Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 08/05/2022 00:00

  Szanowni Państwo,


   Serdecznie zapraszamy członków PTDL  do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej   pt."Diagnostyka laboratoryjna 2022 r- nie tylko Covid-19...." organizowanej przez  Oddział   Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Bydgoszczy w dniach 9-10 czerwca 2022 r  w Hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach k/Torunia

   Za udział w konferencji będą przyznane punkty edukacyjne("twarde"). W trakcie trwania   konferencji przewidziana jest wystawa sprzętu i materiałów na stoiskach firm diagnostycznych .

  Partnerem logistycznym jest firma JMJ Sp.z o.o

  Informacje na temat opłaty konferencyjnej są zamieszczone na stronie www.jmjbiznes.pl w zakładce Terminarz-najbliższe wydarzenia.

  Formularz rejestracyjny zamieszczony zostanie na stronie www.jmjbiznes.pl .Od 11.05.2022 r  rozpocznie się rejestracja uczestników.

  Na stronie www.jmjbiznes.pl zamieszczone są również informacje dla firm diagnostycznych biorących udział w konferencji oraz Karta Wystawcy.

  Do zobaczenia w Łysomicach!

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

   


  Poniżej ramowy program konferencji:

  09 czerwca 2022 (czwartek) 

  9.00 – 10.00 przyjazd uczestników i zakwaterowanie

  10.00 – 10.15 Otwarcie Konferencji 

  10.15. -11.00 Wykład inauguracyjny:

  „Morsowanie czy sauna? Wpływ zabiegów immersji w zimnej wodzie i sauny na wybrane parametry stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego”.

  dr n. med. Marta Pawłowska i dr n.med. Roland Wesołowski, opiekun naukowy dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska prof. CM UMK, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej CM UMK w Toruniu

   SESJA I:       NOWOŚCI DIAGNOSTYKI  LABORATORYJNEJ 

   11.15 – 12.00 „Wykrywanie nowotworów hematologicznych na podstawie badania morfologii 

                            krwi” 

  mgr  Agnieszka Kowalczyk, koordynator ds. rozwiązań laboratoryjnych, Sysmex  Polska Sp. z o.o.

  12.00 – 12.45  „Wykorzystanie autoprzeciwciał w diagnostyce wybranych chorób 

                            autoimmunizacyjnych."        

   mgr Paweł Kozłowski, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej UCK, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  12.45 – 14.00 przerwa obiadowa

  14.00 – 15.00 BLOK PREZENTACJI FIRMOWYCH

  SESJA II:     DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA UKŁADU HEMOSTAZY

  15.00 – 15.45   „Zmiany w układzie krzepnięcia krwi w udarze niedokrwiennym mózgu”

     prof. dr hab. med. Ewa Żekanowska, Katedra Patofizjologii CM UMK w Toruniu

  15.45 – 16.30   „Zmiany w procesie hemostazy w przebiegu Covid-19” 

     dr hab.n. med. Artur Słomka,  prof. CM UMK, Katedra Patofizjologii CM UMK w Toruniu

  16.30 – 17.30    Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

  17. 30 -18.15    „Wpływ czynników interferujących na wyniki badań układu krzepnięcia”      

                                Wykład pod patronatem firmy Siemens Healthineers Sp.z o.o

  dr n. med. Teresa Iwaniec, Zakład Diagnostyki Hematologicznej  i Genetyki  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie   

  SESJA III: VALUE OF DIAGNOSTICS - ROLA I ZNACZENIE DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH  (SESJA POD PATRONATEM FIRMY ROCHE)

  18.15 – 18.45 „Ostre zapalenia wątroby o ciężkim przebiegu i nieustalonej etiologii u dzieci”

   prof. dr hab. n.med. Małgorzata Pawłowska, Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, CM UMK w Toruniu

  18.45-19.30 „HIV  a COVID/COVID a HIV"

  dr hab. Anita Olczak, prof.UMK, Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, CM UMK w Toruniu


  20.15   kolacja

   

  10 czerwca 2022 (piątek)

   

  SESJA IV:  DIAGNOSTYKA WYBRANYCH POWIKŁAŃ PO ZAKAŻENIU SARS CoV-2

  9.00 – 9.45 „Płyn w jamie opłucnowej – jako groźne powikłanie po zakażeniu koronawirusem

  SARS-CoV-2” 

  prof. dr hab. Maria Mantur, Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku 

  9.45 – 10. 30 „ Laboratoryjne biomarkery w leczeniu i monitorowaniu pacjentów z COVID-19. Zalecenia w long COVID/ post - COVID”.

  mgr Anna Chrzanowska, specjalista diagnostyki laboratoryjnej, specjalista ds. POCT i aplikacji, Radiometer Sp. z o.o.

  10.30 – 11.15 „Ocena skuteczności szczepień ochronnych – jakimi narzędziami dysponujemy?”

   dr n. farm. Patryk Matuszek, Ekspert ds. Szkoleń i Wystąpień Publicznych, Senior Product Manager ds. boreliozy, Euroimmun Sp. z o.o.

   

  11.15 – 11.45 przerwa kawowa

  SESJA V:  POPANDEMICZNA  PRZYSZŁOŚĆ  DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  11.45 – 12.30  „Biochemiczne aspekty indukcji porodu. Czy dojrzewanie szyjki macicy można diagnozować laboratoryjnie?”

  lek. Wojciech Flis, opiekun naukowy dr n. med .Maciej Socha, Katedra Perinatologii, Ginekologii                 i Ginekologii Onkologicznej , Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK w Toruniu 

  12.30 – 13.15   „Wapń i inne elektrolity – fizjologia i problemy diagnostyczne”

  dr n.med. Mirosława Nowacka, Beckman Coulter Polska Sp. z o. o.

   

  13.15 – 14.00 Test , podsumowanie i zakończenie konferencji 

  14.00   obiad, wykwaterowanie i wyjazd

   

  Uwagi:

  Przewiduje się niewielkie zmiany czasowe w godzinach poszczególnych punktów programu konferencji

 • Sławomira Balcerak 01/05/2022 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy zawiadamia

  o Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału,

  które odbędzie się w dniu

  24 maja 2022 r

  w Sali Wykładowej nr 4 w Budynku Biblioteki Collegium Medicum,

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9 w :

   

  I terminie o godz.16.00 - przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do

                                            głosowania

   

  W przypadku braku quorum w:

   

  II terminie o godz.16.15 - bez względu na ilość obecnych członków

   

  Prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie PTDL z opłaconymi składkami do 2021 r włącznie

   

  W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości

   

  Część wyborcza zebrania:

   

  Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Bydgoskiego PTDL

   

  1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Bydgoskiego PTDL

  2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania - głosowanie jawne

  3.Wybór Protokolanta Walnego Zebrania - głosowanie jawne

  4.Wybór Komisji Skrutacyjnej - głosowanie jawne

  5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - głosowanie jawne 

  6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału za kadencję 2017-2022 - Przewodnicząca Oddziału

  7.Przedstawienie sprawozdania finansowego za kadencję 2017-2022 - Skarbnik Oddziału

  8.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję 2017-2022

  9.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej - głosowanie jawne

  10.Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTDL na kadencję 2022-2026 w głosowaniu tajnym

   11.Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu Oddziału

  12.Wybór w głosowaniu tajnym:

   - Członków Zarządu Oddziału  na kadencję 2022 - 2026 - 9 osób ( 7 członków i

  2 zastępców )

  - Komisji Rewizyjnej - 5 osób (3 członków i 2 zastępców)

  - Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa w Kielcach w dniach 19-22.10.2022 -( 1 delegat na 20 członków Oddziału)

  13.Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną

  14.Wolne wnioski i dyskusja

  15.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

   

  Część naukowo-szkoleniowa zebrania:

   

  Wykład:"Toksoplazmoza-molekularne mechanizmy zakażenia i nowe opcje terapeutyczne"

   

   dr  hab.Karolina Szewczyk-Golec,Zakład Biochemii Medycznej,Collegium Medicum w Bydgoszczy,UMK w Toruniu

   

  Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału do czynnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału

   

 • Sławomira Balcerak 01/03/2022 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma Perlan Technologies

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formule on-line

  w dniu 17.03.2022 o godz. 17.30.

  Harmonogram posiedzenia

  17.30-17.35  Przywitanie uczestników 

  mgr Sławomira Balcerak - Przewodnicząca PTDL O/Bydgoszcz

  17.35 - 18.35  Wykład : „Ograniczenia metodyczne w testach tarczycowych"

  prof. dr hab. med. Krystyna Sztefko,Zakład Biochemii Klinicznej,Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

  18.35-18.45 Prezentacja firmowa

  18.45 -19.15 Panel dyskusyjny

  19.15.Zakończenie posiedzenia

  mgr Sławomira Balcerak - Przewodnicząca PTDL O/ Bydgoszcz

  Poniżej  link do rejestracji dla uczestników posiedzenia

  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5DH3pSYRHEWMNEGyA4VeZFRNUN0PGf5KtWwHU74u8thUNDJKVzFaQlY2VU1LMkY1V1VWQ0JQSVhFVC4u

  Po zarejestrowaniu uczestnika na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie przesłany link do posiedzenia.

  Za udział w posiedzeniu przysługują diagnostom 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

  Certyfikat uczestnictwa zostanie przysłany uczestnikom posiedzenia e-mailem przez firmę Perlan Technologies

 • Sławomira Balcerak 12/01/2022 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma Diag-med

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe,

  które odbędzie się  27 stycznia 2022 r

  w Sali Konferencyjnej (I piętro)  Galerii  Wnętrz Arkada, ul.Fordońska 40 w Bydgoszczy

  Po wejściu do Galerii kierować sie schodami ruchomymi na I piętro.Sala konferencyjna jest obok Bistro Projekt.Parking przed Galerią -bezpłatny

  Początek spotkania godz.13.00

   

  Program spotkania

  1.Wykład: "Interpretacja wyników morfologii uzyskanych w analizatorach hematologicznych Mindray BC 6200,Sysmex XN 2000 i Horiba Yumizen H2500"

   mgr Milena Małecka 

   Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski  Uniwersytet Medyczny

   2.Prezentacja "Nowości firmy Mindray"

     mgr Mariusz Śliwowski

     Product Specialist, IVD Mindray 

  3. Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

              Podczas spotkania odbędzie się prezentacja na żywo analizatora

              hematologicznego  BC-6200 Mindray

       Po części wykładowej zapraszamy na poczęstunek

  Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2022 (oraz ewentualnie zaległych)

  Wysokość składki członkowskiej w 2022 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  Informację o zaległościach w opłacaniu składek, można sprawdzić wysyłając pytanie pod adresem e-mail:agerth8@wp.pl

 • Sławomira Balcerak 22/12/2021 00:00

  ..." A co nam mówi to istnienie Boga w Dziecku z Betlejem?
  Mówi Tobie,
  mówi mnie
  każdemu człowiekowi mówi:
  dobrze, że jesteś".....
  /bp Klaus Hemmerle/

  ..." A co nam mówi to istnienie Boga w Dziecku z Betlejem?

  Mówi Tobie,

  mówi mnie

  każdemu człowiekowi mówi:

  dobrze, że jesteś".....

  /bp Klaus Hemmerle/

 • Sławomira Balcerak 15/11/2021 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma Argenta

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w trybie on-line

  w dniu 23.11.2021 o godz. 17.30.


  Harmonogram posiedzenia

  17.30-17.35  Przywitanie uczestników .

  mgr Sławomira Balcerak - Przewodnicząca PTDL Bydgoszcz

  17.35 - 18.05 . Wykład „Choroby rzadkie wcale nie są takie rzadkie”

  dr  n. med. Ewa Starostecka ,konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii metabolicznej, Koordynator Regionalnego Centrum Chorób Rzadkich Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu CZMP w Łodzi

  18.05 - 18.35 Wykład „Kompleksowe rozwiązania z zakresu immunologii i biochemii  dla laboratoriów diagnostycznych”

  Izabela Kopańska, Specjalista ds. Aplikacji, Dział Kliniki, Argenta

  18.35-18.55  Q&A        dr n.med.Ewa Starostecka

  18.55-19.00 Zakończenie posiedzenia mgr Sławomira Balcerak - Przewodnicząca PTDL Bydgoszcz

   

  Poniżej  link do rejestracji dla uczestników posiedzenia

  https://argentaspzoospk191.clickmeeting.com/zebranie-naukowo-szkoleniowe-oddzialu-ptdl-w-bydgoszczy/register?_ga=2.84359833.1636562862.1636959792-777443553.1615984396

  Po zarejestrowaniu uczestnika na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie przesłany link do posiedzenia.

  Za udział w posiedzeniu przysługują diagnostom 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

  Certyfikat uczestnictwa zostanie przysłany uczestnikom posiedzenia e-mailem przez firmę Argenta

  Diagności laboratoryjni -członkowie PTDL powinni uzupełnić wpis w Karcie Ciągłego Szkolenia i uzyskać potwierdzenie w postaci pieczątki Oddziału wraz z podpisem przedstawiciela Zarządu w póżniejszym terminie.

   


   

   

 • Sławomira Balcerak 01/06/2021 00:00

 • Sławomira Balcerak 16/05/2021 00:00

  Zarządy Oddziałów PTDL w Olsztynie i w Bydgoszczy   oraz firma Novo Nordisk

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line

  w dniu 20.05.2021 w godz. 17.30-19.30


  Harmonogram posiedzenia

  17:30-17:35 Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia

  Przewodnicząca PTDL O/Bydgoszcz- mgr Sławomira Balcerak

  17:35-17:50 Wykład I 

  „Zaburzenia hemostazy w ujęciu klinicznym” 

  Prof. dr hab.n.med,Jerzy Windyga

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

   

  17:50 -18:05 Wykład  II

  "Laboratoryjna diagnostyka nabytej hemofilii A - od pobrania do wyników badań”

  Dr n.med. Beata Baran, IHiT w Warszawie

  18:05–18:20 Wykład III

  „Wybrane zaburzenia hemostazy na podstawie przypadków klinicznych”

  Dr n.med.  Ewa Stefańska-Windyga,IHiT w Warszawie

  18:20-18:45 Pytania i odpowiedzi                     

   18:45–19:30 Sprawy organizacyjne Oddziałów

  mgr Violetta Brzozowska  -Przewodnicząca PTDL Oddział w Olsztynie 

  mgr Sławomira Balcerak-Przewodnicząca PTDL Oddział w Bydgoszczy

   

  Rejestracja na posiedzenie naukowo-szkoleniowe -za pomocą strony internetowej

  www.webinarptdl.pl

  W prawym górnym rogu kliknąć przycisk "Zarejestruj się"

   Po zarejestrowaniu uczestnika na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie przesłany link do zebrania.

  Za udział w posiedzeniu przysługują diagnostom 2 punkty edukacyjne "miękkie".

  Certfikaty zostaną przesłane uczestnikom posiedzenia mailem.

  Diagności laboratoryjni -członkowie PTDL powinni uzupełnić wpis w Karcie Ciągłego Szkolenia i uzyskać potwierdzenie w postaci pieczątki Oddziału wraz z podpisem przedstawiciela Zarządu.

  Prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań do wykładowców na adres:slabalcerak@wp.pl

  Następne posiedzenie naukowo-szkoleniowe odbędzie się 10 czerwca 2021.Szczegóły w następnym komunikacie.

 • Sławomira Balcerak 06/05/2021 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firmy Argenta

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w trybie on-line

  w dniu 13.05.2021 o godz. 17.00. 

  Harmonogram posiedzenia

  17.00 Powitanie oraz rozpoczęcie Zebrania.

   mgr Sławomira Balcerak - Przewodnicząca PTDL Bydgoszcz

  17.10 - 18.30 Procesy mieloproliferacyjne, przyczyny i skutki.

  prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski; II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi

  18.30 - 18.50 Nowoczesne rozwiązania hematologiczne dla każdego laboratorium

  Michał Żarecki

  Product Manager, Dział Klinika Argenta

  18.50 - 19.00 Pytania od uczestników i zakończenie Zebrania

  Poniżej link do rejestracji poprzez formularz w platformie click meeting.

  https://argentaspzoospk191.clickmeeting.com/zebranie-naukowo-szkoleniowe-oddzialu-ptdl-w-bydgoszczy/register?_ga=2.161037631.385966271.1620286642-777443553.1615984396

  W treści zaproszenia (załącznik poniżej) znajduje się link do rejestracji (słowo „zarejestruj się”).

  Po zarejestrowaniu uczestnika na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie przesłany link do zebrania.

  Za udział w posiedzeniu przysługują diagnostom 2 punkty edukacyjne "miękkie".

  Certyfikat uczestnictwa zostanie przesłany uczestnikom posiedzenia e-mailem przez firmę Argenta.

  Diagności laboratoryjni -członkowie PTDL powinni uzupełnić wpis w Karcie Ciągłego Szkolenia i uzyskać potwierdzenie w postaci pieczątki Oddziału wraz z podpisem przedstawiciela Zarządu.

  Następne posiedzenie naukowo-szkoleniowe odbędzie się 20 maja 2021.Szczegóły w następnym komunikacie.

 • Sławomira Balcerak 01/04/2021 15:28

Copyright © 2004-2022 PTDL