Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 08/10/2020 00:00

  Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK,Przewodniczący Oddziału Bydgosko-Toruńskiego PTHiT zaprasza członków naszego Oddziału na zorganizowane przez PTHiT webinarium .  Przesłał zaproszenie następującej treści:

  "Szanowni Państwo,

  Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów Oddział

  Bydgosko-Toruński oraz firma GILEAD

                                                    zapraszają na                                                     

  Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe pt:

    "Zaburzenia hematologiczne w dobie COVID-19",

  które

  odbędzie się 27 października 2020 r. o godzinie 16:00 na Platformie Zoom.

   

  Program webinarium oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie

  internetowej:

   

  https://sway.office.com/xSK5bWFGHfD5gMIZ?ref=Link

   

  Z poważaniem

  Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK

  Przewodniczący Oddziału Bydgosko-Toruńskiego PTHiT

  Dr Joanna Boinska

  Sekretarz Oddziału Bydgosko-Toruńskiego PTHiT"

   

  Członków Oddziału Bydgoskiego zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium. Link do programu webinarium oraz formularza rejestracyjnego zostanie przesłany do każdego członka Oddziału przez Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampkę drogą mailową.

  W listopadzie planujemy zorganizowanie spotkania naukowo-szkoleniowego w formie on-line wspólnie z Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów oraz firmą Diahem.Tematem spotkania będzie serologia.Termin, temat  i szczegóły spotkania w następnym komunikacie

 • Sławomira Balcerak 24/08/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej w Polsce i dynamicznym wzrostem zakażeń podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu  konferencji naukowo-szkoleniowej Oddziału Bydgoskiego zaplanowanej w terminie 17-18.09.2020 r w Turznie k/Torunia.

  Zmieniając termin konferencji (pierwotnie miała się odbyć w dniach  28-29 maja 2020 r) mieliśmy nadzieję na uspokojenie się sytuacji,która umożliwiłaby organizację tego wydarzenia.

  Decyzja nasza wynika głównie z troski o nasze wspólne bezpieczeństwo (uczestników konferencji oraz pracowników firm diagnostycznych).Część firm diagnostycznych właśnie ze względu na bezpieczeństwo swoich pracowników odwołała swoje uczestnictwo w tym roku w wielu konferencjach (w tym w Turznie).

  Jednocześnie mamy nadzieję na organizację konferencji w 2021 r,jeśli będzie to możliwe.

   

  Ze względu na to,że obecna sytuacja uniemożliwia organizację tradycyjnych posiedzeń naukowo-szkoleniowych rozważamy od października  przeprowadzanie spotkań on-line.

  Proszę śledzić komunikaty ukazujące się w zakładce Oddziału n/t terminu i tematyki tych spotkań.Oczywiście będziemy na bieżąco obserwować sytuację i jeśli tylko  ulegnie ona znacznej poprawie to rozważymy wznowienie tradycyjnych spotkań.

  Serdecznie pozdrawiamy członków naszego Oddziału i do zobaczenia wkrótce.

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 05/05/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego jesteśmy zmuszeni zmienić termin konferencji naukowo-szkoleniowej naszego Oddziału,która pierwotnie miała się odbyć w dniach 28-29 maja 2020 r w Turznie k/Torunia.

  Nowy termin konferencji 17-18 września 2020 r  -Hotel Pałac Romantyczny w Turznie

  Mamy nadzieję,że konferencja będzie możliwa do zrealizowania w zaplanowanym terminie.

  Proszę śledzić komunikaty zamieszczane na tej stronie dotyczące warunków rejestracji,programu konferencji oraz ewentualnych decyzji odnośnie realizacji konferencji w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

  Pozdrawiamy serdecznie wszystkich członków naszego Oddziału. Ubolewamy,że obecna sytuacja uniemożliwia nam organizację posiedzeń i spotkań z Państwem.Wszystkim życzymy zdrowia i dużo sił w walce z koronawirusem, zwłaszcza w naszych miejscach pracy.

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 21/02/2020 00:00

             Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów Oddziału Bydgosko-Toruńskiego

  dr hab.Artur Słomka,profesor UMK

  zaprasza członków naszego Oddziału

  na spotkanie naukowo-szkoleniowe "Hemostaza wczoraj i dziś",

  które odbędzie się 6 marca 2020 r w Muzeum Wodociągów Hala Pomp,ul.Gdańska 242 w Bydgoszczy.

  Organizator prosi o  zgłoszenie uczestnictwa  na adres mailowy PTHIT@CM.UMK.PL do dnia 01.03.2020.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Program spotkania został wysłany mailem do członków naszego Oddziału .

  Osoby zainteresowane spotkaniem,które nie otrzymały programu proszę o przysłanie maila na adres slabalcerak@wp.pl

  Początek spotkania - godz.10.00

  Spotkanie zakończy się  lunchem o godz.13.00

   

   


   

  Grupa ds.Hemostazy PTHiT

  zaprasza  lekarzy oraz diagnostów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu hemostazy

  na warsztaty

  "Zaburzenia hemostazy - od krwawień do zakrzepicy żylnej",

  które odbędą się w dniu 28.02.2020 r w Hotelu Bulwar,ul.Bulwar Filadelfijski 18 w Toruniu.

  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

  Bezpłatna rejestracja online

  https://med-space.pl/97-rejestracja

  Za udział w  warsztatach zostaną przyznane punkty edukacyjne:

  lekarze -5 punktów edukacyjnych

  diagności -2 punkty edukacyjne

  Program warsztatów dostępny przy rejestracji lub wysyłając e-mail na adres slabalcerak@wp.pl

  Początek warsztatów -10.15

  Lunch 13.05-14.05

  zakończenie warsztatów 16.00

  Partnerem strategicznym warsztatów jest firma Roche Polska

   

  Członków naszego Oddziału zachęcamy do uczestnictwa w w/w wydarzeniach

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

   

 • Sławomira Balcerak 05/02/2020 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL  

  serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów hematologicznych, które odbędą się

  7 marca (sobota) 2020 r

  w Sali Konferencyjnej Innowacyjnego Forum Medycznego

  przy Centrum Onkologii, ul.Doktor Izabeli Romanowskiej 2 w Bydgoszczy.

  Czas trwania warsztatów 9.00-16.45 (w tym przerwa na lunch 13.15-14.00)

  Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

  Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 150 zł

  Członkowie Oddziału Bydgoskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego  mailowo na adres magdalampka@interia.pl   oraz dołączyć dowód wpłaty.

  Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

  Osoby ,które spełniły te warunki otrzymają maila z informacją o uczestnictwie i staną się pełnoprawnymi uczestnikami warsztatów. W przypadku, gdy jeden z tych warunków nie zostanie spełniony osoba zainteresowana zostanie umieszczona na liście rezerwowej .Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa, gdyż liczba uczestników jest ograniczona.

  W pierwszej kolejności rejestrujemy członków PTDL.

  Rejestrację prowadzi dr n.med.M.Lampka

  tel.kontaktowy 52 58535 98 lub 696 148 738

  Wpłaty należy dokonać na konto: 

  Oddział  PTDL w Bydgoszczy

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

  Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2020".

  Rejestracja uczestników - do 29.02.2020 lub do wyczerpania puli miejsc.

  Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 100 osób).

  W przypadku wyczerpania miejsc przed w/w terminem zamieścimy informację

  Diagności zainteresowani uczestnictwem w warsztatach, które nie są członkami PTDL będą mogli w nich uczestniczyć jeśli po zakończeniu rejestracji będą wolne miejsca, dlatego proszę o kontakt mailowy z zapytaniem, czy jest to możliwe lub telefoniczny z dr n.med.Magdaleną Lampką.

  Za udział w warsztatach zakończonych zdaniem testu końcowego uczestnikom zostanie przyznane 8 punktów edukacyjnych ( "twardych").

  Jednostka szkoląca :Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, z podaniem wszystkich wymaganych danych, w tym aktualnego adresu korespondencyjnego.

  Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie zostanie przesłane przez jednostkę szkolącą na wskazany przez Państwa adres.

  Program szkolenia hematologicznego Bydgoszcz 2020

  9.00 - 9.45     – Zrozumieć niedokrwistość

  9.45 – 10.30  –  Małopłytkowość do diagnostyki

  10.30 – 11.15  Eozynofilia odczynowa czy rozrostowa?

  11.15-11.45        Przerwa kawowa

  11.45 – 12.30 –  Etiologia i kryteria rozpoznania dyskrazji nowotworowych

  12.30 – 13.15  -  Etiologia i kryteria rozpoznania MPN

  13.15 – 14.00 –  Przerwa na obiad

  14.00 – 14.45 -   Etiologia i kryteria rozpoznania MDS

   14.45 -15.30 –   Drzewo filogenetyczne AML

  15.30 – 15.45     Przerwa kawowa

  15.45 – 16.15 – CD – do czego służy cluster of diferentation?

  16.15 -16.45     Test końcowy, ankieta i zakończenie warsztatów

   

  " 

    Pobierz formularz zgłoszeniowy  

 • Sławomira Balcerak 20/01/2020 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  20 lutego 2020 r

  w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.12.30

   

  Program spotkania

  1.Wykład:"Przydatność badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób płuc"

  Dr hab n.med.Grzegorz Przybylski, profesor UMK,Katedra Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy CM w Bydgoszczy

  Klinika Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy ,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

   2.Wykład "Analiza poziomu wybranych parametrów stanu zapalnego, krążących kompleksów immunologicznych oraz związanych z nimi wskaźników (neutrofil/limfocyt, płytka/limfocyt, CRP/KKI) w chorobach obturacyjnych płuc i w raku płuca"

  Dr n.med.Marta Pilaczyńska-Cemel, Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy CM w Bydgoszczy,

  Klinika Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy ,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 

  3.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

   

  KOMUNIKATY

  CERTYFIKATY UCZESTNICTWA

  W trakcie powyższego spotkania wydawane będą certyfikaty uczestnictwa w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych za 2019 r.Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w posiedzeniach jest opłacenie składki za 2019 r.

  SKŁADKA CZŁONKOWSKA

  1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2020 (oraz ewentualnie zaległych)

  2.Wysokość składki członkowskiej w 2020 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Tytuł płatności : imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  ZMIANA DANYCH CZŁONKÓW PTDL

  1.Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania,miejsce pracy,dane do kontaktu (telefon,mail) proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki e-mail:magdalampka@interia.pl

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PTDL

  2.Osoby,które chcą zostać członkami naszego Oddziału prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej (pobrać ze strony www.ptdl.pl),uiszczenie składki członkowskiej i kontakt z Sekretarzem Oddziału dr n.med.M.Lampką.

   

  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W BYDGOSZCZY ODBĘDZIE SIĘ W

  W DNIACH 28-29 MAJA 2020 r W TURZNIE K/TORUNIA

  INFORMACJE O KONFERENCJI BĘDĄ ZAMIESZCZANE W KOLEJNYCH KOMUNIKATACH.


 • Sławomira Balcerak 22/12/2019 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Roche Polska

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  15 stycznia 2020 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.13.00

   

  Program spotkania

  1.Wykład:"Nowe terapie w hemofilii A"

  Dr n.med.Andrzej Kołtan,Klinika Pediatrii,Hematologii i Onkologii,Szpital Uniwersytecki nr 1,Bydgoszcz

  2.Wykład "Aspekty laboratoryjne terapii emicizumabem"

  Dr n.med.Edyta Odnoczko,Instytut Hematologii i Transfuzjologii,Warszawa

  3.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

  4.Lunch

 • Sławomira Balcerak 15/12/2019 12:31

  Zbliża się Boże Narodzenie - święto pokoju i radości.
  Niech życzliwość, szacunek, miłość  okazywane  przy wigilijnym stole towarzyszą  Państwu każdego dnia.
  Niech zrealizują się wszystkie życzenia składane przy łamaniu się opłatkiem.
  Niech w te święta nie zabraknie uśmiechu i dobrego słowa.
  Życzymy pełnego ciepła spojrzenia na innych ludzi i otaczający świat, odpoczynku od codziennego zabiegania i wszelkiego dobra.
  Niech poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu w całym Nowym 2020 Roku.
  Niech nie braknie w nim nadziei, optymizmu, zdrowia i sił do realizacji wszystkich zamierzeń.

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 21/11/2019 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą PZ Cormay S.A

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  12 grudnia 2019 r

  w Restauracji "Telimena" w Bydgoszczy,ul.Fordońska 15.

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program spotkania

  1.Powitanie uczestników spotkania - Przewodnicząca Oddziału

  2.Wykład:"Dynamika zmian oceny metody w raporcie precyzji czyli jak przewidzieć wyniki sprawdzianów zewnętrznych"  - Mirosław Firlej,Standlab

  3.Prezentacja firmowa - Renata Frankowska,PZ Cormay S.A

  4.Podsumowanie działalności Oddziału w 2019 r,plany na 2020 r i sprawy bieżące Oddziału-  Przewodnicząca Oddziału

  5.Świąteczny poczęstunek przy stole

 • Sławomira Balcerak 12/10/2019 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Novo Nordisk

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  30 października (środa) 2019 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów).

  Początek spotkania godz.14.00

   

  Program spotkania

  1.Wykład:"Trudności diagnostyczne zaburzeń hemostazy - przypadki kliniczne"

  lek.med.Ewa Stefańska-Windyga,Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

  2.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

Copyright © 2004-2021 PTDL