Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Członkami PTDL są diagności laboratoryjni, naukowcy i inne osoby reprezentujące różne dziedziny związane z medyczną diagnostyką laboratoryjną. Główna działalność PTDL realizowana jest w 17. oddziałach Towarzystwa.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy obywatel RP posiadający wyższe wykształcenie dające podstawę do pracy w diagnostyce laboratoryjnej lub rozwijania zainteresowań naukowych w tej dziedzinie.

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej skupia obecnie ok. 3300 członków, w tym 41 członków honorowych.

Członkami honorowymi są wybitni specjaliści i zasłużone osoby w szeroko pojętej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Dotychczas nadano 41 honorowe członkostwa. Honorowymi członkami PTDL byli nieżyjący już nestorzy polskiej diagnostyki laboratoryjnej, profesorowie: Józef Heller , Jerzy Krawczyński, Stefan Angielski, Jerzy Janecki, Jan Prokopowicz czy Andrzej Brzeziński.

Członkowie PTDL mogą korzystać z następujących przywilejów:

  • Bezpłatnej prenumeraty oficjalnego czasopisma PTDL “Diagnostyka Laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics” w wersji  drukowanej
  • Zniżkowych opłat rejestracyjnych na zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych przez PTDL
  • Ubiegania się o travel granty umożliwiające udział w najważniejszych konferencjach w kraju i za granicą
  • Ubiegania się o dofinansowania udziału w szkoleniach
  • Ubiegania się o nagrody naukowe przyznawane przez PTDL
  • Ubiegania się o granty naukowe PTDL
  • Bieżącego informowania o najważniejszych wydarzeniach w dziedzinie medycznej diagnostyki laboratoryjnej w kraju i za granicą oraz dostępu do kalendarza imprez związanych z tą dziedziną medycyny

Aby stać się członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

UWAGA: O przyjęciu do Towarzystwa decyduje zarząd właściwego oddziału. O decyzji zarządu kandydat zostanie niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną. Po złożeniu deklaracji zostanie zweryfikowany stan opłacenia składek członkowskich.

Opłata członkowska wynosi jedynie 100 zł rocznie (dla emerytów 20 zł).