Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 06/04/2018 00:00

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  

  07 - 08 czerwca 2018 r

  Hotel Pałac Romantyczny

  Turzno k/Torunia

   

  07 czerwca 2018 (czwartek)

  13.00 – 14.00 przyjazd uczestników, obiad i zakwaterowanie

  14.00 – 14.15 wspólne zdjęcie

  14.15 – 14.30 Otwarcie Konferencji

  Wykład inauguracyjny

  14.30 - 15.30 "Biomarkery białkowe płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce i 

                            patobiochemii choroby Alzheimera"

  Wykład sponsorowany przez firme Roche

             prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz; Katedra Biochemii Klinicznej UM w Gdańsku

   

  I SESJA: WYBRANE ASPEKTY  DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  W ENDOKRYNOLOGII

  Sesja sponsorowana przez firmę Roche

  15.30 - 16.10 "Przydatność oznaczeń hGH, IGF-1 i IGFBP-3 u dzieci z zaburzeniami

                           wzrastania"

          dr hab. n. med. Anna Kucharska, Klinika Pediatrii i Endokrynologii UM w Warszawie

   

  16.10 – 17.00 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

   

  17.00 – 17.40 "Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej"

  prof. dr hab. med. Michał Nowicki,

  Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek UM w Łodzi


  17.40 – 18.20 "Niespodziewane" rezultaty laboratoryjnych badań tyreologicznych - czy

                         diagnosta  jest w stanie pomóc klinicyście” 

         dr n.med. Włodzimierz Pawłowski, Szpital Wojewódzki w  Poznaniu


  18. 20 - 18.40 Quiz 

  18.40 – 19.10 Wykład firmowy : "Od ekstraktu do komponentu czyli nowoczesna diagnostyka

                         alergii testami EUROLINE DPA-Dx"

         dr Marek Łaszyn, Euroimmun Polska Sp. z.o.o.

   

  20.00   Kolacja grillowa z muzyką  08 czerwca 2018 (piątek)


  II SESJA: CZY WSZYSTKO JUŻ WIEMY O BADANIU MOCZU?

  9.00 – 10.00 "Diagnostyka laboratoryjna i znaczenie kliniczne erytrocyturii dysmorficznej.”

  Wykład sponsorowany przez firme MPW Med.Instruments

            prof. dr hab. Maria Mantur 

  10.00 – 10.30 "Czy warto uMOCZyć wynik?"

             mgr inż. Ewa Salameh , MPW Med.Instruments                

  10.30  - 11.00 "Zastosowanie fluorescencyjnej cytometrii przepływowej do badania ogólnego

                           moczu w odniesieniu do zaleceń ECLM”

             Magdalena Szmulik, Sysmex Polska Sp. z o.o.

   

  11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

   

  III  SESJA: PRAKTYCZNE ASPEKTY DIAGNOSTYKI TOKSYKOLOGICZNEJ

  11.30 – 12.30 "Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki toksykologicznej w świetle

                           obowiązujących przepisów i własnych doświadczeń"

  Wykład sponsorowany przez firme Argenta

            dr n. med. Renata Winnicka, Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej,

         Instytut Medycyny Pracy w Łodzi


  12.30 – 13.10   "Diagnostyka laboratoryjna polekowych i poalkoholowych chorób wątroby"

                             Wykład sponsorowany przez firmę Roche

              prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, Zespół Laboratoriów

             Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego

            Szpitala Weteranów w Łodzi

   

  IV  SESJA: WYKORZYSTANIE TECHNIK  POMIAROWYCH W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ - MOŻLIWOŚCI  I OGRANICZENIA


  13.10 – 13.40  "Biotyna - wpływ na wyniki oznaczeń diagnostycznych"

  Barbara Łukasiuk,  Abbott

  13.40 – 14.10  "Oznaczanie HbA1c- istotne różnice w różnych technikach pomiarowych”

  dr n. farm. Beata Stefańczyk, Biameditek Sp. z o.o.


  14.10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

  14.30 Obiad, wykwaterowanie i wyjazd

 • Sławomira Balcerak 28/03/2018 08:36

 • Sławomira Balcerak 11/03/2018 00:00

  Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału

  do uczestnictwa

  w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

   Oddziału Bydgoskiego PTDL,która odbędzie się

  w dniach 7-8 czerwca 2018 r

  w Hotelu Pałac Romantyczny w Turznie k/Torunia.

  Konferencja poświęcona będzie m.in.zagadnieniom z zakresu biochemii,immunochemii,,diagnostyki moczu oraz toksykologii.

  Uczestnictwo w konferencji zadeklarowało 16 firm diagnostycznych.W trakcie konferencji przewidziana jest wystawa sprzętu i materiałów diagnostycznych.

  Szczegółowy program konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieścimy w następnym komunikacie.

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL

 • Sławomira Balcerak 11/02/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Horiba serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów hematologicznych,które odbędą się

  10 marca (sobota)2018 r w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów).

  Czas trwania warsztatów 10.00-17.00( w tym przerwa na poczęstunek)

  Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

  Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 100 zł

  Członkowie Oddziału Bydgoskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o zgłoszenie udziału mailowo na adres : k.lab@wsd.org.pl podając :imię,nazwisko,miejsce pracy,oddział PTDL  oraz informację o wpłacie.

  Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału Bydgoskiego PTDL

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

  Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2018".

  Rejestracji i wpłaty dokonać należy do 28.02.2018.Liczba miejsc ograniczona.

  Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

  1. Krew żylna,arterializowana czy obwodowa? (30 min)

  2. Jak prawidłowo dokonać analizy praparatów mikroskopowych krwi i szpiku? (30 min)

  3. Dojrzewanie i różnicowanie komórek hematogenezy (50 min)

  4.Rozmaz mikroskopowy krwi -cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego -część 1-nowotwory mieloproliferacyjne (50 min)

  5.Rozmaz mikroskopowy krwi -cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego-część 2-ostre białaczki szpikowe i dyskrazje nowotworowe (50 min)

  6.Pancytopenia i małopłytkowość do diagnostyki (20 min)

  7.Limfopoeza reaktywna i atypowa (1 godz)

  8.Pytania i odpowiedzi,filmy hematologiczne,dyskusja z uczestnikami,rozdanie zaświadczeń (30 min)

  9.Oferta hematologiczna firmy Horiba

  Przewiduje się przeprowadzenie quizu z poruszanych tematów

  Prowadzący warsztaty prosi o pytania,sugestie,problemy,które należy przesłać drogą mailową na adres szpikerman@wp.pl (proszę zaznaczyć,że dotyczy warsztatów hematologicznych w Bydgoszczy)

  Odpowiedzi na powyższe pytania i problemy hematologiczne zostaną udzielone na zakończenie warsztatów.

 • Sławomira Balcerak 16/01/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma EMMA MDT Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na

  posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  15.02.2018 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy

  (ul.3 Maja 6-przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.12.00


  Program spotkania:


  1.Wykład:Diagnostyka pacjenta z alergią oczami lekarza praktyka- dr n.med.Jacek Gocki,Klinika Alergologii,Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych,Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy

  2.Wykład:Celiakia -dlaczego tak wiele osób pozostaje niezdiagnozowanych?

  dr n.med.Emilia Majsiak,EMMA MDT sp.zo.o,Lublin

  3.Sprawy bieżące Oddziału

   

  KOMUNIKATY:

  1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2018 (oraz ewentualnie zaległych)

  2.Wysokość składki członkowskiej w 2018 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  3.Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania,miejsce pracy,dane do kontaktu (telefon,mail) proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki

 • Sławomira Balcerak 20/12/2017 00:00

  ...a jeśli  już czekasz,
  czekaj z pokorą
  bo nic co ciche nie zapuka głośno do twych drzwi
  w taką noc pomyśl o tych
  co nigdy nie spacerują w twych myślach
  i powiedz im "wesołych świąt".....

   


   

   


 • Sławomira Balcerak 19/12/2017 00:00

  Firma Randox Laboratories Polska Sp.z o.o serdecznie zaprasza członków Oddziału Bydgoskiego PTDL 

  na warsztaty z kontroli jakości,które odbędą się

  dn.13.01.2018(sobota) w Hotelu City,ul.3 maja 6 w Bydgoszczy (przy rondzie Jagiellonów).

  Czas trwania warsztatów 9.00-15.00 ( w tym przerwa na poczęstunek)

   Na warsztaty można się zapisać  wysyłając mail na adres slabalcerak@wp.pl do dnia 22.12.2017.

  Liczba miejsc ograniczona.

  Plan warsztatów:

  Wykład: dr n.med.Rafał Wlazeł (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi)

  Temat 1:Ogólne założenia kontroli jakości analitycznej=zrozumieć punkt wyjścia to zrozumieć cały proces

  Temat 2:Implementacja QC w medycznych laboratoriach diagnostycznych czyli zagadnienia charakterystyki "wydajności" metody analitycznej z punktu widzenia jej kontroli

  Temat 3:Współczesne poglądy dotyczące kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej z elementami sigma metric czyli Westgard 2015

  Temat 4:Odrębności kontroli w immunochemii,hematologii,wirusologii,testów jakościowych,glukometrów

  Temat 5:Ogólne zagadnienia kontroli zewnątrzlaboratoryjnej

  Wykład:Monika Broda (Randox)

  Kontrola programów RIQAS - analiza problemów i zastosowanie rozwiązania

 • Sławomira Balcerak 26/11/2017 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmami Eclipse Sp.z o.o Sp.k,

    Siemens Healthineers oraz Fabimex BiW Więcek Sp.J

  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo - szkoleniowe,które odbędzie się

  14 grudnia 2017 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów).

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program spotkania

  1.Powitanie uczestników spotkania -Przewodnicząca Oddziału

  2.Wykład:"Nadzór nad obszarem przedanalitycznym"

  mgr Alicja Utracka,Centralne Laboratorium Kliniczne,Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,Gdańsk

  3.Prezentacja zamkniętego systemu podciśnieniowego Vacuette Greiner Bio One"

  Katarzyna Jastrzembska,Eclipse Sp.z o.o Sp.k

  4."System dla Laboratorium w chmurze Oracle"

  Sławomir Świątek,Eclipse Sp.z o.o Sp.k

  5.Wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego ds.diagnostyki laboratoryjnej

  dr n.med.Grażyna Dymek

  6.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

  7.Świąteczny poczęstunek

   

  KOMUNIKAT 1

  Firma Randox Laboratories zaprasza członków naszego Oddziału na warsztaty z kontroli jakości,które odbędą się 13.01.2018 r (sobota) w Bydgoszczy w godz.9.00-15.00 .

  Głównym wykładowcą jest dr n.med.Rafał Wlazeł (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi).Tematyką jego 5 wykładów będą zagadnienia wewnątrzlaboratoryjnej i zewnętrznej kontroli jakości.

  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

  Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszę o przysłanie zgłoszenia na adres slabalcerak@wp.pl podając imię,nazwisko i miejsce pracy.

  Szczegółowy program oraz miejsce warsztatów podamy w następnym komunikacie.

  KOMUNIKAT 2

  Osoby zainteresowane otrzymaniem wykładu dr Livii Nowak-Banasik z zakresu toksykologii przedstawionego w czasie konferencji w Łysomicach 5-6.10.2017 r proszę o przesłanie maila na adres slabalcerak@wp.pl

 • Sławomira Balcerak 24/10/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz  firma PZ CORMAY S.A

  serdecznie zapraszają

  na zebranie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  23 listopada 2017 r

  w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.12.00

  Program zebrania:

  1.Wykład:"Laboratoryjna parazytologia medyczna: teoria,praktyka i interpretacja wyników badań - wybrane zagadnienia"

    dr n.med.Ewa Śpiewak,Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

  2.Prezentacja:Przedstawienie nowego produktu do analizy parazytologicznej w ofercie firmy Cormay

   Zofia Szymona-Kuciewicz,PZ CORMAY S.A

  3.Informacje z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL oraz relacja z XIX Zjazdu PTDL w Krakowie

  4.Sprawy bieżące Oddziału

   

  Osoby zainteresowane otrzymaniem następujących wykładów przedstawionych w czasie konferencji w Łysomicach 5-6.10.2017:

  1."Nowe,trudne i ciekawe aspekty diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń lipidowych"

      dr n.med.Agnieszka Ćwiklińska

  2."Diagnostyka laboratoryjna płynu mózgowo-rdzeniowego"

       prof.dr hab.n.med.Maria Mantur

  3."Cytoset-rola cytowirówki w wykonywaniu prawidłowych preparatów z płynów jam ciała"

       mgr inż.Ewa Salameh

  4."Kontrola jakości - rutyna czy wyzwanie"

      mgr Paweł Pisarek

  5."Profil TORCH 10 - nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej    ciążę"

  dr Marek Łaszyn (Euroimmun)

  proszę o przysłanie maila na adres slabalcerak@wp.pl.


  Informację o możliwości przesłania wykładu z toksykologii (dr Livia Nowak-Banasik) zamieszczę z chwilą  udostępnienia przez wykładowcę.


  Dostępny jest również wykład dr n.med.Igi Hołyńskiej-Iwan "Diagnostyka laboratoryjna wypalenia zawodowego" z zebrania w dn.18.05.2017 r

  Udostępnienie w/w wykładów -za zgodą w/w wykładowców

  Następne zebranie -świąteczne -14 grudnia 2017 r - Hotel City w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 28/09/2017 00:00

  1.Zakończyliśmy rejestrację uczestników konferencji naukowo-szkoleniowej Oddziału Bydgoskiego PTDL.Lista została zamknięta.

  2.Osoby,które wyraziły chęć skorzystania z przejazdu autokarem z Bydgoszczy do Łysomic otrzymają wkrótce e-maila z informacją o miejscu i godzinie odjazdu autokaru.

  3.Po przyjeździe do hotelu proszę zgłosić się do recepcji w części hotelowej Rubbens

  4.Dnia 5.10.2017 przed rozpoczęciem programu naukowego przewidziany jest obiad ,który rozpocznie się o 14.30 w części hotelowej Monet

  5.Kolacja grillowa z muzyką odbędzie się w sali z tarasem w części  Rubbens kompleksu hotelowego Rubbens&Monet.Obowiązuje strój wygodny.

  6.Wykłady,przerwy kawowe , obiady ,stoiska firmowe przewidziane są w części  Monet kompleksu hotelowego Rubbens & Monet.

  7.Parking przy hotelu jest bezpłatny.

  8.Za udział w konferencji Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przyznała uczestnikom 8 punktów edukacyjnych

  9.Z powodów ważnych obowiązków służbowych  dr hab.n.med.Jacek Sein Anand nie będzie mógł być obecny w sesji toksykologicznej.W zastępstwie wykład zaprezentuje dr Livia Nowak-Banasik z Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku.

  Do zobaczenia w Łysomicach!

Copyright © 2004-2022 PTDL