@gumed.edu.pl
Telefon: 602533585