Aktualności » Białystok

 • Małgorzata Rusak 29/03/2017 19:40

  SZANOWNI PAŃSTWO

  Serdecznie zapraszamy na najbliższe posiedzenia Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  21 kwietnia (piątek) 2017:

  posiedzenie wyjazdowe razem z firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o.- szczegóły w najbliższym tygodniu: 

  - wyjazd z Białegostoku o 11.00, powrót około 24.00
  - opłata 20 zł na konto naszego Oddziału: 46 1020 1332 0000 1102 1044 0495
  - zapisy do 15.04.2017 u:
  skarbnik oddziału: Alicja Koziejko, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne "Laboratorium na Bema, ul. Bema 2 lok. 334B; e-mail: laboratoriumnabema@gmail.com, tel. 85 742 92 10

  sekretarz oddziału: Małgorzata Rusak, Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, ul Waszyngtona 15a; e-mail: mrusak@umb.edu.pl, tel. 85 7468724

  17 maj (środa) 2017:

  WYBORY ZARZĄDU BIAŁOSTOCKIEGO ODDZIAŁU PTDL

  godzina 11.00, sala Colegium Patologicum przy ulicy Waszyngtona 13

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
            dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Małgorzata Rusak 06/03/2017 10:22

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i firma
   Bio-Ksel Sp. z o.o.  
  zapraszają na  posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 15.03.2017 roku (środa) o godz. 12.00
  w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

   

  Program:

  1. Sprawy bieżące oddziału.
  2. Wykład pt. „Cholesterol: nasz wróg czy przyjaciel” – prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz
  3. Oferta firmy Bio-Ksel Sp. z o.o.

  Po posiedzeniu zapraszamy na kawę.

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
          dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Małgorzata Rusak 27/02/2017 09:43

  Przypominamy o SKŁADKACH!!!

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

  PTDL Oddział Białostocki

  PKO BP SA Oddział 1 w Białymstoku:

  Numer konta   46 1020 1332 0000 1102 1044 0495

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki
  rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

  Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informację o zaległościach w opłacaniu składek,
  proszę o kontakt pod adresem e-mail: malgorzata.rusak@umb.edu.pl .

      Dr n.med. Małgorzata Rusak
  Sekretarz Oddziału Białostockiego PTDL

 • Małgorzata Rusak 11/01/2017 13:22

  Białostocki oddział PTDL wraz z firmami Horiba ABX Sp. z o.o.,
  Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o.,
  DiaHem Diagnostic Products Sp. z o. o. 
  serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
  w wyjazdowym posiedzeniu naukowo-szkoleniowym,
  które odbędzie się w dniach 09-10.02.2017 roku (czwartek-piątek)
  w Supraślu w restauracji "Pięć Dębów" (ul. Rymarka 7, Supraśl).

   

  PROGRAM

  09.02.2017 (czwartek)

  - godz.12.00 - wyjazd sprzed DSK (ul. Waszyngtona 15A)

   - godz.12.30 - zakwaterowanie w ośrodku „Pięć Dębów”

   - godz.13.00 – lunch 

   godz. 14.15-17.30- Sesje wykładowe:

  - powitanie zaproszonych gości i uczestników oraz otwarcie konferencji- dr n. med. Małgorzata Czygier, Przewodnicząca Oddziału Podlaskiego PTDL

  - sesja firmy HORIBA ABX Sp. z o.o.
  „Diagnostyka niedokrwistości- parametry retikulocytarne”- Danuta Haertle, Product Manager ds. Hematologii

  - sesja firmy Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.:
  „Galaktyna-3- nowy marker zwłóknienia”- dr n. med. Ewa Gruszewska, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, firma Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

  - sesja firmy DiaHem AG Sp. z o.o.:
  „Immunologia transfuzjologiczna wg DiaHem”- firma DiaHem AG Sp. z o.o.

  - godz. 18.30- kolacja w karczmie

  - godz. 23.00- powrót do Białegostoku

  10.02.2017 (piątek)

  - godz. 9.00- śniadanie

  godz. 10.00- Sesje wykładowe:

  „Nowości w diagnostyce immunochemicznej- oferta firmy Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.”- Lidia Stankiewicz, District Sales Specialist Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
  „Nowości w diagnostyce hematologicznej- oferta firmy HORIBA ABX Sp. z o.o.”- Danuta Haertle, Product Manager ds. Hematologii.

  - godz. 12.00 - powrót do Białegostoku

       Dr n. med. Małgorzata Czygier
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 09/01/2017 10:42

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  wraz z firmą Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
  zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 18.01.2017 (środa) o godz. 12.00
  w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

  PROGRAM

  - Sprawy bieżące oddziału.
  - Wykład pt.: „Laboratoryjne aspekty zaburzeń hemostazy z uwzględnieniem nabytej hemofilii”- prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga – Kierownik Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
  - Prezentacja mgr Anny Szermińskiej pt.: „Działanie i przydatność diagnostyczna witaminy D”. Kierownik specjalizacji dr n. med. Ines Kostecka- Rośleń.

        Dr n. med. Małgorzata Czygier
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 30/12/2016 12:02

  Białostocki oddział PTDL wraz z firmami Horiba ABX Sp. z o.o
  i Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o.
  serdecznie zapraszają  do wzięcia udziału
  w wyjazdowym posiedzeniu naukowo-szkoleniowym,
  które odbędzie się w dniach 09-10.02. 2017 roku (czwartek-piątek)
  w Supraślu w restauracji "Pięć Dębów" (ul. Rymarka 7, Supraśl).

  Dokładny program przesłany zostanie w najbliższym czasie.

  Koszt udziału wynosi: 100 zł od uczestnika pozostającego dwa dni /50 zł od uczestnika wracającego we czwartek.

  Liczba miejsc jest ograniczona!

  Rezerwację i opłatę należy uregulować od 02.01.2017 do 20.01.2017 u sekretarza lub skarbnika oddziału:

  - sekretarz oddziału: Małgorzata Rusak, Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, ul Waszyngtona 15a; e-mail: mrusak@umb.edu.pl, tel. 85 7468724

  - skarbnik oddziału: Alicja Koziejko, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne "Laboratorium na Bema, ul. Bema 2 lok. 334B; e-mail: laboratoriumnabema@gmail.com, tel. 85 742 92 10.

       Dr n. med. Małgorzata Rusak
  Sekretarz Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 02/12/2016 20:27

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. zapraszają na świąteczne posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 14.12.2016 (środa) o godz. 13.00
  w Restauracji Lipcowy Ogród w hotelu Podlasie ul. 42 Pułku Piechoty 6.

   

  PROGRAM

       Sprawy bieżące oddziału- dr n. med. Małgorzata Czygier, Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
       Sprawy bieżące Diagnostów Laboratoryjnych- prof. dr hab. Maciej Szmitkowski, Konsultant Krajowy ds. Diagnostyki Laboratoryjnej, Pełnomocnik Rektora ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych  
       Sprawy bieżące Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych- dr n. med. Maria Siewko, członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjny
       „Zakażenie HCV problem społeczny XXI wieku"- Wojciech Lemski, Dyrektor Medyczny Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
       Nowości firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.- Wojciech Minicz, Dyrektor Sprzedaży Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
           Po posiedzeniu zapraszamy na świąteczny poczęstunek.

   

  Przewodnicząca białostockiego Oddziału PTDl

              dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Małgorzata Rusak 15/11/2016 12:10

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z firmą Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
  zapraszają na  posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 23.11.2016 roku o godz. 12.00
  w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

   

  PROGRAM
  • Sprawy bieżące.
  • „Najnowsze rozwiązania w zarządzaniu Laboratorium Diagnostycznym XXI wieku"-
   Lidia Stankiewicz, Abbott Ambassador, Abbott Diagnostics
   Division

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
             Dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Małgorzata Rusak 28/10/2016 11:47

  PETYCJE

  W imieniu członków Zarządu PTDL prosimy o niezwłoczne zapoznanie się i podpisanie poniższych petycji. Są one związane z przyszłością naszego zawodu.

  http://www.petycjeonline.com/dostep_do_zawodu_diagnosty_laboratoryjnego

  https://podpisz.to/petycja/nie-dla-dysproporcji-w-wynagrodzeniach-w-ochronie-zdrowia,192 

          Dr n. med. Małgorzata Czygier
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 10/10/2016 15:02

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej ,
  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
  i firma PZ CORMAY S.A.
  zapraszają na  posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 26.10.2016 roku (środa) o godz. 12.00
  w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

   Program:

  • Sprawy bieżące.
  • „Choroby pasożytnicze, które towarzyszą ludziom”-
   prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna, Przewodnicząca białostockiego oddziału PTP, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB.
  • „Dobra praktyka przedanalityczna”- Agnieszka Molas-Kilianek- PZ Cormay

   

        Przewodnicząca
  Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr n. med. Małgorzata Czygier

Copyright © 2004-2022 PTDL