Dobowa zbiórka moczu

  • Przed badaniem należy zaopatrzyć się w: naczynie miarowe, najlepiej plastikowe z dopasowanym przykryciem, o pojemności 2 – 3l oraz jednorazowy plastikowy pojemnik o objętości około 100 ml (do nabycia w aptece).
  • Zbiórkę moczu rozpoczyna się rano w dniu poprzedzającym badanie. Pierwszą poranną porcję moczu w dniu rozpoczęcia zbiórki należy oddać do ubikacji i zapisać dokładny czas jej oddania – czas ten jest początkiem zbiórki moczu.
  • Od tego momentu każdą porcję moczu, łącznie z pierwszą porcją poranną dnia następnego (oddaną o godzinie, w której rozpoczęto zbiórkę dnia poprzedniego), należy zbierać w całości do opisanego imieniem i nazwiskiem pacjenta naczynia miarowego, przechowywanego w trakcie trwania zbiórki w lodówce w temp. 2 – 8o Zanotować dokładny czas oddania ostatniej porcji moczu.
  • Zebrany mocz dokładnie wymieszać, zmierzyć jego objętość i porcję około 50 ml przenieść do jednorazowego pojemnika, który należy dostarczyć do Laboratorium najpóźniej do 2 godzin od zakończenia zbiórki, w godz. 8:00 – 10:00.
  • Do próbki należy dołączyć informację o czasie rozpoczęcia i zakończenia zbiórki oraz całkowitej objętości zebranego w ciągu doby moczu.

UWAGA:

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn jakaś porcja moczu, oddana w trakcie wykonywania dobowej zbiórki, nie zostanie przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, należy wylać zebrany mocz, umyć i wysuszyć naczynie, a następnie ponownie przeprowadzić zbiórkę moczu w innym dniu.

Do pobrania: Dobowa zbiórka moczu