Oddział Bydgoszcz


Aktualne składki


Składka za 2024 rok wynosi
100 zł,
dla emerytów
20 zł.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa. Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki członkowskiej.
Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę członkowską poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Numer rachunku bankowego:
PKO BP S.A. Oddział 1 w Bydgoszczy
55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2024 ROKU !

Zarząd Oddziału

Collegium Medicum w Bydgoszczy
M. Skłodowskie-Curie 9,85-094, Bydgoszcz
igaholynska@cm.umk.pl
Telefon 525853598

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Chodkiewicza 44, 85-667, Bydgoszcz
marzennagruszka@wp.pl
Telefon: 52 32 62 214

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii Laboratorium Analityczne
Seminaryjna 1, 85-326, Bydgoszcz
slabalcerak@wp.pl
Telefon: 52 3256760, 697914982
Fax: 52 3256760