Oddział Szczecin


Aktualne składki


Składka za 2024 rok wynosi
100 zł,
dla emerytów
20 zł.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa. Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki członkowskiej.
Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę członkowską poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Numer rachunku bankowego:
PKO BP SA w Szczecinie
33 1020 4795 0000 9802 0195 3868

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2023 ROKU !

Zarząd Oddziału

Laboratorium Kliniki Reumatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Unii Lubelskiej 1, 71-252, Szczecin
katarzyna.fischer11@gmail.com
Telefon: 91 425 33 43, 604 57 77 47
Fax: 91 425 33 44

Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia
Chłapowskiego 11, 70-103, Szczecin
anna.grzywacz@szczecin.ptdl.pl

DIAGNOSTYKA Sp. z o. o. Region Zachodniopomorski
Sokołowskiego 11; 70-230, Szczecin
bozkas@poczta.onet.pl
Tel: 91 425-34-65, 602-620-250
Fax: 91 425-34-56

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Arkońska 4, 71-455, Szczecin
czerska@spwsz.szczecin.pl
Tel: 91 813-95-15
Fax: 91 813-95-16