Aktualności » Gdańsk

 • Agnieszka Jankowska-Kulawy 11/03/2019 06:38

   

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL

  które odbędzie sie wyjątkowo

  27 marca 2019 (środa), godz. 11:00

   

  Katedra Biochemii Klinicznej
  Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  ul. Dębinki 7, bud. 27, sala 238 I piętro

  Program spotkania:

   

  1.     dr hab. Małgorzata Serwach "Pozycja prawna diagnosty laboratoryjnego w systemie 
       ochrony zdrowia" , Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 
  2.     Prezentacja firmy Marcel 
   
   
  Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTDL
  dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

 • Agnieszka Jankowska-Kulawy 25/02/2019 10:41

  Szanowni Państwo,

  Dnia 26 marca 2019 (wtorek), o godzinie 18.00 odbędzie się kolejne szkolenie internetowe. E-wykład wygłosi dr Joanna Klimaszewska-Łata z Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwesytetu Medycznego.

  Tytuł wykładu: "Badania lipidowe a przewidywanie naszej przyszłości"

  Uczestnikom webinarium przypominam o konieczności wcześniejszego zarejestrowania się na platformie ALAB.

  dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

  Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTDL

 • Agnieszka Jankowska-Kulawy 14/02/2019 12:49

  IX KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
  „POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 2019
  28.02. - 01.03.2019 r.,

  Jurata, hotel WDW " Rewita”, ul. Helska 1


  PROGRAM  KONFERENCJI

  28.02.2019r. CZWARTEK
  9:00 –11:00     Przyjazd uczestników i zakwaterowanie


  11:00 –12:00   Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów. Zwiedzanie wystawy.


  12:00 –12:05   Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji – Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsku, dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy


  12:05–12:35  Diagnostka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych - fakty i mity  doc. dr n. med. Anna Raszeja-Specht, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  12:35–13:20 Diagnostyka cytologiczna zespołów mielodysplastycznych –
  dr hab. Krzysztof Lewandowski,
  Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  13.20–13.50  Zastosowanie fluorescencyjnej cytometrii przepływowej do badania ogólnego moczu w odniesieniu do zaleceń ECLM  – dr Ewa Czernik,  Sysmex Polska Sp. z o.o. 

  13:50–14:50   Obiad

  14.50–15.10  Noble 2018: Co ma wspólnego immunoterapia nowotworów z ukierunkowaną ewolucją struktur biologicznych? prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  15:10–15:50 Atellica Solution – przełomowe rozwiązanie dla laboratorium diagnostycznego   Izabella Rorbach, Siemens Healthcare

  15:50–16:10 Diagnostyka laboratoryjna zakażeń Helicobacter pylori  – dr n. med. Małgorzata Łukasik, DiaSorin Poland sp. z o.o.

  16:10 –16:55  IV uniwersalna definicja zawału serca (2018) - co się zmieniło?

  – prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  16.55–17.15 Przerwa kawowa i wspólne zdjęcie uczestników Konferencji

  17.15–17.45  Znaczenie osi IL33/ST2 w chorobach sercowo-naczyniowych prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  17.45 –18.15 Markery niewydolności serca: peptydy natriuretyczne - co dalej i dlaczego? – dr hab. n. med. Grażyna Sygitowicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  18.15–18.35 Przerwa kawowa

  18:35– 19:00  Prezentacje firm (stanowiskowe)

  20:00   Uroczysta kolacja

   

  01.03.2019 – PIĄTEK

  8.30-9.30 Śniadanie

  9.30-10.00 Przydatność diagnostyczna endogennych peptydów przeciwdrobnoustrojowych dr hab. Anna Mertas Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  10.00-10.20 Optymalizacja i wsparcie fazy przedanalitycznej Dagmara Wąsowska, Clinical Consultant, PAS Becton Dickinson Life Sciences

  10.20-10.50 Jak wiarygodnie oznaczyć stężenie witamin w materiale biologicznym

  dr Maciej Stopa BioAnalytic 

  10-50-11.10 Przerwa kawowa

  11.10-11.55 Skazy krwotoczne w ciąży i w okresie połogu  – dr n. med. Andrzej Mital Klinika Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

  11.55-12.40 Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń układu krzepnięcia u kobiet w ciąży  –

  dr n. med. Beata Baran, Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

  12.40-13.10 Test sprawdzający wiedzę uczestników, podsumowanie i zakończenie Konferencji

  13.10-14.10 Obiad

 • Agnieszka Jankowska-Kulawy 19/12/2018 08:31

  Regulamin e-posiedzeń naukowo-szkoleniowych PTDL

  E-posiedzenia naukowo-szkoleniowe organizowane są przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (OGPTDL). Wydarzenie jest posiedzeniem naukowo-szkoleniowym realizowanych za pośrednictwem środków teleinformatycznych. Pomoc w przeprowadzeniu posiedzeń zapewnia ALAB laboratoria sp. z o.o.

  OGPTDL ustala treść i tematykę oraz harmonogram posiedzeń i podaje do wiadomości na swojej stronie internetowej a także przy użyciu innych metod wewnętrznej komunikacji. Ogłoszenia o posiedzeniach publikowane są także na stronie www.alablaboratoria.pl.

  W szkoleniach mogą uczestniczyć członkowie OGPTDL oraz diagności laboratoryjni zatrudnieni w spółkach grupy ALAB lub osoby zaproszone przez ALAB. Warunkiem otrzymania certyfikatu dla członków OG PTDL jest opłacenie składek.

  Rejestracja na posiedzenia odbywa się na stronie internetowej konferencje.alab.com.pl. Każdy uczestnik winien zarejestrować się na tej stronie. Dla rejestracji na konkretne posiedzenia należy skorzystać z zakładki PTDL i następnie wybrać posiedzenie w którym chce się uczestniczyć.

  Do rejestracji i uczestniczenia w posiedzeniu konieczne jest posiadanie własnego adresu mailowego oraz komputera lub laptopa z dostępem do internetu wyposażonego w głośniki i przeglądarkę internetową albo smartfona z włączoną transmisja danych lub połączonego z siecią WiFi. Na komputerze nie musi być zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecana: Mozilla Firefox lub Google Chrome) w najnowszych wersjach. W przypadku smartfona: należy zainstalować aplikację Clickmeeting.

  Po wybraniu posiedzenia w którym uczestnik chce brać udział należy kliknąć w dane wydarzenie na stronie konferencje.alab.com.pl/PTDL i wypełnić formularz rejestracyjny podając imię, nazwisko, adres mailowy oraz określić swój status jako (do wyboru): członek Oddziału Gdańskiego PTDL lub pracownik ALAB lub gość ALAB. Rejestracja kończy się 48 godzin przed planowanym posiedzeniem.

  Natychmiast po rejestracji na podany adres mailowy uczestnik otrzyma potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia.

  Na 24 godziny przed posiedzeniem uczestnik otrzyma mailowo link do seminarium i 9 cyfrowy numer.

  Ilość miejsc na posiedzeniu jest limitowana do max. 200 członków OGPTDL i max. 300 pracowników i gości grupy ALAB. O uczestnictwie decyduje kolejność rejestracji.

  Dla uczestnictwa w e-posiedzeniu należy w oznaczonym czasie -jeżeli uczestniczy się za pośrednictwem komputera - skorzystać z linka przesłanego mailowo albo – w przypadku uczestnictwa za pośrednictwem smartfonu - uruchomić aplikację Clickmeeting i wpisać 9 cyfrowy numer przekazany mailowo. Następnie na ekranie początkowym należy wpisać swoje imię i nazwisko i postępować zgodnie ze wskazówkami.

  W trakcie spotkania jest możliwość słuchania i oglądania prezentacji oraz zadawania pytań za pośrednictwem czatu.

  Po zakończeniu prezentacji i sesji pytań prowadzący zakończy spotkanie. Należy wówczas wyłączyć okno przeglądarki na komputerze lub wyjść z aplikacji na smartfonie.

  Zgodnie z §3 ust. 2 pkt 6 i w związku z §3 ust. 1 pkt. 5 lit. c rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 lipca 2017 roku w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. poz. 1519) przysługują w związku z udziałem w e-posiedzeniu 2 punkty edukacyjne. Uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa na których podstawie można wpisać punkty do karty ciągłego szkolenia.

  Certyfikat otrzyma każdy zarejestrowany uczestnik o ile spełni jednocześnie dwa warunki: uczestniczył w całym e-posiedzeniu tj. zalogował się najpóźniej 5 minut po rozpoczęciu e-posiedzenia i był zalogowany w trakcie wszystkich prezentacji i pytań oraz w przypadku członków PTDL ma opłacone składki członkowskie.

  Certyfikaty umieszczone zostaną na koncie użytkownika w witrynie konferencje.alab.com.pl w terminie 2 tygodni po e-posiedzeniu.

 • Agnieszka Jankowska-Kulawy 19/12/2018 08:29

  Szanowni Państwo,

  Dnia 15 stycznia 2019, o godz. 18.00 odbędzie się e-posiedzenie naukowo-szkoleniowe. Wykład pt. " Laboratoryjne rozpoznawanie toksoplazmozy; schematy diagnostyczne i interpretacja wyników badań" wygłosi dr hab. n. med. Elżbieta Gołąb, prof. NIZP-PZH. Wykład będzie sponsorowany przez firmę ROCHE. Proszę rejestrować swoje uczestnictwo w wykładzie wg. załączonego schematu.

  dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

 • Anna Raszeja-Specht 08/12/2018 20:20

   

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że z przyczyn technicznych posiedzenie naukowo-szkoleniowe organizowane w formie zdalnej planowane na 11 grudnia 2018 zostało przełozone na styczeń 2019. O szczególach poinformujemy na początku nowego roku. 

  W imieniu organizatorów przepraszamy.

 • Anna Raszeja-Specht 14/12/2017 13:27

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL

  12 stycznia 2018 (piątek), godz. 11:00

  Sala konferencyjna hotelu Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 28

   

  Program spotkania:

   1. Prof. dr hab. med. Piotr Trzonkowski  Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: Rola diagnostyki laboratoryjnej w nowoczesnych terapiach komórkowych”.

  2. Mgr Weronika Dąbrowska-Kolasińska, SPS ZOZ Lębork, Prac Diag Lab, Laboratorium Analityczne: "Prokalcytonina jako marker infekcji i stanów zapalnych".

   

  Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTDL

     dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

   

  Przypominam:

  do końca lutego należy opłacić aktualne i zaległe składki (z zaznaczeniem roku), które w roku 2018 wynoszą 100 zł/rok (20 zł – emeryt). Numer konta Oddziału Gdańskiego PTDL nie uległ zmianie.

  Konto PTDL Oddział w Gdańsku, 80-211 Gdańsk, Dębinki 7

  PKO BP 75 1020 1811 0000 0102 0164 7106

 • Anna Raszeja-Specht 13/10/2017 08:31

  Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL oraz Towarzystwa Parazytologicznego,

  które odbędzie się w piątek, 10.11.2017, godz.11.00,  

   Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,

  ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk (Przymorze, Kampus UG), aula C105 (parter).

  1. Trudności w diagnostyce toksokarozy. Mgr Monika Rudzińska (Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk).
   2. Roztocze skórne i tkankowe - zróżnicowanie systematyczne, pasożytnictwo i problemy diagnostyczne. Prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk).

   

  Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego

  dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

 • Anna Raszeja-Specht 21/04/2017 18:36

   

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 12 maja 2017 o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej Willi Eva, ul. Batorego 28.

  - Dr  hab. n. med. Agnieszka Jankowska-Kulawy, Zakład Medycyny Laboratoryjnej KBK GUMed: „Zaburzenia metabolizmu energetycznego w stanach fizjologii i patologii".        

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

  Doc. dr n. med. Anna Raszeja - Specht

   

  Na prośbę dr hab. Beaty Szostakowskiej z Katedry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych diagnostów,  iż Polskie Towarzystwo Wirusologiczne oraz Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy współudziale Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej są organizatorami ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „IV Lubelskie Dni Wirusologiczne”, która odbędzie się w dniach 21-23 września 2017r. w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym "Energetyk" w Nałęczowie.

 • Anna Raszeja-Specht 21/03/2017 10:58

  VII KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
  „POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 2017
  20.04. - 21.04.2017 r.,

  Jurata, hotel WDW „Rewita”, ul. Helska 1

  PROGRAM  KONFERENCJI

  20.04.2017 - CZWARTEK

  9:00 – 11:00     Przyjazd uczestników i zakwaterowanie

  11:30 – 12:30   Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów. Zwiedzanie wystawy.

  12:30 – 12:45   Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji - Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsku, doc. dr med. Anna Raszeja-Specht

  12:45 – 13:45   Białka – nadzieja diagnostyki laboratoryjnej - prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej GUMed

  13:45 – 14:45   Obiad

  15:00 –15:50   Cytometria w ostrych białaczkach – prof. dr hab. n. med. Bogdan Mazur,  Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu

  15:50 –16:40   Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń krzepnięcia – czy wiemy już wszystko? - doc. dr n. med. Anna Raszeja-Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej GUMed

  16.40-17.00 Przerwa kawowa

  17.00 -17.50   Biochemiczna diagnostyka niewydolności serca – nie tylko peptydy natriuretyczne  prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

  17.50 -18.10 „TSI – diagnostyka choroby Graves’a-Basedowa”, mgr Izabella Rorbach, Siemens Healthineers

  18:10 – 19:00  Prezentacje firm (stanowiskowe) 

  20:00   Kolacja w plenerze – oby pogoda dopisała!

  21.04.2017 – PIĄTEK

  8:00 – 9.00   Śniadanie

  9:00 – 10:00    Odpowiedź zapalna w chorobach sercowo-naczyniowych – dr hab. n. med. Grażyna Sygitowicz i prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski UM

  10.10 - 11.00   Laboratoryjna ocena funkcji wątroby: mnóstwo możliwości, niewiele konkretów? – dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

  11.00 – 11.30   Przerwa kawowa i wspólne zdjęcie uczestników Konferencji

  11:30 – 11:50   Profil TORCH 10 – nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej ciążę - mgr Katarzyna Buska, Euroimmun Polska

  11.55 – 12.15   Bo kręci mnie wirowanie… – mgr inż. Ewa Salameh, MPW Med. Instruments

  12.20 – 12.40  Optymalizacja fazy przedanalitycznej – tego warto spróbować! -  dr Aleksander Mazur,  Zakład Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Sarstedt

  12.40-13.00 Znaczenie diagnostyczne oznaczania lipokaliny związanej z żelatynazą neutrofili (NGAL) -  mgr Katarzyna Miszczak, Abbott Laboratories Poland  

  13.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

  13:00 – 14:00  Obiad

Copyright © 2004-2019 PTDL