Aktualności » Gdańsk

 • Anna Raszeja-Specht 08/10/2007 06:19

  Uprzejmie zapraszam na pierwsze w tym roku akademickim, wspólne posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL i Towarzystwa Mikrobiologów, które odbędzie się w dniu 9 Listopada 2007 o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej A (III piętro) Centrum Handlowego Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82
  PROGRAM SPOTKANIA
  1.Powitanie i sprawy bieżące
  dr n.med. Anna Raszeja – Specht
  dr n.med. Maria Dąbrowska-Szponar
  2.„Posocznice bakteryjne, diagnostyka i epidemiologia, rok 2007 – Polska.” dr n.med. Alfred Samet – Zakład Mikrobiologii Klinicznej ACK PSK 1 Gdańsk
  3.„Sepsa – diagnostyka – stan zagrożenia życia.” -
  - Piotr Szczegłow, bioMerieux Polska Sp. z o.o.
  4.Dyskusja

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  dr n. med.Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 28/05/2007 09:42

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się 1 czerwca 2007 o godz. 12.00 w restauracji "Nautilus", Gdańsk-Jelitkowo, ul. Bałtycka 5, zgodnie z następującym porządkiem:
  1. Prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska, Katedra Żywienia Klinicznego AMG - Diagnostyka niedożywienia szpitalnego
  2. Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej UM w Łodzi - Możliwosci w diagnostyce laboratoryjnej chłoniaków
  3. Firma Sysmex Polska oraz firma BioMaxima przedstawią ciekawą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

 • Anna Raszeja-Specht 19/04/2007 07:42

  Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL oraz PTHiT, które odbędzie się 11 maja 2007 o godz. 9.00 w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:

  1. Lek. med. Jolanta Juścińska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku: Bezpieczne leczenie krwią i jej składnikami
  2. Mgr Małgorzata Kowalewska, RCKiK w Gdańsku: Automatyzacja badań w serologii transfuzjologicznej
  3. Firma BioRad Polska sp. z o. o przedstawi ciekawą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

 • Anna Raszeja-Specht 12/04/2007 03:58

  Uprzejmie zawiadamiam, że jutrzejsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się wyjątkowo w sali wykładowej im. Rydygiera (budynek chirurgii, teren AMG, Dębinki 7), o godz. 9-tej, zgodnie z planem - program zebrania bez zmian.

 • Anna Raszeja-Specht 27/02/2007 07:38

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 13 kwietnia 2007 o godz. 9-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:

  1. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału - wybór władz Oddziału i delegatów na Walny Zjazd we Wrocławiu.
  2. Dr Małgorzata Wróblewska, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej AMG oraz mgr Aleksandra Fijałkowska, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej:
  Problemy wewnątrzlaboratoryjnej kontroli czasu protrombinowego
  3. Firma Ortho-Clinical Diagnostics przedstawi ciekawą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

 • Anna Raszeja-Specht 05/02/2007 08:30

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 2 marca 2007 o godz. 10 w sali konferencyjnej A (III piętro) Centrum Handlowego Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82, zgodnie z następującym porządkiem:

  1. Prof. dr hab. med. Marek Paradowski, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej UM, Szpital Uniwersytecki Nr 2, Łódź
  Współczesne pojęcie zespołu SIRS i sepsy - patofizjologia, rozpoznawanie i monitorowanie przebiegu.
  2. Dr Piotr Karczewski, Roche Diagnostics:
  "Nowe spojrzenie na zautomatyzowany pomiar OB.".
  "cobas c111 " mały może więcej, nowy analizator biochemiczny, przydatny w każdym laboratorium

 • Anna Raszeja-Specht 16/01/2007 05:06

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Gdańskiego, które odbędzie się 2 lutego 2007 o godzinie 9.00 w Sali Wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:
  1. Dr hab med Anna Machoy-Mokrzyńska, Katedra Farmakologii PAM oraz Dr hab med Krzysztof Borowiak, Zakład Medycyny Sądowej PAM:
  Wybrane kliniczne, diagnostyczne i prawno-społeczne problemy związane z używaniem środków psychoaktywnych.
  2. Firma Dade-Behring przedstawi bogatą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

 • Anna Raszeja-Specht 02/01/2007 08:28

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się 5 stycznia 2007 o godzinie 9.00 w Sali Wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Grużlicy, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:
  1. Dr n. med. Barbara Kortas-Stempak - Zakład Chemii Klinicznej, Katedra Analityki Klinicznej AMG - Program standaryzacji oznaczeń kreatyniny.
  2. Firma Horiba ABX przedstawi bogatą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

 • Mirosława Nowacka 03/11/2006 08:43

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 1 grudnia 2006 o godz. 900 w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następujšcym porzšdkiem:

  1. Dr med. Janusz Kabata - Synevo Clinical Trials/Central Laboratory Services - Rola laboratorium centralnego w badaniach klinicznych
  2. Mgr Alicja Polek - Synevo Polska sp.z o.o. - Etap przedanalityczny w badaniach klinicznych
  3. Firma Medlab prezentuje bogatą ofertę drobnego sprzetu medycznego.

 • Mirosława Nowacka 06/10/2006 10:03

  UWAGA !!! - Ze względu na brak sali zebrania w tym roku rozpoczynać się bedą o godzinie 9.00

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 3 listopada 2006 o godz. 9.00 w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:

  1. Prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz - Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Biochemii Klinicznej AMG - Biomarkery chorób nowotworowych
  2. Firma Pointe Scienific Polska - prezentuje bogatą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

Copyright © 2004-2022 PTDL