Aktualności » Gdańsk

 • Anna Raszeja-Specht 28/05/2009 04:31

  Uprzejmie zapraszam na „plenerowe” posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu
  19 czerwca 2009 o godzinie 11-tej
  w sali Centralnego Muzeum Morskiego na Ołowiance w Gdańsku:

  1. Doc. dr Anna Raszeja-Specht, Zakład Medycyny Laboratoryjnej KBK AM w Gdańsku: Nowoczesna diagnostyka choroby von Willebranda
  2. Dr Aleksander Mazur, Szpital Uniwersytecki w Krakowie: Zapewnienie jakości badań gazometrycznych
  3. Mgr Małgorzata Sielska, SARSTEDT: System zamknięty aspiracyjno-próżniowy, nowe produkty.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

  Uwaga: Dojazd na Ołowiankę samochodami (parking przed muzeum) lub ze Starówki promem – co piętnaście minut od każdej pełnej godziny.

 • Anna Raszeja-Specht 28/04/2009 01:43


  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 8 maja 2009 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:
  1. Małgorzata Wróblewska, Zakład Medycyny Laboratoryjnej KBK, AM w Gdańsku: Hipertriglicerydemia w ostrym zapaleniu trzustki.
  2. Firma Alpha Diagnostics Sp z o.o. prezentuje bogatą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 17/03/2009 07:25

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2009 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:

  1.Dr Zenon Jakubowski, Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital AM w Gdańsku: Sieć wirtualnych laboratoriów i zaawansowana technologia informatyczna jako narzędzia w procesie tworzenia modelu zintegrowanego laboratorium klinicznego.
  2.Firma MARCEL prezentuje system obsługi informatycznej laboratoriów „Centrum”.

 • Anna Raszeja-Specht 18/02/2009 05:32

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 6 marca 2009 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:
  1.Dr n. med. Wojciech Gernand, Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej CM UJ w Krakowie: Czynniki fazy przedanalitycznej
  2.Firma ROCHE Diagnostics Polska prezentuje najnowszą ofertę immunochemiczną.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 29/01/2009 07:05

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2009 o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej A (III piętro) Centrum Handlowego Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82

  PROGRAM SPOTKANIA
  1. „Diagnostyka czynności tarczycy w ciąży”
  dr n. med. Mirosława Nowacka, Dyrektor ds. naukowych,
  Abbott Laboratories Poland

  2. Prezentacja oferty hematologicznej firmy Abbott 2009
  mgr Paweł Pakieła

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

  Równocześnie przypominam, że w 2009 roku:
  - wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  - w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł, a dla drugiego 30,-zł.
  - w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  - w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.
  Składkę należy uregulować do dnia 28.02.2009 r., gdyż tylko wpłata w tym terminie będzie gwarantowała otrzymywanie czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna". Członkowie IFCC opłacają dodatkowo składkę w wysokości 20,00 złotych.

 • Anna Raszeja-Specht 14/01/2009 03:52

  Planowane kursy przygotowawcze do specjalizacji w dziedzinie „Laboratoryjna diagnostyka medyczna” w roku 2009, Akademia Medyczna w Gdańsku

  Tytuł kursu/ Termin 2009/ Ilość godzin
  1. Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych maj 5 dni, 35 godzin
  2. Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy czerwiec 3 dni, 21 godzin
  3. Techniki biologii molekularnej znajdujące zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej grudzień 4 dni, 28 godzin
  4. Badania układu odpornościowego
  październik 3 dni, 21 godzin
  5. Organizacja laboratorium, wprowadzenie i utrzymywanie systemu jakości 12-15 luty 4 dni, 28 godzin
  6. Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych*
  maj/czerwiec* 3 tygodnie, 130 godzin
  7. Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych
  listopad 3 dni, 21 godzin
  8. Badania laboratoryjne w stanach nagłych
  listopad 4 dni, 28 godzin

  Zgłoszenia wstępne: na kurs „Organizacja Laboratorium…” do 23 stycznia 2009, na pozostałe - do 15 lutego 2009. Pozwoli to na podjęcie decyzji o organizacji w/w kursów i podanie szczegółowego planu oraz terminów.
  *Kurs „atestacyjny” obejmuje 3 jednotygodniowe „turnusy”, w odstępach 2-tygodniowych.
  Zgłoszenia na adres: mrobakowska@ack.gdansk.pl

 • Anna Raszeja-Specht 05/01/2009 07:18

  W dniu 2 stycznia 2009 roku odszedł od nas wspaniały kolega i przyjaciel, wieloletni Konsultant Wojewódzki w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej, dr med. Antoni Rogowski.
  Msza święta odbędzie się w środę, 7 stycznia o godz. 10.30 w kościele św. Jakuba w Gdańsku-Oliwie, natomiast uroczystości pogrzebowe w Sopocie na Cmentarzu Katolickim o godz. 12.15.

 • Anna Raszeja-Specht 05/01/2009 07:11

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2009 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:

  1.Dr med. Alicja Bąkowska, Zakład Immunopatologii AMG: Badania immunologiczne w diagnostyce niepłodności.
  2.Firma EMAPOL Sp. z o.o. prezentuje najnowszą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

  Przewodnicząca OddziałuPTDL
  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 01/12/2008 03:53

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2008 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:
  Prof. dr Andrzej Szutowicz, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej AMG: „In vino Veritas” czyli patobiochemia alkoholizmu.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 10/10/2008 06:54

  Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL oraz PTHiT, które odbędzie się
  7 listopada 2008 o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej A (III piętro) Centrum Handlowego Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82
  Program spotkania:
  1.Dr Jadwiga Fabijańska-Mitek, CMKP Warszawa: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości immunohemolitycznych.
  2.Firma Ortho-Clinical Diagnostics przedstawi najnowszą ofertę diagnostyczną.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  Doc. dr n. med. Anna Raszeja - Specht

Copyright © 2004-2022 PTDL