Aktualności » Gdańsk

 • Mirosława Nowacka 12/04/2006 07:39

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 12 maja 2006 o godz. 10.00 w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:

  1. Prof. dr hab. med. Wiesława Łysiak-Szydłowska - Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej AMG - Dieta a zmiany epigenetyczne
  2. Firma MEDITECH sp. z o. o. - prezentuje bogatą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

 • Mirosława Nowacka 17/03/2006 04:58

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 7 kwietnia 2006 o godz. 1000 w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:

  1. Dr n. med. Małgorzata Wróblewska - Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Biochemii Klinicznej AMG - Formy PTH jako markery obrotu kostnego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
  2. Mgr Marek Domaradzki - P.P.H.U. LIMARCO - Materiały i metody referencyjne a spójność i porównywalność wyników.

 • Mirosława Nowacka 01/02/2006 09:08

  Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL i Sekcji Transfuzjologicznej PTHiT, które odbędzie się dnia 3 marca 2006 o godz. 1000 w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:

  1. Lek. med. Jolanta Juścińska - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku - Postępy w leczeniu krwią i jej składnikami
  2. Firma Kselmed proponuje bogatą ofertę odczynnikowo-aparaturową

 • Mirosława Nowacka 04/01/2006 06:47

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 3 lutego 2006, o godzinie 10 00 w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul: Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem

  1. Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Poznaniu - Hormony kory nadnerczy - wybrane aspekty kliniczno - laboratoryjne.
  2. Dr Piotr Krzyżanowski - Abbott Laboratories Poland sp z o.o. - Czułość i swoistość a sposób detekcji w immunodiagnostyce.

 • Mirosława Nowacka 01/12/2005 07:43

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 6 stycznia 2006, o godzinie 10 00 w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul: Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem

  1. Prof. dr med. Mirosława Szczepańska - Konkel - Katedra Analityki Klinicznej, AMG - Laboratoryjna ocena nefrotoksycznego działania leku.
  2. Firma KAMSOFT przedstawi prezentację - "Pacjent pod opieką laboratorium. Jak zbudować jakość i przewagę w oparciu o systemy informatyczne?"

 • Mirosława Nowacka 30/11/2005 08:02

  KOLEGIUM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W POLSCE

  Katedra i Zakład Analityki Klinicznej AMG
  ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
  Prezes:
  Prof. dr hab. Jerzy Rogulski Tel. (058) 346-15-38

  Pełnomocnik ds. Specjalizacji:
  Prof. dr hab. Anastasis Pacanis Tel. (058) 349-27-80
  =================================================
  Gdańsk, 2005-11-18

  Uprzejmie zawiadamiamy, że Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Specjalizacji prof. dr hab. Anastasisem Pacanisem, rozpoczyna nabór na kurs przygotowawczy do egzaminu specjalizacyjnego z Analityki Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej. Kurs ma charakter nieciągły i składać się będzie z dziewięciu monograficznych dwudniowych sesji, 1 - 2 razy w miesiącu.

  Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 13 stycznia 2006.

  Opłata rejestracyjna za kurs wynosi 800 zł, z możliwością podzielenia na dwie raty po 400 zł.

  Zakwaterowanie jest możliwe na koszt uczestników. Proponujemy w tej sprawie skontaktować się z biurem zakwaterowań GDAŃSK-TOURIST Sp. Z o.o. ul. Podwale Grodzkie 8 (City Forum, obok hotelu "Holiday Inn") 80-890, Gdańsk Tel. (058) 301-26-34, Fax (058) 301-63-01. Koszty wynajmu na terenie Starego Miasta (centrum Gdańska, około 20 minut do Akademii Medycznej) wynoszą:
  ¨ w centrum Gdańska- 45 zł/dobę,
  ¨ w innych dzielnicach 35 zł/dobę.

  Zapytania na temat kursu prosimy kierować do:
  dr Barbary Kortas- Stempak lub dr Małgorzaty Wróblewskiej
  Katedra Analityki Klinicznej, Katedra Biochemii Klinicznej AMG
  Tel.: (058) 349-27-77 tel.: (058) 346-15-38 fax: (058) 341-23-05

  PRZEWIDYWANY PRZEBIEG SZKOLENIA NA KURSIE PRZYGOTOWAWCZYM DO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z ANALITYKI KLINICZNEJ I DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Data Temat
  13 – 14 stycznia 2006
  Analityka lipidów i lipoprotein.
  Diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej
  27 - 28 stycznia 2006
  Diagnostyka hematologiczna
  17 - 18 lutego 2006
  Diagnostyka koagulologiczna
  3 - 4 marca 2006
  Równowaga kwasowo-zasadowa
  Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
  17 – 18 marca 2006
  Toksykologia
  Cukrzyca
  31 marca - 1 kwietnia 2006
  Zaburzenia gospodarki białkowej
  Markery nowotworowe
  Enzymologia kliniczna
  21 - 22 kwietnia 2006
  Gospodarka wapniowo-fosforanowa
  Endokrynologia
  12 maj- 13 maja 2006
  Immunologia
  Choroby zakaźne
  Serologia
  26 maj- 27 maja 2006
  Organizacja i kontrola pracy laboratorium
  Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej
  Kolokwium zaliczające

 • Mirosława Nowacka 10/11/2005 08:34

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 2 grudnia 2005, o godzinie 10 00 w sali wykładowej Katedry Medycyny Sądowej, ul Dębowa 23, zgodnie z następującym porządkiem

  1. Prof. dr med. Andrzej Szutowicz – Katedra Biochemii Klinicznej, Zaklad Biochemii Klinicznej AMG – Patobiochemia i diagnostyka laboratoryjna choroby Alzheimera
  2. Firma Medlab prezentuje bogatą ofertę drobnego sprzętu laboratoryjnego

 • Mirosława Nowacka 06/10/2005 05:46

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się dnia 4 listopada 2005, o godzinie 10 00 w sali wykładowej Katedry Medycyny Sądowej, ul Dębowa 23, zgodnie z następującym porządkiem

  1. Prof. dr med. Jan Kanty Kulpa – Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii w Krakowie – PSA jego subformy w diagnostyce raka stercza.
  2. Firma Ortho-Clinical Diagnosctics (Johnson&Johnson) prezentuje bogatą ofertę odczynnikowo-aparaturową

 • Mirosława Nowacka 13/09/2005 09:05

  Z przykrością zawiadamiamy, że po ciężkiej chorobie zmarła nasza Koleżanka

  ALEKSANDRA PIONTECKA

  Msza żałobna odbędzie sie w Kościele Św. Mikołaja
  w Gdańsku w dniu 16 września (piątek) o godzinie 9.00.

  Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu na Srebrzysku (Nowa Kaplica) w dniu 16 września (piątek) o godzinie 13.30.

  Koleżanki i Koledzy

 • Mirosława Nowacka 06/05/2005 04:49

  Uprzejmie zapraszam na plenerową konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się dnia 10 czerwca 2005 o godzinie 12.00 w restauracji "Nautilus", Gdańsk-Jelitkowo, ul Bałtycka 5 (wejście od strony Bulwaru Nadmorskiego na wysokości hotelu Posejdon), zgodnie z następującym porządkiem:
  1. Dr n.med Bogdan Solnica - Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ Kraków - Terapeutyczne monitorowanie leków.
  2. Dr n.med Andrzej Marszałek - Zakład Analityki Lekarskiej X WSK Bydgoszcz - Kto i gdzie w badaniu ogólnym moczu?
  3. Firmy Allmed i Bayer - prezentują bogatą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

Copyright © 2004-2022 PTDL