Aktualności » Gdańsk

 • Anna Raszeja-Specht 05/01/2010 04:45

  Informuję o założeniu konta Oddziału Gdańskiego PTDL, na które należy wpłacać składki za rok 2010 oraz zaległe (z zaznaczeniem roku):

  Konto PTDL Oddział w Gdańsku, 80-211 Gdańsk, Dębinki 7
  PKO BP 75 1020 1811 0000 0102 0164 7106

 • Anna Raszeja-Specht 04/01/2010 04:19

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2010 o godzinie 11-tej
  w sali konferencyjnej B/C Hotelu Qubus, Gdańsk, ul. Chmielna 47/52,
  zgodnie z następującym porządkiem:
  1.Dr Hanna Paprocka, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie:
  Diagnostyka serologiczna mononukleozy

  2.Firma Biomerieux przedstawi najnowszą ofertę diagnostyczną.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 01/12/2009 09:16

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2009 o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej A (III piętro) Centrum Handlowego Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82
  PROGRAM SPOTKANIA

  1. Prof. dr hab. med. Dariusz Sitkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny: „Rola stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego w patogenezie ostrych zespołów wieńcowych: implikacja dla oceny ryzyka”


  2. Mgr Jolanta Adamiec - Prezentacja oferty firmy Siemens 2009


  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  doc. dr n. med. Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 08/10/2009 09:10

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2009 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:

  1. Mgr Krzysztof Łangowski: Ocena glikemii - fakty znane i mniej znane. Laboratorium Medyczne BRUSS grupa ALAB Sp. z o.o. w Gdyni
  2. Ivo De Meyer: Fc-mixture - an additive superior to Sodium Fluoride (NaF) for the stabilization of glucose in blood samples (TERUMO, Bruksela)
  2. Mgr Grażyna Arłukowicz: Bezpieczeństwo bez kompromisów - bezpieczny system próżniowy Venosafe firmy „Terumo"
  EFmed Sp. z o.o. w Gdańsku

 • Anna Raszeja-Specht 28/05/2009 04:31

  Uprzejmie zapraszam na „plenerowe” posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu
  19 czerwca 2009 o godzinie 11-tej
  w sali Centralnego Muzeum Morskiego na Ołowiance w Gdańsku:

  1. Doc. dr Anna Raszeja-Specht, Zakład Medycyny Laboratoryjnej KBK AM w Gdańsku: Nowoczesna diagnostyka choroby von Willebranda
  2. Dr Aleksander Mazur, Szpital Uniwersytecki w Krakowie: Zapewnienie jakości badań gazometrycznych
  3. Mgr Małgorzata Sielska, SARSTEDT: System zamknięty aspiracyjno-próżniowy, nowe produkty.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

  Uwaga: Dojazd na Ołowiankę samochodami (parking przed muzeum) lub ze Starówki promem – co piętnaście minut od każdej pełnej godziny.

 • Anna Raszeja-Specht 28/04/2009 01:43


  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 8 maja 2009 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:
  1. Małgorzata Wróblewska, Zakład Medycyny Laboratoryjnej KBK, AM w Gdańsku: Hipertriglicerydemia w ostrym zapaleniu trzustki.
  2. Firma Alpha Diagnostics Sp z o.o. prezentuje bogatą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 17/03/2009 07:25

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2009 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:

  1.Dr Zenon Jakubowski, Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital AM w Gdańsku: Sieć wirtualnych laboratoriów i zaawansowana technologia informatyczna jako narzędzia w procesie tworzenia modelu zintegrowanego laboratorium klinicznego.
  2.Firma MARCEL prezentuje system obsługi informatycznej laboratoriów „Centrum”.

 • Anna Raszeja-Specht 18/02/2009 05:32

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 6 marca 2009 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:
  1.Dr n. med. Wojciech Gernand, Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej CM UJ w Krakowie: Czynniki fazy przedanalitycznej
  2.Firma ROCHE Diagnostics Polska prezentuje najnowszą ofertę immunochemiczną.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 29/01/2009 07:05

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2009 o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej A (III piętro) Centrum Handlowego Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82

  PROGRAM SPOTKANIA
  1. „Diagnostyka czynności tarczycy w ciąży”
  dr n. med. Mirosława Nowacka, Dyrektor ds. naukowych,
  Abbott Laboratories Poland

  2. Prezentacja oferty hematologicznej firmy Abbott 2009
  mgr Paweł Pakieła

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

  Równocześnie przypominam, że w 2009 roku:
  - wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  - w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł, a dla drugiego 30,-zł.
  - w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  - w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.
  Składkę należy uregulować do dnia 28.02.2009 r., gdyż tylko wpłata w tym terminie będzie gwarantowała otrzymywanie czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna". Członkowie IFCC opłacają dodatkowo składkę w wysokości 20,00 złotych.

 • Anna Raszeja-Specht 14/01/2009 03:52

  Planowane kursy przygotowawcze do specjalizacji w dziedzinie „Laboratoryjna diagnostyka medyczna” w roku 2009, Akademia Medyczna w Gdańsku

  Tytuł kursu/ Termin 2009/ Ilość godzin
  1. Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych maj 5 dni, 35 godzin
  2. Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy czerwiec 3 dni, 21 godzin
  3. Techniki biologii molekularnej znajdujące zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej grudzień 4 dni, 28 godzin
  4. Badania układu odpornościowego
  październik 3 dni, 21 godzin
  5. Organizacja laboratorium, wprowadzenie i utrzymywanie systemu jakości 12-15 luty 4 dni, 28 godzin
  6. Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych*
  maj/czerwiec* 3 tygodnie, 130 godzin
  7. Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych
  listopad 3 dni, 21 godzin
  8. Badania laboratoryjne w stanach nagłych
  listopad 4 dni, 28 godzin

  Zgłoszenia wstępne: na kurs „Organizacja Laboratorium…” do 23 stycznia 2009, na pozostałe - do 15 lutego 2009. Pozwoli to na podjęcie decyzji o organizacji w/w kursów i podanie szczegółowego planu oraz terminów.
  *Kurs „atestacyjny” obejmuje 3 jednotygodniowe „turnusy”, w odstępach 2-tygodniowych.
  Zgłoszenia na adres: mrobakowska@ack.gdansk.pl

Copyright © 2004-2022 PTDL