Przygotowanie pacjenta do badania ogólnego moczu

  • Dobę przed pobraniem moczu wskazane jest unikanie nadmiernego, nietypowego dla siebie, wysiłku fizycznego.
  • Do badania ogólnego należy pobrać, za wyjątkiem wskazań doraźnych, pierwszą poranną próbkę moczu oddaną bezpośrednio po spoczynku nocnym trwającym nie mniej niż 8 godzin, w tym po minimum 4 godzinnym gromadzeniu moczu w pęcherzu.
  • Oddanie moczu poprzedzić dokładnym umyciem okolic zewnętrznego ujścia cewki moczowej wodą z mydłem lub żelem do higieny intymnej, bez wycierania i używania środków odkażających.
  • Mocz należy pobrać ze środkowego strumienia***, w ilości 50 – 100 ml, do jednorazowego naczynia (zakupionego w aptece) opisanego imieniem i nazwiskiem pacjenta. (***Po oddaniu pierwszej porcji ok. 50 ml do muszli klozetowej, podstawić pojemnik, oddać do niego 50 – 100 ml moczu; odstawić pojemnik i dokończyć oddawanie moczu do toalety. Pierwsza porcja moczu nie nadaje się do badania ze względu na obecność w niej flory bakteryjnej kolonizującej ujście cewki moczowej.)
  • Naczynie szczelnie zamknąć i dostarczyć do Laboratorium w jak najkrótszym czasie (nie dłuższym niż 2 godziny od momentu pobrania) w godz. 8:00 – 10:00

UWAGI:

  • Jeżeli nie jest to konieczne, badania ogólnego moczu nie należy wykonywać u kobiet w trakcie krwawienia miesięcznego oraz w okresie 2 – 3 dni przed i po menstruacji.

Zaleca się zachowanie abstynencji płciowej w dniu poprzedzającym pobranie moczu do badań laboratoryjnych.

Do pobrania: Przygotowanie pacjenta do badania ogólnego moczu