Aktualności » Gdańsk

 • Anna Raszeja-Specht 26/04/2010 08:04

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 7 maja 2010 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:

  1.Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału – wybory władz Oddziału oraz delegatów na Walny Zjazd w Wiśle
  2.Mgr. Agnieszka Ćwiklińska, Zakład Chemii Klinicznej GUMed,
  „Nowe podejście do badania osadu moczu”
  Przewodnicząca Oddziału PTDL

  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 04/03/2010 06:52

  I KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
  „POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ”

  PROGRAM KONFERENCJI

  22.04.2010 - CZWARTEK
  8:00 – 11:00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
  11:15 – 12:00 Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej. Zwiedzanie wystawy.
  12:00 ¬– 12:15 Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji.
  - Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsk, doc. dr Anna Raszeja-Specht
  12:15 – 13:15 Stara i nowa diagnostyka laboratoryjna.
  - prof. dr med. Andrzej Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  13:15 – 13:30 Przerwa kawowa
  13:30 – 14:30 Proaterogenne HDL.
  – dr n. med. Małgorzata Wróblewska, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  14:30 –15:30 Obiad

  15:30 –16:30 Diagnostyka zespołów mielodysplastycznych.
  - dr med. Krzysztof Lewandowski, Katedra Analityki Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  16:30 – 17:00 Prezentacje firm (stanowiskowe)
  17:00 – 18:00 Autoprzeciwciała. Diagnostyka chorób o podłożu autoimmunizacyjnym.
  - dr n. med. Julia Kulczycka, Laboratorium Immunologii Klinicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

  20:00 Uroczysta kolacja

  23.04.2010 – PIĄTEK

  8:00 – 10:00 Śniadanie
  10:00 – 11:30 Miejsce laboratorium analitycznego w zarządzaniu jednostkami służby zdrowia.
  - mgr Piotr Nowicki, specjalista ds. controllingu i zarządzania Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
  11:30 – 13:00 Miejsce laboratoriów analitycznych w systemie kontraktowania usług zdrowotnych.
  - mgr Waldemar Malinowski, Wiceprezes Zarządu Jaworskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
  13:00 – 13:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
  13:30 – 15:00 Obiad

 • Anna Raszeja-Specht 26/02/2010 05:22

  Planowane kursy przygotowawcze do specjalizacji w dziedzinie „Laboratoryjna diagnostyka medyczna” w roku 2010, Gdański Uniwersytet Medyczny
  Tytuł kursu Termin 2010 ilość godzin
  Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych 04. - 08. maj, 5 dni, 35 godzin
  Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy 17. – 19. czerwiec, 3 dni, 21 godzin
  Organizacja laboratorium, wprowadzenie i utrzymywanie systemu jakości 09. – 12. czerwiec, 4 dni, 28 godzin
  Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych
  08. – 10. listopad, 3 dni, 21 godzin
  Badania laboratoryjne w stanach nagłych
  01.– 04. grudzień, 4 dni, 28 godzin

  Zgłoszenia na adres: mrobakowska@ack.gdansk.pl

 • Anna Raszeja-Specht 24/02/2010 04:29

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 5 marca 2010 o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej A (III piętro) Centrum Handlowego Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82

  PROGRAM SPOTKANIA
  1.„Urinoproteomika”
  Dr hab. n. med. Maciej Jankowski, Zakład Terapii Monitorowanej i Farmakogenetyki, Katedra Analityki Klinicznej, GUMed

  2.Firma Color Trading Sp. z o o. przedstawi analizator do oznaczania HbA1C oraz analizatory moczu firmy ARKRAY.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 16/02/2010 06:20

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 22 - 23 kwietnia 2010 r. odbędzie się
  I KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
  POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ

  Miejsce konferencji: Ośrodek Wypoczynkowy „BAŁTYK” ul. Wczasowa 7, Stegna, woj.pomorskie.
  Uroczysta inauguracja konferencji: godz. 11.15 dnia 22 kwietnia 2010 r.
  Planowane zakończenie : godz. 15.00 dnia 23 kwietnia 2010 r.
  Udział w konferencji będzie premiowany 10 punktami edukacyjnymi.

  Koszt uczestnictwa członków PTDL wynosi 122 zł (nocleg i 4 posiłki).
  Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne Konferencji do dnia 09 kwietnia 2010 r.

  AMPULCO S.C., 59-400 Jawor, ul. Kombatantów 14
  tel./fax (076) 871 11 38; 0 606 655 424; 0 606 730 350
  biuro@ampulco.pl, www.ampulco.pl

  Należność w kwocie 122 zł za udział w konferencji należy wpłacić na konto: AMPULCO S.C. PKO BP nr 55 1020 3017 0000 2802 0023 1316.
  O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona).

 • Anna Raszeja-Specht 27/01/2010 09:08

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2010 o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej B (III piętro) Centrum Handlowego Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82

  PROGRAM SPOTKANIA

  1.„NGAL – nowy marker laboratoryjny ostrego uszkodzenia nerek”
  Dr n. med. Mirosława Nowacka, Dyrektor ds. naukowych,
  Abbott Laboratories Poland

  2.Prezentacja oferty firmy Abbott – Architect ci 4100 – platforma analityczna dla średnich laboratoriów
  Mgr Paweł Wojtanowski  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  doc. dr n. med. Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 05/01/2010 04:45

  Informuję o założeniu konta Oddziału Gdańskiego PTDL, na które należy wpłacać składki za rok 2010 oraz zaległe (z zaznaczeniem roku):

  Konto PTDL Oddział w Gdańsku, 80-211 Gdańsk, Dębinki 7
  PKO BP 75 1020 1811 0000 0102 0164 7106

 • Anna Raszeja-Specht 04/01/2010 04:19

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2010 o godzinie 11-tej
  w sali konferencyjnej B/C Hotelu Qubus, Gdańsk, ul. Chmielna 47/52,
  zgodnie z następującym porządkiem:
  1.Dr Hanna Paprocka, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie:
  Diagnostyka serologiczna mononukleozy

  2.Firma Biomerieux przedstawi najnowszą ofertę diagnostyczną.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 01/12/2009 09:16

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2009 o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej A (III piętro) Centrum Handlowego Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82
  PROGRAM SPOTKANIA

  1. Prof. dr hab. med. Dariusz Sitkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny: „Rola stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego w patogenezie ostrych zespołów wieńcowych: implikacja dla oceny ryzyka”


  2. Mgr Jolanta Adamiec - Prezentacja oferty firmy Siemens 2009


  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  doc. dr n. med. Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 08/10/2009 09:10

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2009 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:

  1. Mgr Krzysztof Łangowski: Ocena glikemii - fakty znane i mniej znane. Laboratorium Medyczne BRUSS grupa ALAB Sp. z o.o. w Gdyni
  2. Ivo De Meyer: Fc-mixture - an additive superior to Sodium Fluoride (NaF) for the stabilization of glucose in blood samples (TERUMO, Bruksela)
  2. Mgr Grażyna Arłukowicz: Bezpieczeństwo bez kompromisów - bezpieczny system próżniowy Venosafe firmy „Terumo"
  EFmed Sp. z o.o. w Gdańsku

Copyright © 2004-2022 PTDL