Oddział Katowice


Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy
Wybrzeża Armii Krajowej 15
44-100 Gliwice

Aktualności Oddziału


Aktualne składki


Składka za 2024 rok wynosi
100 zł,
dla emerytów
20 zł.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa. Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki członkowskiej.
Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę członkowską poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Numer rachunku bankowego:

PKO BP SA Oddział II w Katowicach
75 1020 2313 0000 3702 0020 0055

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2024 ROKU !

Zarząd Oddziału

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice
Wybrzeża Armii Krjowej 15, 44-102, Gliwice
Jolanta.Mrochem-Kwarciak@io.gliwice.pl
Telefon: 32-278-9438
Fax: 32-278-9388

Pracownia Krzepnięcia Krwi i HBs/HIV Ślaskiego Centrum Chorób Serca
ul.M.Curie-Skłodowskiej 9,41-800, Zabrze
J.Kaczmarski@sccs.pl
Telefon: (32) 373-38-00

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Jedności 8, 41-200, Sosnowiec
kvassev@sum.edu.pl
Telefon: (32) 364-11-50

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice
Wybrzeża Armii Krjowej 15, 44-102, Gliwice
malgorzata.kramarz@io.gliwice.pl
Telefon: 32 278 94 35

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice
Wybrzeża Armii Krjowej 15,44-102, Gliwice
malwina.czech@io.gliwice.pl
Telefon:32-278-9435

e-mail: skarbnik@ptdl.pl