Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 15/05/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma BIOMAR DIAGNOSTYKA SP.Z O.O

  serdecznie zapraszają

  na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 08.06.2017 r w Sali Narad

  Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.12.00

  Program spotkania:

  1.Wykład:"Układ krzepnięcia krwi u chorych z poważnymi zmianami ośrodkowego układu nerwowego"

  dr n.med.Maria Zozulińska,Kierownik Laboratorium nr 1 Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu

  2.Prezentacja firmy BIOMAR DIAGNOSTYKA SP.Z O.O

  3.Informacje bieżące dotyczące działalności Oddziału

   

  Komunikat:

  Osoby zainteresowane otrzymaniem wykładu dr hab.n.med.Jacka Sein Ananda "Równowaga kwasowo-zasadowa z punktu widzenia toksykologa klinicznego" przedstawionego na zebraniu naukowo-szkoleniowym 28.02.2017 r proszę o przesłanie maila na adres slabalcerak@wp.pl

 • Sławomira Balcerak 22/04/2017 19:33

   

   

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy zawiadamia

  o Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału,

  które odbędzie się w dniu

  18 maja 2017 r

  w Sali Wykładowej B Collegium Medicum,

  ul.Jagiellońska 13-15 ("Harmonijka"):

  godz.12.00 (I termin) - przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania, a w przypadku braku quorum

  godz.12.15 (II termin) - bez względu na ilość obecnych członków.

  Prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie PTDL z opłaconymi składkami.

  W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

   

  I. Część wyborcza zebrania:

   

  Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Bydgoskiego PTDL:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Bydgoskiego PTDL.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania - głosowanie jawne.

  3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania - głosowanie jawne.

  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej - głosowanie jawne.

  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - głosowanie jawne.

  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału za kadencję 2013-2017 - Przewodnicząca Oddziału.

  7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za kadencję 2013-2017 - Skarbnik Oddziału.

  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję 2013-2017

  9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej - głosowanie jawne.

  10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTDL na kadencję 2017-2021 w głosowaniu tajnym.

  11. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu Oddziału.

  12. Wybór na kadencję 2017 – 2021 w głosowaniu tajnym:

  - Członków Zarządu Oddziału - 9 osób (7członków i 2 zastępców)
  - Komisji Rewizyjnej - 5 osób (3 członków i 2 zastępców)

  13. Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie XIX Krajowego Zjazdu PTDL w Krakowie w dniach 3-6.09.2017

   - 12 delegatów (1 delegat na  20 członków Oddziału)

  14. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

  15. Wolne wnioski i dyskusja.

  16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

   

  II. Część naukowo-szkoleniowa zebrania:

   

  Wykład: "Diagnostyka laboratoryjna wypalenia zawodowego"

  dr n.med.Iga Hołyńska-Iwan, Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy

   

  Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału do czynnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo- Wyborczym

 • Sławomira Balcerak 07/04/2017 00:00

  Wszystkiego najlepszego!

 • Sławomira Balcerak 21/03/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Marcel S.A

  serdecznie zapraszają

  na zebranie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  27.04.2017 r

  w Sali Narad

  Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.13.00


  Program zebrania:

  1.Wykład:"Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych realizowane przez COBJwDL w Łodzi - kryteria oceny i interpretacja wyników"

  dr n.med.Barbara Przybył - Hac, COBJwDL Łódź

  2.Prezentacja firmy Marcel:"Nowości w ofercie laboratoryjnych systemów informatycznych"

  3.Informacje bieżące - Przewodnicząca Oddziału

   

  Komunikaty:

  1.Osoby zainteresowane otrzymaniem wykładu prof.dr hab.n.med.Marii Mantur"Laboratoryjna diagnostyka moczu na podstawie badania ogólnego" oraz prezentacji mgr inż.Ewy Salameh (MPW Instruments) proszę o przysłanie maila na adres slabalcerak@wp.pl

  2.Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Bydgoskiego odbędzie się 18.05.2017 r w Sali Wykładowej B Collegium Medicum (budynek"Harmonijka) ,ul.Jagiellońska 13-15.Szczegóły spotkania w następnym komunikacie.

 • Sławomira Balcerak 02/03/2017 00:00

   Informujemy,że na prośbę firmy MPW Med.Instruments

  zmienia się termin i miejsce marcowego spotkania,

    (miało się odbyć 23 marca 2017 godz.12.00 w Sali Wykładowej B Colegium Medicum,przy ul.Jagiellońskiej 13-15 "Harmonijka")

  Nowy termin i miejsce spotkania:  16 marca 2017 godz.12.00  Sala Konferencyjna w Hotelu City,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Program spotkania  nie ulega zmianie.

 • Sławomira Balcerak 26/02/2017 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma "MPW Med. Instruments" Spółdzielnia Pracy

  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  16 marca 2017 r w Sali Konferencyjnej

   Hotelu City przy ul.3 maja 6

  ( przy Rondzie Jagiellonów).

  Początek spotkania godz.12.00

  Program spotkania:

  1.Wykład:"Laboratoryjna diagnostyka moczu na podstawie badania ogólnego"

     prof.dr hab.n.med.Maria Mantur

  Plan wykładu:

  - mocz jako materiał diagnostyczny

  - zasady reakcji chemicznych na suchych testach paskowych dla parametrów biochemicznych moczu

  - interferencja substancji egzo- i endogennych na odczyt parametrów fizykochemicznych

  - standaryzacja badania osadu moczu metodą mikroskopową

  - trudności diagnostyczne podczas wykonywania i interpretacji wyników badań

  2."Przygotowanie próbki do badania osadu moczu.Techniczne aspekty związane z wirowaniem próbki"

   mgr inż.  Ewa Salameh,MPW Med.Instruments

  3.Informacje bieżące dotyczące działalności Oddziału - Przewodnicząca Oddziału

 • Sławomira Balcerak 27/01/2017 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma RADIOMETER Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 28 lutego 2017  r (wtorek) w Sali Konferencyjnej Hotelu City,ul.3 Maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program:

  1.Wykład:"Toksykologia kliniczna w praktyce diagnosty laboratoryjnego"

     dr hab.n.med.Jacek Sein Anand,Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku

  2.Sprawy bieżące Oddziału

   

  KOMUNIKATY:

  1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za 2016 r.Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w zebraniach jest opłacenie składki.

  2.Wysokość składki członkowskiej w 2017 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata :

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy:

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko członka Oddziału oraz rok,za który opłacana jest składka

  3.Opłacenie składki członkowskiej do końca lutego 2017 r gwarantuje otrzymanie czasopisma"Diagnostyka laboratoryjna"

  4.Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki.

  5.Terminy kolejnych spotkań:23.03.2017 r,27.04.2017 r.18.05.2017 r

 • Sławomira Balcerak 06/01/2017 00:00

  Wszystkiego najlepszego!

  Komunikaty:

  1.W związku z uczestnictwem w zebraniu członków PTHiT listę obecności dla członków naszego Oddziału proszę podpisywać przed rozpoczęciem zebrania.

  2.Następne zebranie odbędzie się wyjątkowo we wtorek 28.02.2017 r w Hotelu City w Bydgoszczy (szczegóły spotkania w następnym komunikacie)

  3.Certyfikaty uczestnictwa w zebraniach PTDL w 2016 r będą do odbioru na zebraniu 28.02.2017 r

 • Sławomira Balcerak 15/12/2016 00:00

  "Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia,

  rozjaśniona światłem wewnętrznym...."

  br.Roger Schutz


  Wszystkiego najlepszego!

  Wszystkim członkom naszego Oddziału składamy życzenia

  pełnych radości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.

  Niech ten szczególny czas będzie czasem odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół

  oraz czasem wytchnienia

  od codziennych trosk.

  a w Nowym Roku życzymy wytrwałości w realizacji noworocznych postanowień i planów,

  spełnienia w życiu osobistym i zawodowym,optymizmu i wielu dobrych dni,

                                                                       Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL

   

  KOMUNIKAT

  1.Osoby zainteresowane otrzymaniem wykładu dr n.med.Teresy Iwaniec pt"Laboratoryjna ocena układu krzepnięcia - czego można oczekiwać" przedstawionym na zebraniu naukowo-szkoleniowym w dn.8.12.2016 proszę o przesłanie maila na adres :slabalcerak@wp.pl

  2.Termin następnego zebrania:26.01.2017 godz.14.00,Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy.Spotkanie zorganizowane razem z Oddziałem Bydgosko-Toruńskim Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.Szczegóły spotkania w następnym komunikacie.

 • Sławomira Balcerak 20/11/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Siemens Healthineers

    serdecznie zapraszają na świąteczne spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się

   8 grudnia 2016 r w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 Maja 6

    (Przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.12.00


  Program spotkania:

  1.Powitanie uczestników spotkania - Przewodnicząca Oddziału

  2.Wykład "Laboratoryjna ocena układu krzepnięcia - czego można oczekiwać?"

     dr n.med.Teresa Iwaniec,II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ Kraków

  3.Prezentacja oferty firmy Siemens

  4.Wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego ds.diagnostyki laboratoryjnej

     dr n.med.Grażyna Dymek

  5.Aktualności KIDL

  6.Sprawy bieżące Oddziału

  7.Świąteczny poczęstunek

   

  Uwaga:

  Osoby zainteresowane otrzymaniem wykładu dr n.farm.Michaliny Pazgrat-Patan pt."M2PK-nowoczesne narzędzie w diagnostyce zmian rozrostowych jelita grubego" oraz prezentacji dr.n.med.Roberta Jastrząbka(GENLOXA) dotyczącej kalprotektyny i elastazy przedstawionych na zebraniu naukowo-szkoleniowym w dn.17.11.2016 proszę o przesłanie e-maila na adres  slabalcerak@wp.pl

Copyright © 2004-2022 PTDL