Oddział Wrocław


Aktualne składki


Składka za 2024 rok wynosi
100 zł,
dla emerytów
20 zł.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa. Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki członkowskiej.
Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę członkowską poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Numer rachunku bankowego:
PKO BP SA we Wrocławiu
77 1020 5242 0000 2102 0149 9037

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2023 ROKU !

Zarząd Oddziału

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 4 Wojskowy Szpital Kliniczny
R. Weigla 5, 50-981, Wrocław
olga.loska@gmail.com
Tel: 26 166-04-08, 663687679

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Katedra Analityki Medycznej
Borowska 211A, 50-556, Wrocław
iwona.bil-lula@umw.edu.pl
Tel: 0717840621,603833969
Fax: 0717840054

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 4 Wojskowy Szpital kliniczny SP ZOZ
R. Weigla 5, 50-981, Wrocław
slawomipiatas@interia.pl
Tel: 261660408