Przygotowanie pacjenta przed pobraniem krwi

  • W okresie poprzedzającym badanie należy zachować dotychczasową, typową dietę bez ograniczeń.
  • Na 48 godzin przed planowanym pobraniem krwi, należy unikać znacznego wysiłku fizycznego i spożywania alkoholu.
  • Jeśli to możliwe, pobranie krwi powinno, odbyć się przed wdrożeniem leczenia. Pacjent, po uzgodnieniu z lekarzem, powinien ograniczyć przyjmowanie leków (z wyjątkiem leków koniecznych) lub wyłączyć leki mogące wpływać na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego oraz powstrzymać się od stosowania parafarmaceutyków. Pacjent powinien poinformować personel Laboratorium o stosowanych lekach.
  • Do pobrania krwi należy zgłaszać się na czczo, po co najmniej 8 godzinnej przerwie posiłkowej, po lekkostrawnej kolacji. W przypadku zlecenia profilu lipidowego (cholesterol całkowity + cholesterol HDL + cholesterol LDL + triglicerydy) wskazane jest zachowanie 12 godzinnej przerwy posiłkowej.
  • Pobranie krwi powinno odbyć się po standardowym wypoczynku nocnym, między godz. 7:00 – 9:00 rano, po co najmniej 15 min. odpoczynku w pozycji wygodnej dla pacjenta. Przed pobraniem krwi nie należy palić papierosów, ponieważ wpływa to na poziom wielu oznaczanych parametrów.
  • Na 2 – 3 dni przed pobraniem krwi w celu oznaczenia poziomu PSA pacjent nie powinien poddawać się badaniu przezodbytniczemu bądź biopsji gruczołu krokowego, a ponadto powinien zachować wstrzemięźliwość seksualną oraz unikać intensywnej jazdy na rowerze.
  • Pacjent powinien być poinformowany o czasie oczekiwania i sposobie odbioru wyników.

Do pobrania: Przygotowanie pacjenta przed pobraniem krwi