IFCC – International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine jest założoną w 1952 roku organizacją międzynarodową zrzeszającą aktualnie  96 Towarzystw Krajowych Medycyny/Diagnostyki Laboratoryjnej (pełnoprawnych członków organizacji), 20 afiliowanych Towarzystw i  przedstawicieli 52 firm producentów diagnostyki in vitro. Partnerami regionalnymi IFCC są : Afrykańska Federacja Chemii Klinicznej, Arabska Federacja Biologii Klinicznej, Federacja Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Azji i krajów Pacyfiku, Europejska Federacja Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (EFLM), Latynoamaerkańska Konfederacja Biochemii Klinicznej oraz Północnoamerykańska Federacja Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej. Podstawowymi jednostkami funkcjonalnymi IFCC są: Sekcja Naukowa, Sekcja Edukacji, Sekcja ds. Komunikacji i Publikacji, Sekcja Nowoczesnych technologii oraz Sekcja Kongresów i Konferencji naukowych.

W ramach swojej działalności dotyczącej szerzenia nowoczesnej wiedzy dla profesjonalistów w dziedzinie medycyny laboratoryjnej IFCC prowadzi powszechnie dostępną platformę eAcademy, publikuje czasopismo naukowe eJournal IFCC ukazujące się w wersji elektronicznej i oficjalnie indeksowane w bazie MEDLINE/PUBMED oraz publikuje elektroniczny Newsletter IFCCeNews informujący członków o aktualnych działaniach IFCC.

Grupy robocze działające w ramach Sekcji Naukowej IFCC aktualnie zajmują się opracowaniem m.in. standardów metod diagnostycznych do oceny funkcji tarczycy, oceny metabolizmu kostnego, metod oznaczania albuminy w moczu, oznaczania insuliny, hormonu wzrostu, troponiny I, białek w płynie mózgowo-rdzeniowym, prokalcytoniny, peptydów natriuretycznych i bilirubiny noworodkowej.

PTDL jest od lat pełnoprawnym członkiem IFCC reprezentowanym przez Przedstawiciela narodowego (NR) mającym prawo udziału i głosowania  w wyborach władz organizacji oraz zgłaszania kandydatów do Sekcji i Grup roboczych. Przedstawiciel narodowy PTDL uczestniczy w Konferencjach Generalnych organizacji organizowanych co dwa lata.

Od 2001 r. funkcję Przedstawiciela Narodowego PTDL w IFCC pełni prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, która  w latach 2006-2013 była członkiem  Grupy Roboczej (WG- Communication and Publication Division),  natomiast w 2013 r.  była przewodniczącą takiej grupy w EFLM.

Prof. Grażyna Sypniewska w 2013 r. jako przedstawiciel i członek PTDL została wybrana do Zarządu EFLM (EFLM Executive Board Member at Large) i pełniła tę funkcję przez dwie kadencje w latach 2014-2017. Ponadto została wybrana jako ekspert EFLM do opracowania wspólnych zaleceń, które ustanowiły tzw. Joint Consensus of EFLM i European Atherosclerosis Society, dotyczący “Diagnostyki i leczenia dyslipidemii” (2015-2018). W okresie 2013-2023 w działania Grupach  roboczych IFCC  zaangażowane były 3 członkinie PTDL.

https://ifcc.org/executive-board-and-council/council/full-members/poland-national-society-pl/

https://ifcc.org/