Zalecenia Grupy Roboczej ds. Raportowania Wyników Elektroforezy Białek (RaWEB) surowicy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej 2023

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u osób z cukrzycą – stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2023

Zalecenia Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – badanie reaktywności płytek krwi 2023