Oddział Łódź


Oddział w Łodzi Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Rzgowska 281/289; 93-338 Łódź

Aktualności Oddziału


Aktualne składki


Składka za 2024 rok wynosi
100 zł,
dla emerytów
20 zł.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa. Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki członkowskiej.
Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę członkowską poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Numer rachunku bankowego:

PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi
38 1020 3352 0000 1602 0010 3382

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2024 ROKU !

Zarząd Oddziału

CMDL instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Rzgowska 281/289, 93-338, Łódź
niewiadomska.alicja@gmail.com
Telefon: 422711511