Aktualności » Gdańsk

 • Anna Raszeja-Specht 27/03/2014 08:24

  IV KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
  „POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 2014

  PROGRAM  KONFERENCJI

  24.04.2014 - CZWARTEK
  9:00 – 11:00     Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
  11:30 – 12:15   Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów. Zwiedzanie wystawy.
  12:15 – 12:30   Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji - Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsku, doc. dr med. Anna Raszeja-Specht
  12:30 – 13:30   Co i jak idzie do głowy?- prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  13:30 – 14:30   Oznaczanie troponin sercowych – po co, jak i gdzie?– prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

  14:30 –15:30   Obiad
  15:30 –16:30   Optymalne wykorzystanie testów laboratoryjnych w diagnostyce chorób tarczycy - dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

  16:30 – 17:00  Prezentacje firm (stanowiskowe)

  17:00 – 18:00  50-lecie PTDL – Co zdarzyło się w Oddziałach: gdańskim, olsztyńskim i słupskim? Wspomnienia prezentują Przewodniczący Oddziałów.

  20:00   Uroczysta kolacja

  25.04.2014 – PIĄTEK
  8:00 – 9.00   Śniadanie
  9:00 – 10:00    Miejsce diagnostyki hematologicznej w laboratorium analitycznym- prof. dr hab. n. med. Bogdan Mazur,  Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu

  10.00  10.25    Możliwości rozszerzonej diagnostyki hematologicznej dzięki nowoczesnym analizatorom 5-diff – na przykładzie BC-6800 – mgr Andrzej Stępiński, Midray

  10.30-10.55   Błędy przedanalityczne w hematologii – dr n. med. Ewa Czernik, Sysmex Polska sp. z o. o.

  11:00 – 12:00   Nowe trendy w diagnostyce i monitorowaniu leczenia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych – doc. dr n. med. Anna Raszeja-Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  12.00 – 12.25 Hiperhomocysteinemia a choroby układu krążenia - dr n. med. Magdalena Stepnowska, Katedra Analityki Klinicznej, Zakład Med. Diag. Lab. GUMed oraz MPW MED. INSTRUMENTS, Warszawa

  12.30 – 12.55 Nowe produkty w ofercie firmy EUROIMMUN - dr Marek Łaszyn

  12:55 – 13:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

  13:00 – 14:00 Obiad

 • Anna Raszeja-Specht 17/03/2014 09:34

  Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że:02. 04.  lub 03.04.2014* roku w godz. 10.00 – 15.30, Sala wykładowa B, Centrum Konferencyjne VNS Venus Group w Centrum Handlowym Manhattan, III piętro, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk.

  Gdański Oddział PTDL oraz Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie z CYKLU DiagKompas,

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro. Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich diagnostów laboratoryjnych, a szczególnie dla osób regularnie współpracujących z partnerami z sektora publicznego i niepublicznego, członków komisji przetargowych, działów zamówień publicznych.

  Program szkolenia:

  • Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  • Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  • Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  • Omawianie przykładów praktycznych.

  W przerwach zapewniona będzie kawa, herbata i kanapki

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową

  www.diagkompas.pl 

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych.

  Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu DIAGKOMPAS są dostępne na stronie:

  www.diagkompas.pl

  * Uwaga: szkolenie jest jednodniowe, dostępne są dwa terminy.

 • Anna Raszeja-Specht 20/02/2014 06:27

  SZKOLENIE Z CYKLU DiagKompas

  Gdański Oddział PTDL oraz Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie:

  02.04.  lub  03.04.2014* roku w godz. 10.00 – 15.30

  Centrum Konferencyjne VNS Venus Group w Centrum Handlowym Manhattan, III piętro,

   Sala wykładowa B, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk


  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Szkolenie dedykowane jest dla diagnostów laboratoryjnych, osób regularnie współpracujących z partnerami z sektora publicznego i niepublicznego, członków komisji przetargowych, działów zamówień publicznych.

   Program szkolenia:

  •  Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  • Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  • Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  • Omawianie przykładów praktycznych.

  W przerwach zapewniona będzie kawa, herbata i kanapki

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową  www.diagkompas.pl

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych.

   Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu DIAGKOMPAS są dostępne na stronie:

  www.diagkompas.pl

  * Uwaga: szkolenie jest jednodniowe, dostępne są dwa terminy.

 • Anna Raszeja-Specht 10/02/2014 04:29

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL organizowane wraz z firmą Cormay:

  7 marca 2014 (piątek), godz. 11:00 , Sala wykładowa A, Centrum Konferencyjne VNS Venus Group w Centrum Handlowym Manhattan, III piętro, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

  Program spotkania:

  1.      Biomarkery w chorobach sercowo-naczyniowych – od nauki do rutynowej praktyki klinicznej. Prof. dr Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Katedra i Zakład Diagnostyki Lab. Collegium Medicum UMK Bydgoszcz

  2.      Nowości w ofercie firmy PZ CORMAY S.A.

  Po spotkaniu zapraszamy na kawę. 

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

  Doc. dr Anna Raszeja - Specht

   

 • Anna Raszeja-Specht 28/01/2014 06:38

  W dniach 24.04. - 25.04.2014 r. w Juracie w WDW „REWITA” odbędzie IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką”. Konferencja poświęcona będzie postępom w diagnostyce chorób cywilizacyjnych oraz w diagnostyce hematologicznej i koaguologicznej. Konferencja składa się z dwóch sesji naukowych – szczegółowy program zostanie podany w następnym komunikacie.

  Szczegóły konferencji, rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej www.ampulco.com.pl

  Serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTDL!

 • Anna Raszeja-Specht 20/01/2014 03:38

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL organizowane wraz z firmą Beckman Coulter:

  7 lutego 2014 (piątek), godz. 11:00

  Sala wykładowa A, Centrum Konferencyjne VNS Venus Group w Centrum Handlowym Manhattan, III piętro, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

   Program spotkania:

   1.      AMH – marker oceny rezerwy jajnikowej - Dr n. med. Mirosława Nowacka

  2.      Badania laboratoryjne w zaleceniach PTD 2014. - Prof. dr n. med. Bogdan Solnica, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

  3.      Nowości w ofercie firmy Beckman Coulter Polska

   Po spotkaniu zapraszamy na kawę.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

  Doc. dr Anna Raszeja - Specht

   

  Przypominam, że do końca lutego należy opłacić aktualne i zaległe składki (z zaznaczeniem roku), które w roku 2014 wynoszą 100 zł/rok (20 zł – emeryt).

  Numer konta Oddziału Gdańskiego PTDL nie uległ zmianie.

  Konto PTDL Oddział w Gdańsku, 80-211 Gdańsk, Dębinki 7

  PKO BP 75 1020 1811 0000 0102 0164 7106

   

 • Anna Raszeja-Specht 09/12/2013 04:14

   

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL organizowane wraz z firmą Biomedica Poland:

   17 stycznia 2014 (piątek), godz. 11:00

   Sala wykładowa A, Centrum Konferencyjne VNS Venus Group w Centrum Handlowym Manhattan, III piętro, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

   Program spotkania:

   1.      Badania laboratoryjne u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Prof. dr Marek Paradowski, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  2.      Czynniki wpływające na wiarygodność oznaczeń lipidowych. Dr n. med. Joanna Klimaszewska-Łata, Zakład Medycyny Laboratoryjnej KBK, GUMed

  3.      Nowości w ofercie firmy Biomedica Poland

   

  Po spotkaniu zapraszamy na kawę.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL, doc. dr Anna Raszeja - Specht

    

  Przypominam, że do końca lutego należy opłacić aktualne i zaległe składki (z zaznaczeniem roku), które w roku 2014 wynoszą 100 zł/rok (20 zł – emeryt). Numer konta Oddziału Gdańskiego PTDL nie uległ zmianie.

   Konto PTDL Oddział w Gdańsku, 80-211 Gdańsk, Dębinki 7

  PKO BP 75 1020 1811 0000 0102 0164 7106

   

 • Anna Raszeja-Specht 18/11/2013 07:16

   

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe 
  Gdańskiego Oddziału PTDL organizowane wraz z firmą EUROIMMUN POLSKA
   6 grudnia 2013 (piątek), godz. 11:00 
   Sala konferencyjna hotelu Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 28.
   

  Program spotkania:

   1.      Dr n. med. Julia Kulczycka, Laboratorium Immunologii Klinicznej UCML, UCK Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Diagnostyka alergii - problem XXI wieku.

  2.      Mgr Magdalena Ratajczak, EUROIMMUN Polska:  Oferta firmy EUROIMMUN do diagnostyki serologicznej alergii.  

  3.      Mgr Magdalena Ratajczak, EUROIMMUN Polska: Zespół antyfosfolipidowy (APS).

   

  Po spotkaniu zapraszamy na kawę.

   

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

   Doc. dr Anna Raszeja - Specht

   

 • Anna Raszeja-Specht 25/10/2013 08:18

  W imieniu dwóch towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie naukowo-szkoleniowe, połączone z kursem doskonalącym „Diagnostyka laboratoryjna rodzimych i tropikalnych zakażeń pasożytniczych”, które odbędzie się w piątek, 22 listopada 2013, o godzinie 10-tej w sali Wydziału Prawa i Administracji UG, Gdańsk, ul. Bazyńskiego 6, sala 3050 (II piętro)

  Program spotkania:

  1. Prof. dr hab. Jerzy Rokicki i doc. dr med. Anna Raszeja-Specht,

  Przewodniczący Oddziałów Gdańskich PTP i PTDL: Aktualności obu Towarzystw.

  2. Prof. dr hab. med. Jerzy Stefaniak; Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych PUM:  „Biegunki podróżnych o etiologii pasożytniczej”.

   

  Przerwa kawowa.

  Po przerwie zapraszamy na kurs, organizowany przez KIDL (zapisy na stronie internetowej KIDL)

   

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

  Doc. dr n. med. Anna Raszeja - Specht

   

  Program Kursu

  Prof. dr hab. med. Jerzy Stefaniak - Otwarcie kursu.                                                                                                                                               

  12.00 – 12.45  Bąblowice wątroby – epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie. Prof. dr hab. med. Jerzy Stefaniak

  12.45 – 13.30  Wybrane przypadki tropikalnych chorób pasożytniczych. Dr n. med. Karolina Mrówka

  13. 30– 14.15  Zagrożenie malarią narastającym problemem współczesnego świata. Prof. dr hab. med. Jerzy Stefaniak

  14.15 – 14.45  Przerwa.

  14.45 – 16.15  Diagnostyka mikroskopowa malarii oraz innych pasożytów krwi (śpiączka afrykańska, filariozy) – warsztaty szkoleniowe. Mgr Matylda Kłudkowska

  16.15 – 16.30  Ogólnopolska współpraca międzylaboratoryjna w zakresie diagnostyki chorób tropikalnych i pasożytniczych     Mgr Konrad Nowajczyk

  16.30 – 18.00  Diagnostyka bezpośrednia inwazji pasożytniczych przewodu pokarmowego (schistosomoza, strongyloidoza, glistnica, pełzakowica, giardioza i inne pierwotniaki jelitowe) – warsztaty szkoleniowe.    Mgr Matylda Kłudkowska

   

 • Anna Raszeja-Specht 17/10/2013 08:24

  Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 16 października br. zmarła nasza droga koleżanka i przyjaciółka, człowiek wielkiego serca,

  dr hab. Małgorzata Wróblewska

  wieloletni nauczyciel akademicki Katedry Biochemii Klinicznej,
  kierownik Zakładu Chemii Klinicznej Katedry Analityki Klinicznej.

  Msza św. w intencji Zmarłej odbędzie się 19 października (sobota) br. o godz. 10 w kościele
  św. Jacka w Straszynie (ul. Poprzeczna 24). Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po mszy św.
  na cmentarzu parafialnym.

  Małgosiu, byliśmy i jesteśmy z Tobą...

Copyright © 2004-2022 PTDL