Aktualności » Gdańsk

 • Anna Raszeja-Specht 14/10/2016 09:05

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL

  4 listopada 2016 (piątek), godz. 11:00

  Sala konferencyjna hotelu Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 28.

  Program spotkania:

  Dr hab. n. med. Beata Szostakowska, Zakład Parazytologii Tropikalnej GUMed

  „Aktualne możliwości diagnostyczne malarii w Polsce i na świecie”.  

    

   Przewodnicząca Oddziału PTDL

   Doc. dr Anna Raszeja - Specht

    

  1. Anna Raszeja-Specht 23/08/2016 10:36

   Szanowni Koledzy,

   informuję, że są jeszcze wolne miejsca na wrześniowym kursie specjalizacyjym z zakresu "Chemii i Biochemii Klinicznej", organizowanym przez GUMed dla diagnostów specjalizujących się w zakresie hematologii laboratoryjnej. Kurs jest zgodny z nowym programem specjalizacji i organizowany specjalnie na wniosek diagnostów laboratoryjnych - przyszłych specjalistów w zakresie hematologii.

   Informacje o kursie - strona CMKP lub GUMed. Kontakt: Hanna Myszkowska, kbk@gumed.edu.pl

  2. Anna Raszeja-Specht 09/05/2016 07:42

    

   Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, organizowane wspólnie z firmą „ERBA Polska (Lachema)”:

   3 czerwca 2016 (piątek), godz. 11:00

    Sala konferencyjna hotelu Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 28.

   Program spotkania:

   1. Dr hab. n. med. Agnieszka Maciejewska, Katedra Medycyny Sądowej GUMed: „Silnie zdegradowany DNA w genetyce sądowej” .
   2. Mgr Michał Żarecki, Dyrektor regionalny Erba Polska Sp. z o.o., „ Erba Polska - nowa jakość diagnostyki laboratoryjnej".

   Przewodnicząca Oddziału PTDL

   Doc. dr Anna Raszeja - Specht


  3. Anna Raszeja-Specht 18/04/2016 10:02

   Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, organizowane wspólnie z firmą „ Siemens”:

    6 maja 2016 (piątek), godz. 11:00

    Sala konferencyjna hotelu Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 28.

   Program spotkania:

   1. Mgr Adam Rzeszowski: „Problemy diagnostyczne w nadczynności tarczycy” .
   2. Mgr Magdalena Szostak: „Oferta firmy Siemens dla medycyny laboratoryjnej w zakresie toksykologii”

    

   Przewodnicząca Oddziału PTDL

   Doc. dr Anna Raszeja - Specht

  4. Anna Raszeja-Specht 31/03/2016 09:03

   Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 26 marca 2016 roku, w wieku 83 lat, odszedł nasz kolega i przyjaciel, dr med. Aleksander Szolc – lekarz, diagnosta laboratoryjny, wybitny patofizjolog i hematolog - cytomorfolog. Przez wiele lat kierował laboratorium w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku, będąc ogromnym autorytetem dla młodszych kolegów, w tym lekarzy - klinicystów. Jako aktywny członek PTDL w latach 70-tych wiele publikował na łamach „Diagnostyki Laboratoryjnej”, a pod koniec lat 80-tych pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Gdańskiego. Do końca pozostawał aktywnym członkiem komisji egzaminacyjnej na egzaminie specjalizacyjnym z Diagnostyki laboratoryjnej. Był członkiem – założycielem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

   Był wspaniałym, mądrym człowiekiem, otwartym na wiedzę i gotowym rozwiązywać wszelkie problemy z życzliwością, ciepłem i uśmiechem. Zawsze wnikliwy i dociekliwy, służył współpracownikom i uczniom swoją wiedzą i doświadczeniem. 

   Alku, żyłeś wspaniale i takim na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

   Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.30 na Cmentarzu na Witominie w Gdyni.

  5. Anna Raszeja-Specht 14/03/2016 11:50

   VI KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
   „POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 2016
   14.04. - 15.04.2016 r.,

   Jurata, hotel "LIDO", ul. Wojska Polskiego 26


   PROGRAM  KONFERENCJI

   14.04.2016 - CZWARTEK
   9:00 – 11:00     Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
   11:30 – 12:30   Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów. Zwiedzanie wystawy.

   12:30 – 12:45   Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji - Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsku, doc. dr med. Anna Raszeja-Specht

   12:45 – 13:45   Fenotypy i patomechanizmy w diagnostyce laboratoryjnej - prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
   13:45 – 14:45   Obiad

   15:00 –15:50   Nowe trendy w diagnostyce zaburzeń krzepnięcia - doc. dr n. med. Anna Raszeja-Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

   16:00 –16:50   Diagnostyka wybranych gammapatii monoklonalnych - dr n. med. Krzysztof Lewandowski, Katedra Analityki Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

   17.00 -17.15   Nowe rozwiązania systemu do poboru krwi BD Vacutainer – mgr Paweł Liszewski, Becton Dickinson sp. z o.o.

   17:15 – 17:30  Przerwa kawowa i wspólne zdjęcie uczestników Konferencji

   17:45 – 18:30  Prezentacje firm (stanowiskowe)

   20:00   Uroczysta kolacja

   15.04.2016 – PIĄTEK
   8:00 – 9.00   Śniadanie

   9:00 – 10:00    Profil lipidowy – czy już czas na zmiany? prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

   10.00 - 11.00   Zespół złamanego serca (kardiomiopatia Takotsubo) – trudności diagnostyczne – dr n. med. Sławomir Białek, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   11.00 – 11.30   Przerwa kawowa

   11:30 – 11:50   Wirówki MPW jako podstawowe wyposażenie laboratorium medycznego- mgr Ewa Salameh, MPW med. instruments

   11.50 – 12.10   Oferta firmy Siemens dla medycyny laboratoryjnej - pracownie badań pilnych i toksykologii – mgr Magdalena Szostak, Siemens

   12.20 – 12.40. Kalprotektyna w kale jako marker zapalny w nieswoistych zapaleniach jelit, mgr Magdalena Ratajczak, Euroimmun

   12.45 – 13.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

   13:00 – 14:00  Obiad

  6. Anna Raszeja-Specht 19/02/2016 09:28

   Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, organizowane wspólnie z firmą „Systemy Wiarygodności Analiz Medycznych – SOWA-med Sp. z o.o”:

    4 marca 2016 (piątek), godz. 11:00

    Sala konferencyjna hotelu Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 28.

    Program spotkania:

    1.      Dr n. farm. Agnieszka Ćwiklińska, Zakład Chemii Klinicznej, GUMed: „Wpływ fazy przedanalitycznej na wiarygodność badań laboratoryjnych”,

   2.      Mgr Aleksandra Fijałkowska, SOWA-med w Gdańsku: Faza przedanalityczna w zewnętrznej ocenie jakości".

    

   Przewodnicząca Oddziału PTDL

   Doc. dr Anna Raszeja - Specht

  7. Anna Raszeja-Specht 19/01/2016 10:53

   VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną” Gdańskiego, Olsztyńskiego i Słupskiego  Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   W dniach 14.04. - 15.04.2016 r. w Juracie w Hotelu "LIDO" odbędzie VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką”. Konferencja poświęcona będzie nowościom w diagnostyce hematologicznej i koaguologicznej oraz postępom w diagnostyce chorób cywilizacyjnych.

   Konferencja składa się z dwóch sesji naukowych - program podany zostanie w następnym komunikacie.

   Szczegóły dotyczące konferencji, rejestracji i kosztów są dostępne na stronie internetowej http://www.ampulco.eu/

   Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

  8. Anna Raszeja-Specht 12/01/2016 07:56

   Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL:

   5 lutego 2016 (piątek), godz. 11:00

   Sala konferencyjna hotelu Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 28.

   Program spotkania:

   1. Dr n. med. Mirosława Nowacka, Beckman Coulter Polska: 
   Azotowe produkty przemiany materii – znaczenie diagnostyczne”.
   2. Mgr Kamila Sylka, Laboratorium Analityczne NZOZ „Przychodnia” w Kościerzynie: 
   „Ocena parametru HbA1c oraz możliwości jego zastosowania".
   3. Beckman Coulter Polska Sp. z o. o. prezentuje bogatą ofertę aparaturowo-odczynnikową

    Przewodnicząca Oddziału PTDL

    Doc. dr Anna Raszeja - Specht

    

   Przypominam:

   do końca lutego należy opłacić aktualne i zaległe składki (z zaznaczeniem roku), które w roku 2016 wynoszą 100 zł/rok (20 zł – emeryt). Numer konta Oddziału Gdańskiego PTDL nie uległ zmianie.

   Konto PTDL Oddział w Gdańsku, 80-211 Gdańsk, Dębinki 7

   PKO BP 75 1020 1811 0000 0102 0164 7106

  9. Anna Raszeja-Specht 10/12/2015 10:16

   Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL:

   8 stycznia 2016 (piątek), godz. 11:00

   Sala konferencyjna hotelu Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 28.

   Program spotkania:

   1. Dr hab. Monika Sakowicz- Burkiewicz, Zakład Medycyny Molekularnej KBK, Gdański Uniwersytet Medyczny: "Mikromacierze – przyszłość medycyny?"
   2. Mgr Marta Rapa-Wróblewska, Laboratoria „Synevo” „Markery nowotworowe w diagnostyce raka jajnika”.

    

   Przewodnicząca Oddziału PTDL

   Doc. dr Anna Raszeja - Specht


  Copyright © 2004-2019 PTDL