Oddział Olsztyn


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

Aktualności Oddziału


Aktualne składki


Składka za 2024 rok wynosi
100 zł,
dla emerytów
20 zł.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa. Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki członkowskiej.
Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę członkowską poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Numer rachunku bankowego:

PKO BP SA Oddział 1 w Olsztynie
52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2024 ROKU !

Zarząd Oddziału

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Żołnierska 18,10-561, Olsztyn
vbrzozowska@interia.pl
Telefon:89 5386280, 607431541

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WSSD OLSZTYN
Żołnierska 18a, 10-561, Olsztyn
agatkaq@o2.pl
Telefon: 663 995 877

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Wojska Polskiego 37, 10-228, Olsztyn
anna.bienkowska@yahoo.com
Telefon: 89 5398266