Oddział Warszawa


Zakład Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Aktualności Oddziału


Aktualne składki


Składka za 2024 rok wynosi
100 zł,
dla emerytów
20 zł.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa. Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki członkowskiej.
Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę członkowską poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Numer rachunku bankowego:
PKO BP SA w Warszawie
65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2024 ROKU !

Zarząd Oddziału

Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Banacha 1A, 02-097, Warszawa
olga.ciepiela@wum.edu.pl
Tel: (22) 599 2105

Centralne Laboratorium SP CSK
Banacha 1a, 02-097, Warszawa
anna.rodziewicz.lurzynska@warszawa.ptdl.pl
Tel: 22 599 11 62

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Banacha 1, 02-097, Warszawa
sbialek@wp.eu
Tel: (22) 5720-974, 693-879-855
Fax: (22) 5720-974