Aktualności » Bydgoszcz

 • Marzenna Gruszka 05/06/2006 07:10

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
  Oddział w Bydgoszczy zaprasza na posiedzenie naukowo – szkoleniowe
  w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 12:00
  w Auli B w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Collegium Medicum UMK, przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9 w Bydgoszczy.

  Program spotkania:

  1. Nowe czynniki prognostyczne w przewlekłych białaczkach limfocytowych – dr hab. Mirosława Pietruczuk Akademia Medyczna w Bialymstoku.
  2. Prezentacja firmy Sysmex Polska.

  Uwaga:
  Po zebraniu odbędzie się spotkanie Kierowników Laboratoriów Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej – dr n med. Grażynš Dymek.

  Marzenna Gruszka

 • Marzenna Gruszka 06/04/2006 05:56

  Serdecznie zapraszamy na Zebranie Naukowo-Szkoleniowe Oddziału Bydgoskiego PTDL, które odbędzie sie 20.04.br w Auli B Collegium Medicum, przy ul. Jagielońskiej 13 w Bydgoszczy o godz. 12.00.

  Program spotkania:
  1. Przywitanie i sprawy organizacyjne – Przewodniczšca Oddziału Prof. dr hab. Grażyna Odrowšż-Sypniewska.
  2. Prezentacja firmy KAMSOFT: Program komputerowy do kompleksowej informatyzacji laboratorium oraz całoœciowego wspomagania obsługi szpitali.

  Uwaga:
  Po zebraniu odbędzie się spotkanie Kierowników Laboratoriów Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej – dr n med. Grażynš Dymek.

 • Marzenna Gruszka 14/03/2006 03:19

  Serdecznie zapraszamy członków Oddziału Bydgoskiego na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 30 marca br. o godz. 12.00 w sali 309 w Budynku Katedry Patomorfologii Collegium Medicum przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, w Bydgoszczy. Współorganizatorem jest firma MEDLAB, a wykład wygłosi dr n med. Anna Stefańska

 • Marzenna Gruszka 12/01/2006 15:57

  Informacja o możliwościach regulowania składek członkowskich.
  Skarbnik Oddziału Bydgoskiego informuje, że składki członkowskie należy wpłacać przelewem na konto:
  PTDL Oddział Bydgoski
  PKO BP II Oddział w Bydgoszczy
  nr konta: 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994
  Składka członkowska : 50 zł /na rok
  ( emeryci 10 zł/rok;współmałżonkowie:25 zł/rok)
  Przypominam,że nieuregulowanie zaległych składek ( za lata ubiegłe )
  i składki za rok 2006 do 31 marca br. spowoduje wstrzymanie dostarczania czasopisma -"Diagnostyki Laboratoryjnej".
  skarbnik oddziału - Marzenna Gruszka

Copyright © 2004-2023 PTDL