Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 16/05/2021 00:00

  Zarządy Oddziałów PTDL w Olsztynie i w Bydgoszczy   oraz firma Novo Nordisk

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line

  w dniu 20.05.2021 w godz. 17.30-19.30


  Harmonogram posiedzenia

  17:30-17:35 Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia

  Przewodnicząca PTDL O/Bydgoszcz- mgr Sławomira Balcerak

  17:35-17:50 Wykład I 

  „Zaburzenia hemostazy w ujęciu klinicznym” 

  Prof. dr hab.n.med,Jerzy Windyga

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

   

  17:50 -18:05 Wykład  II

  "Laboratoryjna diagnostyka nabytej hemofilii A - od pobrania do wyników badań”

  Dr n.med. Beata Baran, IHiT w Warszawie

  18:05–18:20 Wykład III

  „Wybrane zaburzenia hemostazy na podstawie przypadków klinicznych”

  Dr n.med.  Ewa Stefańska-Windyga,IHiT w Warszawie

  18:20-18:45 Pytania i odpowiedzi                     

   18:45–19:30 Sprawy organizacyjne Oddziałów

  mgr Violetta Brzozowska  -Przewodnicząca PTDL Oddział w Olsztynie 

  mgr Sławomira Balcerak-Przewodnicząca PTDL Oddział w Bydgoszczy

   

  Rejestracja na posiedzenie naukowo-szkoleniowe -za pomocą strony internetowej

  www.webinarptdl.pl

  W prawym górnym rogu kliknąć przycisk "Zarejestruj się"

   Po zarejestrowaniu uczestnika na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie przesłany link do zebrania.

  Za udział w posiedzeniu przysługują diagnostom 2 punkty edukacyjne "miękkie".

  Certfikaty zostaną przesłane uczestnikom posiedzenia mailem.

  Diagności laboratoryjni -członkowie PTDL powinni uzupełnić wpis w Karcie Ciągłego Szkolenia i uzyskać potwierdzenie w postaci pieczątki Oddziału wraz z podpisem przedstawiciela Zarządu.

  Prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań do wykładowców na adres:slabalcerak@wp.pl

  Następne posiedzenie naukowo-szkoleniowe odbędzie się 10 czerwca 2021.Szczegóły w następnym komunikacie.

 • Sławomira Balcerak 06/05/2021 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firmy Argenta

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w trybie on-line

  w dniu 13.05.2021 o godz. 17.00. 

  Harmonogram posiedzenia

  17.00 Powitanie oraz rozpoczęcie Zebrania.

   mgr Sławomira Balcerak - Przewodnicząca PTDL Bydgoszcz

  17.10 - 18.30 Procesy mieloproliferacyjne, przyczyny i skutki.

  prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski; II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi

  18.30 - 18.50 Nowoczesne rozwiązania hematologiczne dla każdego laboratorium

  Michał Żarecki

  Product Manager, Dział Klinika Argenta

  18.50 - 19.00 Pytania od uczestników i zakończenie Zebrania

  Poniżej link do rejestracji poprzez formularz w platformie click meeting.

  https://argentaspzoospk191.clickmeeting.com/zebranie-naukowo-szkoleniowe-oddzialu-ptdl-w-bydgoszczy/register?_ga=2.161037631.385966271.1620286642-777443553.1615984396

  W treści zaproszenia (załącznik poniżej) znajduje się link do rejestracji (słowo „zarejestruj się”).

  Po zarejestrowaniu uczestnika na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie przesłany link do zebrania.

  Za udział w posiedzeniu przysługują diagnostom 2 punkty edukacyjne "miękkie".

  Certyfikat uczestnictwa zostanie przesłany uczestnikom posiedzenia e-mailem przez firmę Argenta.

  Diagności laboratoryjni -członkowie PTDL powinni uzupełnić wpis w Karcie Ciągłego Szkolenia i uzyskać potwierdzenie w postaci pieczątki Oddziału wraz z podpisem przedstawiciela Zarządu.

  Następne posiedzenie naukowo-szkoleniowe odbędzie się 20 maja 2021.Szczegóły w następnym komunikacie.

 • Sławomira Balcerak 01/04/2021 15:28

 • Sławomira Balcerak 03/03/2021 00:00

  Przewodniczący Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dr hab.Artur Słomka przesłał do Zarządu” Oddziału PTDL w Bydgoszczy zaproszenie do udziału w kursie dla diagnostów laboratoryjnych pt” Diagnostyka laboratoryjna w hematologii 2021” realizowanego w ramach XXIX Zjazdu PTHiT, który odbędzie się w dniach 2-4 września 2021 r w Bydgoszczy stacjonarnie (a jeśli to okaże się niemożliwe to Zjazd przeprowadzony zostanie w formule on-line ).

  Każdy członek naszego Oddziału otrzymał maila z zaproszeniem oraz ramowym programem Zjazdu. Uczestnictwo w kursie jest ściśle powiązane z uczestnictwem w Zjeździe. Tematyka związana z diagnostyką hematologiczną oraz  hemostazą  będzie przedstawiana na różnych sesjach Zjazdu. Uczestnicy kursu mogą brać udział we wszystkich sesjach Zjazdu zwłaszcza dotyczących diagnostyki.

  Na zakończenie kursu uczestnicy, którzy przystąpią do testu mają możliwość uzyskania punktów „twardych”.

  Pozostali uczestnicy nie biorący udziału w teście otrzymają punkty ”miękkie”. Zaliczenie testu odbędzie się 4.09.2021

  Test będzie dotyczyć przede wszystkim zagadnień związanych z diagnostyką w hematologii i hemostazie

   

  Rejestracja na kurs na stronie Zjazdu www.pthit2021.pl.

  Podczas rejestracji trzeba zaznaczyć chęć udziału w kursie dla diagnostów.

  Opłata rejestracyjna za kurs jest jednocześnie opłatą zjazdową ( nie ma opłaty odrębnej)

  Informacje n/t kursu na stronie www.pthit2021.pl w zakładce Wydarzenia

 • Sławomira Balcerak 24/02/2021 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma Euroimmun

  zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

  COVID-19: rola diagnostyki laboratoryjnej w walce z pandemiąktóre rozpocznie się

  08.03.2021 o godz. 10-tej

  Przewidziany czas trwania wykładów - 2 godz 25 min.

  Posiedzenie naukowo szkoleniowe PTDL odbędzie się w formule on-line na stronie:

  https://euroimmun.pl/spotkanie_PTDL_3/

  Aby wziąć udział, należy założyć konto klikając w zakładkę Rejestracja i podać niezbędne dane. Zalecamy zapisanie loginu i hasła do strony.

  W ustalonym dniu zebrania, 8 marca od godz. 10 w zakładce wykłady zamiast programu będzie dostęp do treści wykładów. Użytkownik, który zarejestrował się na spotkanie będzie mógł wysłuchać prelekcji. Wykłady nagrane przez prelegentów dostępne będą przez 7 dni tj. do 16.03.2021 do godz. 10:00.

  W dniu rozpoczęcia konferencji, 08.03.2021r. należy zalogować się do konta, aby w zakładce Wykłady uzyskać dostęp do ich treści. W tym czasie dostępna będzie opcja „Zadaj pytanie”, dzięki której będzie można wysłać pytania do prelegentów. Odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną przesłane Państwu drogą mailową wraz z materiałami pokonferencyjnymi i certyfikatami.

  Za udział w konferencji przysługują 2 punkty edukacyjne (miękkie).

  Program spotkania:

  10:00–10:10 Pandemia COVID-19 – jak zmieniła świat

  dr inż. Małgorzata Kozłowska, EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

  10:10–10:40 Szczepionka przeciwko COVID-19 – czy pomoże zakończyć pandemię?

  prof. dr hab. Marcin Drąg, Politechnika Wrocławska

  10:40–11:10 COVID-19 – opis przypadków klinicznych

  prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  11:10–11:55 Diagnostyka COVID-19 zgodna z rekomendacjami

  dr n. med. Barbara Pawłowska, EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

  11:55–12:25 Ocena skuteczności szczepień ochronnych – jakimi narzędziami dysponujemy?

  dr n. farm. inż. Patryk Matuszek, EUROIMMUN Polska

   Zachęcamy do uczestnictwa w posiedzeniu

 • Sławomira Balcerak 09/02/2021 00:00

                                                                     KOMUNIKATY

   

  SKŁADKA CZŁONKOWSKA

  1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2021 (oraz ewentualnie zaległych)

  2.Wysokość składki członkowskiej w 2021 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Tytuł płatności : imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  ZMIANA DANYCH CZŁONKÓW PTDL

  Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania,miejsce pracy,dane do kontaktu (telefon,mail) proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki e-mail:magdalampka@interia.pl

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PTDL

  Osoby,które chcą zostać członkami naszego Oddziału prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej (pobrać ze strony www.ptdl.pl),uiszczenie składki członkowskiej i kontakt z Sekretarzem Oddziału dr n.med.M.Lampką.

 • Sławomira Balcerak 20/12/2020 00:00

  "Pokój na ziemi ludziom
    a w niebie cisza gwiazd
    grają anieli,
    świat się chlebem dzieli
    świat ma dziś świąteczny blask"

 • Sławomira Balcerak 27/10/2020 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy  , Oddziału Bydgosko-Toruńskiego  Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów  oraz firma DIAHEM

  zapraszają na spotkanie naukowo-szkoleniowe ,które odbędzie się

  19 listopada 2020 r. o godzinie 18:00 na Platformie Zoom.

   

  Temat wykładu: Współczesna pracownia serologii immunotransfuzjologicznej-analiza niezgodności"

   

  Wykładowca: dr n.med.Anna Skibowska-Bielińska(Uniwersyteckie Centrum Kliniczne- Gdańsk)

  Czas trwania wykładu 45 minut.

   

  Temat spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie internetowej:

  https://sway.office.com/VpCCmHYAjcXJOauk?ref=email

  Link do formularza rejestracyjnego zostanie przesłany członkom Oddziału Bydgoskiego PTDL

  przez Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampkę.

   Rejestracja uczestników spotkania jest niezbędna do uzyskania certyfikatów uczestnictwa.

  Przed planowanym spotkaniem zarejestrowani uczestnicy otrzymają mailowo link do spotkania.

  Rejestracja na spotkanie będzie prowadzona najpóźniej do 15 listopada 2020 r.

 • Sławomira Balcerak 08/10/2020 00:00

  Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK,Przewodniczący Oddziału Bydgosko-Toruńskiego PTHiT zaprasza członków naszego Oddziału na zorganizowane przez PTHiT webinarium .  Przesłał zaproszenie następującej treści:

  "Szanowni Państwo,

  Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów Oddział

  Bydgosko-Toruński oraz firma GILEAD

                                                    zapraszają na                                                     

  Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe pt:

    "Zaburzenia hematologiczne w dobie COVID-19",

  które

  odbędzie się 27 października 2020 r. o godzinie 16:00 na Platformie Zoom.

   

  Program webinarium oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie

  internetowej:

   

  https://sway.office.com/xSK5bWFGHfD5gMIZ?ref=Link

   

  Z poważaniem

  Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK

  Przewodniczący Oddziału Bydgosko-Toruńskiego PTHiT

  Dr Joanna Boinska

  Sekretarz Oddziału Bydgosko-Toruńskiego PTHiT"

   

  Członków Oddziału Bydgoskiego zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium. Link do programu webinarium oraz formularza rejestracyjnego zostanie przesłany do każdego członka Oddziału przez Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampkę drogą mailową.

  W listopadzie planujemy zorganizowanie spotkania naukowo-szkoleniowego w formie on-line wspólnie z Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów oraz firmą Diahem.Tematem spotkania będzie serologia.Termin, temat  i szczegóły spotkania w następnym komunikacie

 • Sławomira Balcerak 24/08/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej w Polsce i dynamicznym wzrostem zakażeń podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu  konferencji naukowo-szkoleniowej Oddziału Bydgoskiego zaplanowanej w terminie 17-18.09.2020 r w Turznie k/Torunia.

  Zmieniając termin konferencji (pierwotnie miała się odbyć w dniach  28-29 maja 2020 r) mieliśmy nadzieję na uspokojenie się sytuacji,która umożliwiłaby organizację tego wydarzenia.

  Decyzja nasza wynika głównie z troski o nasze wspólne bezpieczeństwo (uczestników konferencji oraz pracowników firm diagnostycznych).Część firm diagnostycznych właśnie ze względu na bezpieczeństwo swoich pracowników odwołała swoje uczestnictwo w tym roku w wielu konferencjach (w tym w Turznie).

  Jednocześnie mamy nadzieję na organizację konferencji w 2021 r,jeśli będzie to możliwe.

   

  Ze względu na to,że obecna sytuacja uniemożliwia organizację tradycyjnych posiedzeń naukowo-szkoleniowych rozważamy od października  przeprowadzanie spotkań on-line.

  Proszę śledzić komunikaty ukazujące się w zakładce Oddziału n/t terminu i tematyki tych spotkań.Oczywiście będziemy na bieżąco obserwować sytuację i jeśli tylko  ulegnie ona znacznej poprawie to rozważymy wznowienie tradycyjnych spotkań.

  Serdecznie pozdrawiamy członków naszego Oddziału i do zobaczenia wkrótce.

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

Copyright © 2004-2022 PTDL