Oddział Białystok


Aktualne składki


Składka za 2024 rok wynosi
100 zł,
dla emerytów
20 zł.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa. Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki członkowskiej.
Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę członkowską poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Numer rachunku bankowego:

PKO BP SA Oddział 1 w Białymstoku
46 1020 1332 0000 1102 1044 0495

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2024 ROKU !

Zarząd Oddziału

Zakład Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytetu Medycznego
Waszyngtona 15A, 15-264 Białystok
malgorzata.rusak@umb.edu.pl
tel. (85) 831-87-24

Zakład Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytetu Medycznego
Waszyngtona 15A, 15-264 Białystok
matowic@umb.edu.pl

Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytetu Medycznego
ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok
katarzyna.janicka@bialystok.ptdl.pl

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego
ul. Waszyngtona 17
15-269, Białystok
bogdan.cylwik@bialystok.ptdl.pl
tel. (85) 74-50-762, 504-770-069

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego
ul. Waszyngtona 15A, 15-269, Białystok
violetta.dymicka-piekarska@bialystok.ptdl.pl
tel. (85) 746-87-16

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego
ul. Waszyngtona 15A
15-269, Białystok
o.koper@wp.pl

Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytetu Medycznego
ul. Waszyngtona 15A, 15-269, Białystok
beata.zelazowska-rutkowska@bialystok.ptdl.pl

Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytetu Medycznego
ul. Waszyngtona 15A, 15-269, Białystok
wojciech.jelski@bialystok.ptdl.pl
tel. 85 7468587
fax. 85 7468585

Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytetu Medycznego
ul. Waszyngtona 15A, 15-269, Białystok
ines.kostecka-roslen@bialystok.ptdl.pl

Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytetu Medycznego
ul. Waszyngtona 15A, 15-269, Białystok
joanna.pawlus@bialystok.ptdl.pl

SP ZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Bielsku Podlaskim
ul.Kleszczelowska 1, 17-100, Bielsk Podlaski
katarzyna.korolko@bialystok.ptdl.pl
tel. (85)833-27-65, 694-778-784