Oddział Rzeszów


Aktualne składki


Składka za 2024 rok wynosi
100 zł,
dla emerytów
20 zł.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa. Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki członkowskiej.
Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę członkowską poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. II Oddział w Rzeszowie
77 1240 2614 1111 0000 3958 6357

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2024 ROKU !

Zarząd Oddziału

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, Szpital Miejski im. Jana Pawła II, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul.Rycerska 4,35-241 Rzeszów
rzeszowptdl@gmail.com

annaorlowskaptdl@gmail.com

SPZZOP „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno
Tel: 177715387
r.warzynska@gmail.com

Wojewódzki Szpital im. Św.Ojca Pio w Przemyślu, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej
ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
bozena.sekowska@interia.pl

ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Fredry 9, 35-005 Rzeszów