Aktualności » Bydgoszcz

 • Marzenna Gruszka 30/05/2007 03:07

  W dniu 21 czerwca ( czwartek ) o godz. 12.00 w sali A 019 w Budynku Patomorfologii Collegium Medicum przy. ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, którego współorganizatorem będzie firma Sarstedt. Serdecznie zapraszamy na wykład pt. "Konflikt serologiczny : matka-dziecko" p.mgr Jolanty Łukowskiej. Zostaną omówione również sprawy bieżące , a firma Sarstedt przedstawi swoją ofertę.

  Bezpośrednio po zebraniu PTDL-u zapraszam na spotkanie informacyjne diagnostów laboratoryjnych województwa Kujawsko - Pomorskiego.
  Przedstawiciel Regionalny KIDL - Marzenna Gruszka

 • Marzenna Gruszka 11/04/2007 06:36

  Zapraszamy na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Bydgoskiego PTDL w dniu 9.05.2007 r. o godz. 12.00 w Sali 309 w budynku Patomorfologii Collegium Medium przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.
  W przypadku braku wymaganej statutowo liczby członków, następny termin zebrania 9.05. 2007 r. godz. 12.15. Obecność wszystkich członków Oddziału Bydgoskiego PTDL obowiązkowa.
  Przypomina się o konieczności uregulowania zaległych i bieżących składek członkowskich w terminie do 30.04.br.

 • Marzenna Gruszka 02/04/2007 04:33

  W dniu 19 kwietnia o godz. 12.00 w auli 4 w Budynku Biblioteki Collegium Medicum przy. ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, którego współorganizatorem będzie firma Euroimmun.
  Program:
  1. Profil firmy Euroimmun Polska,
  2. Celiakia jawna niema i ukryta. Ocena przeciwciał przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (endomesium) i gliadynie oraz ich znaczenie kliniczne,
  3. Autoprzeciwciała w chorobach wątroby (ANA, AMA, ASMA, LKM-1, SLA/LP, ANCA
  4. Badanie przeciwciał w cukrzycy. Ocena ryzyka wystapienia cukrzycy typu 1.
  5. Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej CM - prezentacja pracy poglądowej.

 • Marzenna Gruszka 01/03/2007 03:26

  Zapraszamy w dniu 29 marca o godz. 13.00 na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w auli 4 w Budynku Bibilioteki Collegium Medicum.
  Współorganizatorem spotkania będzie firma Ortho-Clinical Johnson&Johnson.
  Program spotkania:
  1. Sprawy organizacyjne,
  2. Wykład prof. dr hab. Krystyna Sztefko: "Co nowego w immunochemii",
  3. Oferta firmy Ortho-Clinical Johnson&Johnson.

 • Marzenna Gruszka 29/12/2006 02:17

  Zarząd PTDL Oddział w Bydgoszczy zaprasza na uroczyste zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 16.01.2007 r w Multikinie ( Multikino , ul. Focha 48, Bydgoszcz, sala nr 3) o godzinie 11.00.
  Program :
  1. prof. dr hab.med. Marek Paradowski - "Współczesne pojęcie zespołu SIRS i sepsy-patofizjologia,rozpoznawanie i monitorowanie przebiegu".
  2. Mariusz Dadak-"Roche Diagnostics"-"Przyszłość w Diagnostyce Molekularnej. Innowacje dla zdrowia".

  Przed rozpoczęciem zebrania zostaną rozdane imienne certyfikaty uczestnictwa w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych PTDL za rok 2006 z naliczoną liczbą punktów edukacyjnych.

  Po zebraniu wraz z firmą Roche zapraszamy na Noworoczny seans filmowy.

 • Marzenna Gruszka 24/11/2006 06:28

  Spotkanie Œwišteczne odbędzie się w dniu 18-go grudnia 2006 (poniedziałek) o godz. 12-tej w Sali B 209 Budynku Patomorfologii przy ul. Skłodowskiej-Curie 9.
  Współgospodarzem spotkania będzie Becton Dickinson Polska.

  Program spotkania.
  1. Przywitanie zaproszonych uczestników – prof.dr Grażyna Odrowšż-Sypniewska, przewodniczšca Oddziału
  2. Wystšpienie konsultanta wojewódzkiego – dr Grażyny Dymek
  3. Prezentacja firmy Becton Dickinson Polska – Dyrektor Adam Kordek
  4. Œwišteczna Niespodzianka

  Serdecznie zapraszamy !

 • Marzenna Gruszka 09/10/2006 03:30

  W dniu 26.10.2006 r. w godz. 13.00-15.00 w Budynku Patomorfologii w sali A 019 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe pt. "Medyczne laboratorium diagnostyczne w obliczu obligatoryjnych standardów jakości" z udziałem prof. Z.Kopczyńskiego
  i firmy Alpha Diagnostics.

 • Marzenna Gruszka 05/06/2006 07:10

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
  Oddział w Bydgoszczy zaprasza na posiedzenie naukowo – szkoleniowe
  w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 12:00
  w Auli B w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Collegium Medicum UMK, przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9 w Bydgoszczy.

  Program spotkania:

  1. Nowe czynniki prognostyczne w przewlekłych białaczkach limfocytowych – dr hab. Mirosława Pietruczuk Akademia Medyczna w Bialymstoku.
  2. Prezentacja firmy Sysmex Polska.

  Uwaga:
  Po zebraniu odbędzie się spotkanie Kierowników Laboratoriów Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej – dr n med. Grażynš Dymek.

  Marzenna Gruszka

 • Marzenna Gruszka 06/04/2006 05:56

  Serdecznie zapraszamy na Zebranie Naukowo-Szkoleniowe Oddziału Bydgoskiego PTDL, które odbędzie sie 20.04.br w Auli B Collegium Medicum, przy ul. Jagielońskiej 13 w Bydgoszczy o godz. 12.00.

  Program spotkania:
  1. Przywitanie i sprawy organizacyjne – Przewodniczšca Oddziału Prof. dr hab. Grażyna Odrowšż-Sypniewska.
  2. Prezentacja firmy KAMSOFT: Program komputerowy do kompleksowej informatyzacji laboratorium oraz całoœciowego wspomagania obsługi szpitali.

  Uwaga:
  Po zebraniu odbędzie się spotkanie Kierowników Laboratoriów Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej – dr n med. Grażynš Dymek.

 • Marzenna Gruszka 14/03/2006 03:19

  Serdecznie zapraszamy członków Oddziału Bydgoskiego na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 30 marca br. o godz. 12.00 w sali 309 w Budynku Katedry Patomorfologii Collegium Medicum przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, w Bydgoszczy. Współorganizatorem jest firma MEDLAB, a wykład wygłosi dr n med. Anna Stefańska

Copyright © 2004-2023 PTDL