Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 20/11/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL

  wraz z firmami : Sarstedt Sp.z o.o,Siemens Healthineers oraz Miralex Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  13 grudnia 2018 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.12.00

  Program spotkania:

  1.Powitanie uczestników posiedzenia - Przewodnicząca Oddziału

  2.Wykład:"Płynna biopsja przyszłością diagnostyki onkologicznej"

   dr hab.Karolina Szewczyk-Golec,Zakład Biochemii Medycznej,Collegium Medicum w Bydgoszczy

  3.Wykład:"Sarstedt -partnerem w medycznej diagnostyce laboratoryjnej - faza przedanalityczna"

  mgr Dorota Kamińska-Jakubowska,Sarstedt Sp.z o.o

  4.Prezentacja firmowa:"GLUCOtest - innowacyjna formuła glukozy 75g do wykonywania testu tolerancji glukozy u kobiet ciężarnych"

  Danuta Radziewicz,Miralex Sp.z o.o

  5.Wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego ds.diagnostyki laboratoryjnej

  dr n.med.Grażyna Dymek

  6.Podsumowanie działalności Oddziału w 2018 r oraz sprawy bieżące - Przewodnicząca Oddziału

  7.Świąteczny poczęstunek

 • Sławomira Balcerak 06/11/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Becton Dickinson Polska Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  22 listopada 2018 r

  w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek posiedzenia godz.12.00

  Program spotkania:

  1.Wykład:"Osocze jako materiał diagnostyczny" -

  dr n.med.Joanna Siódmiak,Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,Collegium Medicum w Bydgoszczy

  2."Nowe rozwiązania firmy Becton Dickinson dla oznaczeń w osoczu" -

  mgr Dagmara Wąsowska,Clinical Consultant BD

  3.Sprawy bieżące Oddziału - Przewodnicząca Oddziału

 • Sławomira Balcerak 23/09/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma bioMerieux Polska Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  18 października 2018 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program spotkania:

  1.Wykład :"D-dimery w zaburzeniach hemostazy,aspekty kliniczne i laboratoryjne"

  prof.dr hab.n.med.Maria Jastrzębska,Zakład Analityki Medycznej ,Pomorski Uniwersytet Medyczny

  2. Szybka diagnostyka przy użyciu Multipleks PCR - korzyści dla diagnosty,lekarza i szpitala

  Karol Kowalski, bioMerieux Polska Sp.z o.o

  3.Wykład:"Immunofiksacja w praktyce"

  dr n.med.Dorota Ryszkiewicz, bioMerieux Polska Sp.z o.o

  4.Sprawy bieżące Oddziału - Przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego PTDL

 • Sławomira Balcerak 19/06/2018 00:00

  Uczestnicy konferencji Oddziału Bydgoskiego w Turznie  w dn.7-8 czerwca 2018 r zainteresowani otrzymaniem wykładów:

  prof.dr hab.n.med.M.Mantur,

  dr hab.n.med.A.Kucharskiej,

  prof.dr hab.med.M.Nowickiego,

  dr n.med.W.Pawłowskiego ,

  dr n.farm.B.Stefańczyk oraz prezentacji mgr inż.Ewy Salameh proszę o przysłanie maila na adres:slabalcerak@wp.pl.Wykłady i prezentacje udostępnimy za zgodą ich autorów.

  Jednocześnie informuję,że jest możliwość otrzymania wykładów dr n.med.B.Baran i dr n.med.E.Odnoczko wygłoszonych w trakcie posiedzenia naukowo-szkoleniowego w dn.10.05.2018 r.

 • Sławomira Balcerak 04/06/2018 00:00

  1.Uczestników konferencji prosimy o przybycie do Turzna o godz.13.00.

  W holu Hotelu będą wydawane programy konferencji i identyfikatory

  2.Obiad przewidziany jest o godz.13.30 w restauracji hotelowej.

  3.Autokar z Bydgoszczy do Turzna zostanie podstawiony przy stacji Statoil,ul.Jagiellońska 58 (obok dworca PKS) i odjedzie 7.06.2018 r (czwartek) o godz.11.30

  Powrót autokarem Z Turzna do Bydgoszczy 8.06.2018 r (piątek) po obiedzie ok 15.00

  Osobą odpowiedzialną za autokar z ramienia PTDL jest dr n.med.Magdalena Lampka

  4.Proszę zabrać ze sobą  w celu potwierdzenia udziału w konferencji."Kartę ciągłego szkolenia diagnosty laboratoryjnego"

  Proszę wpisać do karty temat szkolenia:konferencja naukowo-szkoleniowa Oddziału Bydgoskiego PTDL-Turzno 2018 oraz liczbę punktów edukacyjnych.

  Za udział w konferencji przysługują diagnostom 4 punkty edukacyjne

  Do zobaczenia w Turznie!

 • Sławomira Balcerak 17/05/2018 00:00

  Informujemy,że zakończyliśmy rejestrację uczestników konferencji naukowo-szkoleniowej Oddziału Bydgoskiego w Turznie.Pula miejsc została wyczerpana.

  Lista zgłoszeń została zweryfikowana(wpłata,członkostwo PTDL) i do wszystkich osób zostały wysłane e-maile z informacją o zakwalifikowaniu na konferencję lub odmowie.

  W przypadku braku otrzymania maila prosimy o kontakt z mgr M.Gruszką e-mail:k.lab@wsd.org.pl,tel.52 32 62 214

  Osoby,które wyraziły chęć skorzystania z przejazdu autokarem otrzymają informację drogą elektroniczną o miejscu i godzinie odjazdu autokaru

 • Sławomira Balcerak 24/04/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL wraz z firmą Novo Nordisk

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  dn.10.05 2018 r

  w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy,ul.Jagiellońska 96.

  Początek spotkania godz.12.00

  W programie :

  1.Wykłady:

    12.00-12.45 "Wpływ postępowania przedanalitycznego na wyniki  testów  hemostazy"
    dr n.med.Edyta Odnoczko,Pracownia Hemostazy,Instytut Hematologii i  Transfuzjologii,Warszawa

  12.45-13.30 "Wydłużone czasy krzepnięcia-interpretacja oraz  postępowanie  diagnostyczne u pacjenta z objawami skazy krwotocznej"
   dr n.med. Beata Baran,Pracownia Hemostazy,Instytut Hematologii i Transfuzjologii,Warszawa

  2.13.30-14.00 Sprawy bieżące Oddziału -Przewodnicząca Oddziału

  3.14.00 - 14.30 Seminarium i dyskusja

 • Sławomira Balcerak 06/04/2018 00:00

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  

  07 - 08 czerwca 2018 r

  Hotel Pałac Romantyczny

  Turzno k/Torunia

   

  07 czerwca 2018 (czwartek)

  13.00 – 14.00 przyjazd uczestników, obiad i zakwaterowanie

  14.00 – 14.15 wspólne zdjęcie

  14.15 – 14.30 Otwarcie Konferencji

  Wykład inauguracyjny

  14.30 - 15.30 "Biomarkery białkowe płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce i 

                            patobiochemii choroby Alzheimera"

  Wykład sponsorowany przez firme Roche

             prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz; Katedra Biochemii Klinicznej UM w Gdańsku

   

  I SESJA: WYBRANE ASPEKTY  DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  W ENDOKRYNOLOGII

  Sesja sponsorowana przez firmę Roche

  15.30 - 16.10 "Przydatność oznaczeń hGH, IGF-1 i IGFBP-3 u dzieci z zaburzeniami

                           wzrastania"

          dr hab. n. med. Anna Kucharska, Klinika Pediatrii i Endokrynologii UM w Warszawie

   

  16.10 – 17.00 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

   

  17.00 – 17.40 "Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej"

  prof. dr hab. med. Michał Nowicki,

  Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek UM w Łodzi


  17.40 – 18.20 "Niespodziewane" rezultaty laboratoryjnych badań tyreologicznych - czy

                         diagnosta  jest w stanie pomóc klinicyście” 

         dr n.med. Włodzimierz Pawłowski, Szpital Wojewódzki w  Poznaniu


  18. 20 - 18.40 Quiz 

  18.40 – 19.10 Wykład firmowy : "Od ekstraktu do komponentu czyli nowoczesna diagnostyka

                         alergii testami EUROLINE DPA-Dx"

         dr Marek Łaszyn, Euroimmun Polska Sp. z.o.o.

   

  20.00   Kolacja grillowa z muzyką  08 czerwca 2018 (piątek)


  II SESJA: CZY WSZYSTKO JUŻ WIEMY O BADANIU MOCZU?

  9.00 – 10.00 "Diagnostyka laboratoryjna i znaczenie kliniczne erytrocyturii dysmorficznej.”

  Wykład sponsorowany przez firme MPW Med.Instruments

            prof. dr hab. Maria Mantur 

  10.00 – 10.30 "Czy warto uMOCZyć wynik?"

             mgr inż. Ewa Salameh , MPW Med.Instruments                

  10.30  - 11.00 "Zastosowanie fluorescencyjnej cytometrii przepływowej do badania ogólnego

                           moczu w odniesieniu do zaleceń ECLM”

             Magdalena Szmulik, Sysmex Polska Sp. z o.o.

   

  11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

   

  III  SESJA: PRAKTYCZNE ASPEKTY DIAGNOSTYKI TOKSYKOLOGICZNEJ

  11.30 – 12.30 "Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki toksykologicznej w świetle

                           obowiązujących przepisów i własnych doświadczeń"

  Wykład sponsorowany przez firme Argenta

            dr n. med. Renata Winnicka, Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej,

         Instytut Medycyny Pracy w Łodzi


  12.30 – 13.10   "Diagnostyka laboratoryjna polekowych i poalkoholowych chorób wątroby"

                             Wykład sponsorowany przez firmę Roche

              prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, Zespół Laboratoriów

             Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego

            Szpitala Weteranów w Łodzi

   

  IV  SESJA: WYKORZYSTANIE TECHNIK  POMIAROWYCH W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ - MOŻLIWOŚCI  I OGRANICZENIA


  13.10 – 13.40  "Biotyna - wpływ na wyniki oznaczeń diagnostycznych"

  Barbara Łukasiuk,  Abbott

  13.40 – 14.10  "Oznaczanie HbA1c- istotne różnice w różnych technikach pomiarowych”

  dr n. farm. Beata Stefańczyk, Biameditek Sp. z o.o.


  14.10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

  14.30 Obiad, wykwaterowanie i wyjazd

 • Sławomira Balcerak 28/03/2018 08:36

 • Sławomira Balcerak 11/03/2018 00:00

  Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału

  do uczestnictwa

  w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

   Oddziału Bydgoskiego PTDL,która odbędzie się

  w dniach 7-8 czerwca 2018 r

  w Hotelu Pałac Romantyczny w Turznie k/Torunia.

  Konferencja poświęcona będzie m.in.zagadnieniom z zakresu biochemii,immunochemii,,diagnostyki moczu oraz toksykologii.

  Uczestnictwo w konferencji zadeklarowało 16 firm diagnostycznych.W trakcie konferencji przewidziana jest wystawa sprzętu i materiałów diagnostycznych.

  Szczegółowy program konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieścimy w następnym komunikacie.

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL

Copyright © 2004-2022 PTDL