Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 19/12/2013 00:00

  "I powraca znów jak wzruszająca poezja
  Święto Bożego Narodzenia.
  Choinki,kolorowe świeczki,płatki śniegu,żłóbek
  wzajemne życzenia,pokój w sercach,pasterka o północy....."/ Chiara Lubich/

          Niech dni Bożego Narodzenia będą jak nigdy dotąd dniami głębokiej radości wewnętrznej i

                            zewnętrznej,przeżytych w zgodzie z innymi i sobą samym,

                                spotkań z bliskimi w atmosferze pokoju i życzliwości.

                  W Nowym Roku niech zrealizują się wszystkie  plany prywatne i zawodowe.

                               Spokojnych,zdrowych Świąt i pomyślnego Nowego Roku

                                          życzy  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy 

 • Sławomira Balcerak 26/11/2013 00:00

                             Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy,

                      Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

                                        oraz firmy Sarstedt i Siemens

     serdecznie zapraszają na świąteczne posiedzenie naukowo-szkoleniowe,

                                     które odbędzie się   

      12 grudnia 2013 r w Park Hotel Bydgoszcz przy ul.Wrocławskiej 3

                              Początek spotkania o godz.12.00

   

  Program spotkania:

  1.Powitanie zaproszonych gości i uczestników spotkania -Przewodnicząca Oddziału

  2.Wręczenie odznaczeń i dyplomów Samorządu Zawodowego Diagnostów Laboratoryjnych - Przedstawiciele KRDL

  3.Wykład "Współczesna diagnostyka wybranych gammapatii monoklonalnych"

   - dr n.med.Krzysztof Lewandowski,Katedra Analityki Klinicznej,Gdański Uniwersytet Medyczny

  4.Wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej - dr n.med. Grażyna Dymek

  5.Świąteczny poczęstunek

   

   

   

   Informacje dotyczące dojazdu do Park Hotel Bydgoszcz:

  Z Dworca PKS - tramwaj linii 1 i 8 (przystanek za Rondem Grunwaldzkim)

  Z Dworca PKP - autobus linii 79 lub 54 (kierunek Błonie),wysiąść przy Rondzie Grunwaldzkim i dojechać  1 przystanek tramwajem linii 1 lub 8 lub dojść ok.5 min ul.Nakielską

  Parking przed Park Hotel - bezpłatny

 • Sławomira Balcerak 12/11/2013 00:00

  Informuję,że nastąpiła zmiana tematu wykładu dr A.Mazura na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym w dniu 21.11.2013.Zamiast tematu"Co powinniśmy wiedzieć o zakażeniach HIV" wysłuchamy wykładu"Diagnostyka różnicowa niedokrwistości w ujęciu praktycznym".Pozostałe informacje dotyczące programu spotkania bez zmian.

 • Sławomira Balcerak 28/10/2013 00:00

    Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL i firma Sysmex Polska Sp.z o.o

          serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,

                     które odbędzie się 21.11.2013 r (czwartek)

  w budynku Patomorfologii przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,sala nr B 209.

                               Początek spotkania godz.12.30

  Program

          1.Wykład: "Diagnostyka różnicowa niedokrwistości w ujęciu

                             praktycznym"

             Dr Aleksander Mazur,Szpital Uniwersytecki,Kraków

          2.Wykład: "Faza przedanalityczna w hematologii"

             Dr n.med.Ewa Czernik,Dyrektor ds.Naukowych i Regulacji

             Prawnych,Sysmex Polska

          3.Sprawy bieżące Oddziału

 • Sławomira Balcerak 17/10/2013 00:00

  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie zaprasza członków  Oddziału PTDL w Bydgoszczy na konferencję naukowo-szkoleniową:

             "Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych

  Choroby reumatyczne wieku dziecięcego i starszego - podobieństwa i różnice".

  Konferencja odbędzie się 23 listopada ( sobota) 2013 r w godz.10-15.30 w Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (aula wykładowa, parter) ul.Rybacka 1 w Szczecinie

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Za udział w konferencji przyznaje się:

  4,6 punktów edukacyjnych dla lekarzy

  5 punktów edukacyjnych dla diagnostów labotatoryjnych.

   

  PROGRAM KONFERENCJI

    Sesja I

  Wybrane aspekty diagnostyki laboratoryjnej chorób reumatycznych

    10:00-10:05 

  Powitanie i rozpoczęcie konferencji.  

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Katarzyna Fischer - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych oraz Samodzielna Pracowania Diagnostyki Reumatologicznej PUM 

    10:05-10:35

  Wpływ zmienności biologicznej na interpretację wybranych laboratoryjnych parametrów reumatologicznych. 

  Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu 

    10:35-10:50

  Przeciwciała przeciwjądrowe u dzieci – praktyczne aspekty interpretacji testów serologicznych w układowych chorobach tkanki łącznej. 

  Dr n. med. Katarzyna Fischer – Samodzielna Pracowania Diagnostyki Reumatologicznej PUM 

    10:50-11:30

  Produkty EUROIMMUN do diagnostyki układowych chorób tkanki łącznej.

  Mgr Małgorzata Walerych EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o.

  BIO-MAR DIAGNOSTYKA- najnowsze linie produktowe.

  Mgr Dominika Woźniak BIO-MAR DIAGNOSTYKA Sp. z o. o. 

  BD Biosciences Twoim partnerem w badaniach immunologicznych.

  Mgr Joanna Standara BECTON DICKINSON Sp. z o. o.

  PATHOZYME® ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium.

  Mgr Krzysztof Łopata NEXTER Sp z o. o.

  Przerwa kawowa (20 min.) 

    Sesja II

  Związek wieku z przebiegiem klinicznym wybranych chorób reumatycznych. Prezentacja przypadku

    11:50-12:10

  Twardzina wieku rozwojowego. 

  Prof. dr hab. n. med.  Lidia Rutkowska-Sak – Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii w Warszawie 

    12:10-12:30

  Twardzina u osób dorosłych – postaci, występowanie i obraz kliniczny.

  Dr n. med. Beata Trzcińska-Butkiewicz –  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM 

    12:30-12:50

  Seronegatywne spondyloartropatie zapalne u dzieci – doświadczenia własne.

  Dr n. med. Zbigniew Żuber – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

    12:50-13:05

  Seronegatywne spondyloartropatie zapalne u dorosłych – patogeneza, obraz kliniczny i leczenie.

  Dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak -  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM 

  13:05-13:25

  Toczeń rumieniowaty układowy wieku dziecięcego i młodzieńczego.

  Dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska – Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  13:25-13:45

  Zróżnicowany obraz kliniczny tocznia rumieniowatego układowego w zależności od wieku – doświadczenia własne.

  Dr n. med. Lidia Ostanek - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

  13:45-13:55

  Choroba Kawasaki - opis przypadku.

  dr n. med. Paweł Dzieński – Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Zdroje”, Szczecin 

  Lunch (30 min.) 

   

    Sesja III Najnowsze spojrzenie na strategie terapeutyczne wybranych chorób autoimmunologicznych
    14:25-14:55 Wybrane aspekty terapii komórkowej. Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński – Zakład Patologii Ogólnej PUM 
    14:55-15:25 Leki biologiczne w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów – wykład wprowadzający i dyskusja okrągłego stołu. Moderator: Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko – Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM 
  Dyskusja i zakończenie konferencji 

     

  ­

  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWO - SZKOLENIOWEJ

    

  Diagnosta

   

  Lekarz

   

   

  Tytuł

  Imię:       

  Nazwisko:

  Miejsce pracy:

  Stanowisko:

  Ulica:

  Kod:

  Miasto:

  Adres e-mail:   

  Tel. kontaktowy:

   

    Prosimy o odesłanie formularza do dnia 15 listopada 2013r. na adres e-mail: labreum@pum.edu.pl albo faxem na numer: 091 / 425 33 44,

   lub na adres:

   Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie

  Ul. Unii Lubelskiej 1

  71-252 Szczecin

   

 • Sławomira Balcerak 12/10/2013 00:00

  1.W związku z informacją w sprawie powołania w ramach działalności PTDL Sekcji Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej przesłaną mi przez Pana Czesława Głowniaka,Specjalisty Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej (Oddział PTDL w Rzeszowie) proszę członków Towarzystwa naszego Oddziału zainteresowanych zawodowo i naukowo w dziedzinie laboratoryjnej parazytologii o pisemne zgłoszenie dotyczące przystąpienia do Sekcji na adres:
  Czesław Głowniak,ul.Prof.Chmaja 1/16,35-021 Rzeszów
  tel.kom 695 411 093,adres e-mail:cz.glowniak@gmail.com
  W informacji należy podać dane o sobie:nazwisko i imię,miejsce zamieszkania,adres do korespondencji,miejsce i staż pracy,od kiedy członkostwo w PTDL,posiadane specjalizacje,wykaz publikacji itp.
  Zgłoszenie należy przesłać do 15 października 2013 r ,ponieważ 23.10.2013 r planowane jest posiedzenie Zarządu Głównego PTDL,podczas którego możliwe jest rozpatrzenie wniosku o powołanie sekcji - popartego aprobatą przynajmniej 10 członków PTDL
  2.Proszę osoby specjalizujące się o zgłaszanie swoich prac specjalizacyjnych do zaprezentowania ich na kolejnych spotkaniach naukowo-szkoleniowych.
  Imię i nazwisko autora pracy,temat  pracy, tel.kontaktowy proszę przesłać na adres e-mail:slabalcerak@wp.pl  lub podać telefonicznie  na  tel.kom.697 914 982,aby można zaplanować terminy wygłoszenia tych prac i uwzględnić w programie spotkań 
  Przewodnicząca  Oddziału PTDL w Bydgoszczy
  mgr Sławomira Balcerak

 • Sławomira Balcerak 19/09/2013 00:00

   Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL i  firma HORIBA ABX Sp.z o.o

   serdecznie zapraszają na  zebranie naukowo-szkoleniowe,

      które odbędzie się 24.10.2013 r(czwartek) w Sali Narad (niski parter)

        Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr  J.Biziela ul.Ujejskiego 75

                                     Początek spotkania godz.12.30

  Program zebrania:

  1.Wykład - "miRNA w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych - czy przyszłość diagnostyki laboratoryjnej?"  prof.dr hab.Dariusz Sitkiewicz, Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  2. Prezentacja aktualnej oferty firmy HORIBA  mgr Jolanta Czaja, Specjalista Aplikacyjno-Naukowy HORIBA

  3.Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia PTDL oraz XVIII Zjazdu PTDL,Warszawa 2013

  4.Sprawy bieżące Oddziału

   

  Dojazd do Szpitala im.Biziela:

   z Dworca PKP - autobusem linii 79 lub 79 S

   z Dworca PKS - tramwajem w kierunku Ronda Fordońskiego a następnie autobusem linii 68 lub 69

 • Magdalena Lampka 03/09/2013 00:00

               Kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

               prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

                          zaprasza członków PTDL w Bydgoszczy

   

                        na wykład prof. Howarda Morrisa

                 pt" Traceability of lipid measurement procedures ".

                  Wykład odbędzie się w dniu 13 września (piątek)

                w sali 309 (Nowa Patomorfologia) o godz. 10-tej.

  Prof. Howard Morris, wiceprezydent International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine jest kierownikiem Endocrine Bone Research Laboratory w Adelaide, Australia. 

  Do Polski został zaproszony jako gość honorowy i wykładowca podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, odbywającego się w Warszawie w dniach 15 - 18 września 2013r.

 • Ewa Głowacka 01/06/2013 07:50

  Zarząd Bydgoskiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza

   na spotkanie naukowo -szkoleniowe dnia 20 czerwca o godzinie 12: 30 w sali 309 budynku Patomorfologii CM przy ul. Skłodowskiej Curie 9.

  Przedmiotem spotkania będzie wykład: " Zastosowanie badania moczu w ocenie funkcji nerek", który wygłosi dr n. med Grażyna Dymek z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

  Spotkanie będzie sponsorowane przez firmę bioMaxima

   

 • Ewa Głowacka 06/04/2013 13:49

   

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9, 85 – 094 Bydgoszcz

  tel. 52 / 585 – 44 – 90

  NIP 526-21-77-392

   

                                                      Zawiadomienie

   

   

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL zawiadamia o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się w dniu 9 maja 2013 r. (czwartek) o godz. 11.30 w sali B209 w Budynku Patomorfologii CM przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9 w Bydgoszczy.

  Walne zebranie członków Oddziału Bydgoskiego PTDL

  I termin godz. 11.30

  II termin godz. 11.45

  Prawo udziału w wyborach mają członkowie PTDL z opłaconą składką za rok 2012 do dnia 15 kwietnia 2013 r.

                                                  Program:

   

 • Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTDL w kadencji 2010-2013:
 •  Przewodnicząca – Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska,

  Skarbnik – mgr Anna Gerth.

 • Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 •  

 • Wybory do Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTDL na kadencję 2013 – 2016 oraz ustalenie listy delegatów Oddziału Bydgoskiego PTDL na Walne Zgromadzenie PTDL w Warszawie.
 •  

 • Ogłoszenie wyników wyborów Walnego Zebrania członków Oddziału Bydgoskiego PTDL.
 •  

  W przerwie rozdanie certyfikatów uczestnictwa na zebraniach naukowo- szkoleniowych w 2012 r.

                                                Przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego PTDL

                                                 Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Copyright © 2004-2022 PTDL