Aktualności » Gdańsk

 • Anna Raszeja-Specht 05/01/2009 07:11

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2009 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:

  1.Dr med. Alicja Bąkowska, Zakład Immunopatologii AMG: Badania immunologiczne w diagnostyce niepłodności.
  2.Firma EMAPOL Sp. z o.o. prezentuje najnowszą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

  Przewodnicząca OddziałuPTDL
  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 01/12/2008 03:53

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2008 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18:
  Prof. dr Andrzej Szutowicz, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej AMG: „In vino Veritas” czyli patobiochemia alkoholizmu.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

  Doc. dr n. med.
  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 10/10/2008 06:54

  Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL oraz PTHiT, które odbędzie się
  7 listopada 2008 o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej A (III piętro) Centrum Handlowego Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82
  Program spotkania:
  1.Dr Jadwiga Fabijańska-Mitek, CMKP Warszawa: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości immunohemolitycznych.
  2.Firma Ortho-Clinical Diagnostics przedstawi najnowszą ofertę diagnostyczną.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  Doc. dr n. med. Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 23/07/2008 06:58

  Informuję, że są jeszcze wolne miejsca na kursach specjalizacyjnych w dziedzinie „Laboratoryjna diagnostyka medyczna”:
  „Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych” oraz "Badania laboratoryjne w stanach nagłych", organizowanych w AMG w listopadzie 2008.
  Poniżej programy obydwu kursów.

  Anna Raszeja-Specht

  Plan kursu specjalizacyjnego
  zgodnego z programem I modułu specjalizacji w dziedzinie „Laboratoryjna diagnostyka medyczna”
  „Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych”

  Termin: 12.11.2008 – 14.11.2008
  Miejsce: Katedra Biochemii Klinicznej AM Gdańsk, Dębinki 7, Pawilon 28
  Kierownik Kursu: dr Agnieszka Jankowska-Kulawy
  21 godzin zajęć – wykłady/ćwiczenia

  Dzień pierwszy: 12.11.2008 (środa)
  8.15-9.45 Podstawy teoretyczne metod immunochemicznych, dr A. Jankowska-Kulawy
  10.00-12.35 Rodzaje technik immunochemicznych wykorzystujących reakcję antygen-przeciwciało, dr B. Kortas-Stempak
  12.50-14.20 Techniki immunohematologiczne, dr A. Raszeja-Specht

  Dzień drugi: 13.11.2008 (czwartek)
  8.15-9.45 Interpretacja oznaczeń immunochemicznych hormonów, prof. A. Szutowicz
  10.00-11.30 Interpretacja oznaczeń immunochemicznych markerów nowotworowych, prof. A. Szutowicz
  11.45-14.20 Błędy i interferencje w metodach immunochemicznych, dr A. Jankowska-Kulawy
  14.35-16.05 Techniki immunochemiczne w badaniach peptydów i związków drobnocząsteczkowych, dr Z. Jakubowski

  Dzień trzeci: 14.11.2008 (piątek)
  8.15-10.50 Techniki elektroforetyczne, dr B. Kortas-Stempak
  11.05-11.50 Automatyzacja badań serologicznych – aspekty praktyczne, dr A. Skibowska-Bielińska *
  12.05-12.50 Automatyzacja badań immunochemicznych, dr A. Matecki*
  13.05-13.35 Test oceniający wiedzę uczestników kursu

  * w przypadku dużej liczby uczestników kursu na zajęcia praktyczne zostaną wyodrębnione dwie grupy, które zamiennie będą miały zajęcia praktyczne.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o zgłaszanie udziału najpóźniej do 04.11.2008 na adres kbk@amg.gda.pl Decyduje kolejność zgłoszeń.

  „Badania laboratoryjne w stanach nagłych”

  Termin: 20.11.2008 – 22.11.2008
  Miejsce: Katedra Biochemii Klinicznej AM Gdańsk, Dębinki 7, Pawilon 28
  Kierownik Kursu: dr Małgorzata Wróblewska
  28 godzin zajęć – wykłady/ćwiczenia

  20 listopada 2008 (czwartek)

  9.00 - 10.30 Badania laboratoryjne w diagnostyce ostrych chorób przewodu pokarmowego. Dr Agnieszka Jankowska-Kulawy
  10.45 – 12.15 Badania laboratoryjne w diagnostyce ostrych chorób układu wydalniczego Dr Małgorzata Wróblewska
  12.30 – 14.00 Stany nagłe w endokrynologii. Dr Małgorzata Mysliwiec
  14.15 – 15.45 Diagnostyka laboratoryjna ostrych krwawień pourazowych. Zespół wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC). Dr Anna Raszeja-Specht.
  16.00 – 17.30 Stany nagłe w hematologii Dr Wanda Knopińska-Posłuszny
  21 listopada 2008 (piątek)
  9.00 – 11.45 Badania laboratoryjne w diagnostyce ostrych zatruć. Dr Zenon Jakubowski
  12.00 – 13.30 Charakterystyka stanów nagłych. Zakres badań dyżurowych. Organizacja laboratorium dyżurnego. Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
  13.45 – 15.15 Diagnostyka laboratoryjna ostrych zespołów wieńcowych Dr Mirosława Nowacka
  15.30 – 17.00 Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej (RKZ) Dr Mirosława Nowacka
  22 listopada 2008 (sobota)
  8.00 – 9.30 Różnicowanie zaburzeń RKZ na podstawie wyników badań laboratoryjnych Dr Mirosława Nowacka
  9.45 – 11.15 Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (W-E) Dr Mirosława Nowacka
  11.15 – 12.45 Analiza przypadków zaburzeń RKZ i W-E Dr Mirosława Nowacka
  13.00 – 14.30 Problemy analityczne i przedanalityczne oznaczania parametrów RKZ i W-E. Kolokwium zaliczające. Mgr Małgorzata Wąsewicz-Szczoczarz

 • Anna Raszeja-Specht 13/05/2008 10:05

  Uprzejmie zapraszam na plenerową konferencję naukowo-szkoleniową Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się
  13 czerwca 2008 o godzinie 14.30
  w sali konferencyjnej hotelu „Kozi Gród” w Pomlewie k/Gdańska.

  Program konferencji:
  1. Doc. dr med. Anna Raszeja-Specht: Powitanie i sprawy bieżące.
  2. Prof. dr Andrzej Szutowicz, Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Biochemii Klinicznej AMG: Patobiochemia i diagnostyka laboratoryjna miopatii.
  3. Prof. dr Wiesława Łysiak-Szydłowska, Katedra Żywienia Klinicznego AMG: Sód – od makroekonomii do nadciśnienia.
  4. Dyr. Betina Kujawa, Siemens: Czy można taniej, szybciej i wiarygodnie diagnozowac niedobory żelaza i anemię z niedoboru zelaza?
  5. Firma Siemens Medical Solutions Diagnostics Sp. z o.o. przedstawi szerokie spektrum proponowanych badań laboratoryjnych oraz ofertę aparaturowo-odczynnikową.

  Przewidywany czas spotkania: 13.00 – 20.30.

  W programie: 13.00 – 14.30 lunch w formie szwedzkiego stołu
  14.30 - 18.00 Konferencja
  18.30 – 20.30 kolacja grillowa

  Uwaga: Istnieje możliwość dojazdu uczestników konferencji autokarem spod Dworca Głównego w Gdańsku – odjazd autokaru o godzinie 12.30 (po uzgodnieniu). Autokar oznakowany "Kozi Grod" bedzie oczekiwał przy poczcie koło Dworca. W przypadku dojazdu własnego - mapa na stronie www.kozigrod.pl

  Przewodnicząca Oddziału PTDL
  doc. dr n.med. A. Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 24/04/2008 06:14

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 9 maja 2008 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:

  1.Prof. dr Dagna Bobilewicz, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Kreatynina – temat zawsze aktualny.
  2.Firma Radiometer Sp. z o.o. przedstawi możliwości diagnostyki zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.

 • Anna Raszeja-Specht 06/03/2008 07:38

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2008 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:

  1.Mgr Aniela Malinowska oraz mgr Małgorzata Kowalewska, RCK i K Gdańsk: Zmiany w najnowszych przepisach dotyczących immunologii transfuzjologicznej .
  2.Firmy: diaHem–Pol oraz ICN-Instruments Polska przedstawią ciekawą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

 • Anna Raszeja-Specht 05/02/2008 09:20

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 7 marca 2008 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:
  1. Prof. dr Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy: Czynniki ryzyka zespołu kardiometabolicznego.
  2. Firma BioKsel przedstawi ciekawą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

 • Anna Raszeja-Specht 07/01/2008 06:59

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2008 o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej A (III piętro) Centrum Handlowego Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82

  PROGRAM SPOTKANIA
  1. „Hormonalna regulacja czynności gonad”
  dr n. med. Mirosława Nowacka
  2. „Rola przeciwciał anty-CCP w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów - dr n. med. Mirosława Nowacka - Dyrektor ds. naukowych, Abbott Laboratories Poland
  3. Prezentacja oferty hematologicznej firmy Abbott – mgr Paweł Pakiela

  Równoczesnie informuję, że wysokość składki członkowskiej za rok 2008 wynosi 60,00 PLN (Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów XVI Zjazdu PTDL we Wrocławiu). Składkę należy uregulować do końca lutego 2008 r.
  Opłacenie składki w tym terminie gwarantuje otrzymanie w 2008 roku czasopisma "Diagnostyka laboratoryjna".

 • Anna Raszeja-Specht 11/12/2007 05:54

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2008 o godzinie 10-tej w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:


  1. Dr med. Krzysztof Lewandowski, Katedra Analityki Klinicznej AMG: Wynik z autoanalizatora hematologicznego – czy zawsze prawdziwy?

  2. Firma PZ CORMAY S.A. przedstawi ciekawą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

Copyright © 2004-2023 PTDL