Zarząd Główny Kadencji 2017-2022


Prezes
Dr hab. n. med. Anna Mertas, prof. SUM
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wiceprezes
Prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska
Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wiceprezes
Prof. dr. hab. n. med. Bogdan Solnica
Katedra Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Sekretarz
Dr n. farm. Sławomir Białek
Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Skarbnik
Dr n. med. Lidia Basta
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. UMW
Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr hab. n. med. Olga Ciepiela
Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Katarzyna Fischer
Laboratorium Kliniki Reumatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Mgr Marcin Matysiak
Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki w Rzeszowie
Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dr n. med. Urszula Rychlik
Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
Dr Anna Raszeja-Specht
Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedra Biochemii Klinicznej Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. Dr n. med. Maciej Szmitkowski
Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr hab. n. farm. Grażyna Sygitowicz
Katedra Biochemii I Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Rafał Wlazeł
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. n. med. Ewa Wysocka
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Główna Komisja Rewizyjna kadencji 2017-2022

Prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek – przewodniczący
Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Mgr Aleksandra Frydrych – zastępca przewodniczącego
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Małgorzata Jekiel-Jóźwiak sekretarz
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie
Dr Jolanta Kaufmann – zastępca członka
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Sąd Koleżeński kadencji 2017-2022

Dr Jacek Majda – przewodniczący
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny w Wrocławiu
Mgr Ewa Brzezińska
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Samodzielny Publiczny ZOZ w Sulechowie
Dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy
Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr Magdalena Lampka
Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy
Dr hab. Małgorzata Rusak
Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku