Oddział Opole


Oddział w Opolu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Al. Witosa 26, 45-418, Opole

Aktualności Oddziału


Aktualne składki


Składka za 2024 rok wynosi
100 zł,
dla emerytów
20 zł.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa. Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki członkowskiej.
Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę członkowską poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Numer rachunku bankowego:
PKO BP SA Oddział 1 w Kędzierzynie-Koźlu
57 1020 3714 0000 4002 0096 4254

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2024 ROKU !

Zarząd Oddziału

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Al. Witosa 26, 45-418, Opole
gawrylakdryjaewa@gmail.com
Telefon: 77 452 03 90
Fax: 77 452 03 29

SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu
Licealna 18, 45-714 Opole
renata.mond-paszek@opole.ptdl.pl
Telefon 77 474 46 92, 693040971
Fax: 77 457 33 38

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Al. Witosa 26, 45-418, Opole
klusanna@interia.pl
Telefon: 774520390