Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 05/05/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego jesteśmy zmuszeni zmienić termin konferencji naukowo-szkoleniowej naszego Oddziału,która pierwotnie miała się odbyć w dniach 28-29 maja 2020 r w Turznie k/Torunia.

  Nowy termin konferencji 17-18 września 2020 r  -Hotel Pałac Romantyczny w Turznie

  Mamy nadzieję,że konferencja będzie możliwa do zrealizowania w zaplanowanym terminie.

  Proszę śledzić komunikaty zamieszczane na tej stronie dotyczące warunków rejestracji,programu konferencji oraz ewentualnych decyzji odnośnie realizacji konferencji w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

  Pozdrawiamy serdecznie wszystkich członków naszego Oddziału. Ubolewamy,że obecna sytuacja uniemożliwia nam organizację posiedzeń i spotkań z Państwem.Wszystkim życzymy zdrowia i dużo sił w walce z koronawirusem, zwłaszcza w naszych miejscach pracy.

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 21/02/2020 00:00

             Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów Oddziału Bydgosko-Toruńskiego

  dr hab.Artur Słomka,profesor UMK

  zaprasza członków naszego Oddziału

  na spotkanie naukowo-szkoleniowe "Hemostaza wczoraj i dziś",

  które odbędzie się 6 marca 2020 r w Muzeum Wodociągów Hala Pomp,ul.Gdańska 242 w Bydgoszczy.

  Organizator prosi o  zgłoszenie uczestnictwa  na adres mailowy PTHIT@CM.UMK.PL do dnia 01.03.2020.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Program spotkania został wysłany mailem do członków naszego Oddziału .

  Osoby zainteresowane spotkaniem,które nie otrzymały programu proszę o przysłanie maila na adres slabalcerak@wp.pl

  Początek spotkania - godz.10.00

  Spotkanie zakończy się  lunchem o godz.13.00

   

   


   

  Grupa ds.Hemostazy PTHiT

  zaprasza  lekarzy oraz diagnostów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu hemostazy

  na warsztaty

  "Zaburzenia hemostazy - od krwawień do zakrzepicy żylnej",

  które odbędą się w dniu 28.02.2020 r w Hotelu Bulwar,ul.Bulwar Filadelfijski 18 w Toruniu.

  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

  Bezpłatna rejestracja online

  https://med-space.pl/97-rejestracja

  Za udział w  warsztatach zostaną przyznane punkty edukacyjne:

  lekarze -5 punktów edukacyjnych

  diagności -2 punkty edukacyjne

  Program warsztatów dostępny przy rejestracji lub wysyłając e-mail na adres slabalcerak@wp.pl

  Początek warsztatów -10.15

  Lunch 13.05-14.05

  zakończenie warsztatów 16.00

  Partnerem strategicznym warsztatów jest firma Roche Polska

   

  Członków naszego Oddziału zachęcamy do uczestnictwa w w/w wydarzeniach

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

   

 • Sławomira Balcerak 05/02/2020 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL  

  serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów hematologicznych, które odbędą się

  7 marca (sobota) 2020 r

  w Sali Konferencyjnej Innowacyjnego Forum Medycznego

  przy Centrum Onkologii, ul.Doktor Izabeli Romanowskiej 2 w Bydgoszczy.

  Czas trwania warsztatów 9.00-16.45 (w tym przerwa na lunch 13.15-14.00)

  Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

  Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 150 zł

  Członkowie Oddziału Bydgoskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego  mailowo na adres magdalampka@interia.pl   oraz dołączyć dowód wpłaty.

  Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

  Osoby ,które spełniły te warunki otrzymają maila z informacją o uczestnictwie i staną się pełnoprawnymi uczestnikami warsztatów. W przypadku, gdy jeden z tych warunków nie zostanie spełniony osoba zainteresowana zostanie umieszczona na liście rezerwowej .Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa, gdyż liczba uczestników jest ograniczona.

  W pierwszej kolejności rejestrujemy członków PTDL.

  Rejestrację prowadzi dr n.med.M.Lampka

  tel.kontaktowy 52 58535 98 lub 696 148 738

  Wpłaty należy dokonać na konto: 

  Oddział  PTDL w Bydgoszczy

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

  Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2020".

  Rejestracja uczestników - do 29.02.2020 lub do wyczerpania puli miejsc.

  Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 100 osób).

  W przypadku wyczerpania miejsc przed w/w terminem zamieścimy informację

  Diagności zainteresowani uczestnictwem w warsztatach, które nie są członkami PTDL będą mogli w nich uczestniczyć jeśli po zakończeniu rejestracji będą wolne miejsca, dlatego proszę o kontakt mailowy z zapytaniem, czy jest to możliwe lub telefoniczny z dr n.med.Magdaleną Lampką.

  Za udział w warsztatach zakończonych zdaniem testu końcowego uczestnikom zostanie przyznane 8 punktów edukacyjnych ( "twardych").

  Jednostka szkoląca :Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, z podaniem wszystkich wymaganych danych, w tym aktualnego adresu korespondencyjnego.

  Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie zostanie przesłane przez jednostkę szkolącą na wskazany przez Państwa adres.

  Program szkolenia hematologicznego Bydgoszcz 2020

  9.00 - 9.45     – Zrozumieć niedokrwistość

  9.45 – 10.30  –  Małopłytkowość do diagnostyki

  10.30 – 11.15  Eozynofilia odczynowa czy rozrostowa?

  11.15-11.45        Przerwa kawowa

  11.45 – 12.30 –  Etiologia i kryteria rozpoznania dyskrazji nowotworowych

  12.30 – 13.15  -  Etiologia i kryteria rozpoznania MPN

  13.15 – 14.00 –  Przerwa na obiad

  14.00 – 14.45 -   Etiologia i kryteria rozpoznania MDS

   14.45 -15.30 –   Drzewo filogenetyczne AML

  15.30 – 15.45     Przerwa kawowa

  15.45 – 16.15 – CD – do czego służy cluster of diferentation?

  16.15 -16.45     Test końcowy, ankieta i zakończenie warsztatów

   

  " 

    Pobierz formularz zgłoszeniowy  

 • Sławomira Balcerak 20/01/2020 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  20 lutego 2020 r

  w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.12.30

   

  Program spotkania

  1.Wykład:"Przydatność badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób płuc"

  Dr hab n.med.Grzegorz Przybylski, profesor UMK,Katedra Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy CM w Bydgoszczy

  Klinika Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy ,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

   2.Wykład "Analiza poziomu wybranych parametrów stanu zapalnego, krążących kompleksów immunologicznych oraz związanych z nimi wskaźników (neutrofil/limfocyt, płytka/limfocyt, CRP/KKI) w chorobach obturacyjnych płuc i w raku płuca"

  Dr n.med.Marta Pilaczyńska-Cemel, Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy CM w Bydgoszczy,

  Klinika Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy ,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 

  3.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

   

  KOMUNIKATY

  CERTYFIKATY UCZESTNICTWA

  W trakcie powyższego spotkania wydawane będą certyfikaty uczestnictwa w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych za 2019 r.Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w posiedzeniach jest opłacenie składki za 2019 r.

  SKŁADKA CZŁONKOWSKA

  1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2020 (oraz ewentualnie zaległych)

  2.Wysokość składki członkowskiej w 2020 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Tytuł płatności : imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  ZMIANA DANYCH CZŁONKÓW PTDL

  1.Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania,miejsce pracy,dane do kontaktu (telefon,mail) proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki e-mail:magdalampka@interia.pl

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PTDL

  2.Osoby,które chcą zostać członkami naszego Oddziału prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej (pobrać ze strony www.ptdl.pl),uiszczenie składki członkowskiej i kontakt z Sekretarzem Oddziału dr n.med.M.Lampką.

   

  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W BYDGOSZCZY ODBĘDZIE SIĘ W

  W DNIACH 28-29 MAJA 2020 r W TURZNIE K/TORUNIA

  INFORMACJE O KONFERENCJI BĘDĄ ZAMIESZCZANE W KOLEJNYCH KOMUNIKATACH.


 • Sławomira Balcerak 22/12/2019 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Roche Polska

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  15 stycznia 2020 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.13.00

   

  Program spotkania

  1.Wykład:"Nowe terapie w hemofilii A"

  Dr n.med.Andrzej Kołtan,Klinika Pediatrii,Hematologii i Onkologii,Szpital Uniwersytecki nr 1,Bydgoszcz

  2.Wykład "Aspekty laboratoryjne terapii emicizumabem"

  Dr n.med.Edyta Odnoczko,Instytut Hematologii i Transfuzjologii,Warszawa

  3.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

  4.Lunch

 • Sławomira Balcerak 15/12/2019 12:31

  Zbliża się Boże Narodzenie - święto pokoju i radości.
  Niech życzliwość, szacunek, miłość  okazywane  przy wigilijnym stole towarzyszą  Państwu każdego dnia.
  Niech zrealizują się wszystkie życzenia składane przy łamaniu się opłatkiem.
  Niech w te święta nie zabraknie uśmiechu i dobrego słowa.
  Życzymy pełnego ciepła spojrzenia na innych ludzi i otaczający świat, odpoczynku od codziennego zabiegania i wszelkiego dobra.
  Niech poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu w całym Nowym 2020 Roku.
  Niech nie braknie w nim nadziei, optymizmu, zdrowia i sił do realizacji wszystkich zamierzeń.

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 21/11/2019 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą PZ Cormay S.A

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  12 grudnia 2019 r

  w Restauracji "Telimena" w Bydgoszczy,ul.Fordońska 15.

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program spotkania

  1.Powitanie uczestników spotkania - Przewodnicząca Oddziału

  2.Wykład:"Dynamika zmian oceny metody w raporcie precyzji czyli jak przewidzieć wyniki sprawdzianów zewnętrznych"  - Mirosław Firlej,Standlab

  3.Prezentacja firmowa - Renata Frankowska,PZ Cormay S.A

  4.Podsumowanie działalności Oddziału w 2019 r,plany na 2020 r i sprawy bieżące Oddziału-  Przewodnicząca Oddziału

  5.Świąteczny poczęstunek przy stole

 • Sławomira Balcerak 12/10/2019 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Novo Nordisk

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  30 października (środa) 2019 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów).

  Początek spotkania godz.14.00

   

  Program spotkania

  1.Wykład:"Trudności diagnostyczne zaburzeń hemostazy - przypadki kliniczne"

  lek.med.Ewa Stefańska-Windyga,Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

  2.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

 • Sławomira Balcerak 16/09/2019 00:00

  Informujemy,że pula miejsc w dn.11 i 12.10.2019 (sobota) została wyczerpana.

   

  Do wszystkich osób już zakwalifikowanych na warsztaty zostały wysłane maile potwierdzające uczestnictwo.Osoby,które wysłały zgłoszenie oraz potwierdzenie wpłaty a nie otrzymały zwrotnego maila potwierdzającego uczestnictwa proszone są o kontakt z mgr M.Gruszką (52 32 62 214 lub 215)

  Parking w Arkada Business Park jest płatny (10 zł/dzień).Można skorzystać z bezpłatnego parkingu w pobliskim Tesco (Arkada Business Park ma tam strefę parkowania)

 • Sławomira Balcerak 03/09/2019 00:00

   

  Członkowie PTDL zainteresowani uczestnictwem w warsztatach z diagnostyki moczu, które odbędą się w dniach 11 i 12 października 2019 prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  na adres: k.lab@wsd.org.pl   wraz z dołączonym dowodem wpłaty.

  Koszt uczestnictwa w warsztatach - 100 zł

  Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego z podaniem aktualnych danych adresowych i innych informacji potrzebnych do wystawienia zaświadczenia przez jednostkę szkolącą. Przy dokonywaniu przelewu przez inną osobę niż uczestnik szkolenia (np. przez kogoś z rodziny) należy podać imię i nazwisko uczestnika. Umożliwi to nam weryfikację zgłoszeń z wpłatami.

  Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

  1. Uczestnikami warsztatów będą tylko te osoby, do których wysłano informację o uczestnictwie drogą mailową.

  2.Osoby,które nie nie spełniły jednego z 2 warunków rejestracji (zgłoszenie i wpłata wraz z przysłaniem jej potwierdzenia) nie otrzymają maila z potwierdzeniem uczestnictwa  i zostaną wpisane  na listę rezerwową .Osoby te proszone będą o jak najszybsze uzupełnienie zgłoszenia lub wplaty.

  3.Miejsca na liście rezerwowej nie gwarantują uczestnictwa.

  4.Osoby,które nie dopełnią warunków rejestracji mogą być skreślone z listy rezerwowej w przypadku, gdy liczba  pełnych zgłoszeń dopełni zakładaną liczbę uczestników.

  Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 50 osób każdego dnia warsztatów). 

  W pierwszej kolejności rejestrujemy członków PTDL.

  Diagności zainteresowani uczestnictwem w warsztatach, które nie są członkami PTDL będą mogli w nich uczestniczyć jeśli po zakończeniu rejestracji będą wolne miejsca, dlatego proszę o kontakt mailowy z zapytaniem, czy jest to możliwe lub telefoniczny z mgr M.Gruszką.

  Rejestrację prowadzi mgr M.Gruszka,tel.kontaktowy 52 32 62 214 lub 215.

  Wpłaty należy dokonać na konto:

  Oddział  PTDL w Bydgoszczy

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

  Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  z podaniem tytułu przelewu "Warsztaty z diagnostyki moczu - 2019" oraz imię i nazwisko uczestnika.

  Rejestracja uczestników - do 30.09.2019 lub do wyczerpania puli miejsc.

  W przypadku wyczerpania miejsc przed w/w terminem zamieścimy stosowną informację

   

  Temat warsztatów:

  „SKUTECZNA  STRATEGIA  WE WSPÓŁCZESNEJ DIAGNOSTYCE MOCZU

  Prowadzący warsztaty: prof.dr hab.Maria Mantur (WSM Białystok)

  Ramowy program godzinowy

  9.30-10.15 Procedury przedanalityczne i analityczne obowiązujące podczas badania ogólnego

                      moczu.

  10.15-11.00 Analiza elementów upostaciowanych i nieupostaciowanych  metodą suchych testów

                        paskowych – interpretacja wyników niejednoznacznych.

   

  11.00-11.30 Przerwa kawowa

  11.30-12.15 Procedura badania elementów upostaciowanych moczu wirowanego.

  12.15 -13.00 Analiza elementów upostaciowanych moczu metodami automatycznymi – wady i

                         zalety.

  13-13.45 Lunch

  13.45-14.30 Trudności diagnostyczne - jak formułować wynik ?

  14.30-15.15 Wewnętrzna i zewnętrzna  kontrola jakości (IQC)  (EQA)

  15.15-15.45 Przerwa kawowa

  15.45-16.30 Różnicowanie  składników upostaciowanych (komórek i wałeczków) osadu moczu na

                       podstawie zdjęć mikroskopowych.

   

  16.30 - 17.15 Różnicowanie  składników nieupostaciowanych (mineralnych) osadu moczu na

                         podstawie zdjęć mikroskopowych.

   

  17.15 -17.45 Test końcowy


    Pobierz formularz zgłoszeniowy  

Copyright © 2004-2022 PTDL