Aktualności » Gdańsk

 • Anna Raszeja-Specht 29/12/2014 09:32

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2015 o godzinie 11-tej  w sali konferencyjnej Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku-Morenie, ul. Trzy Lipy 3, sala ABC. 

  Program:

  1. Dr. n. med. Gabriela Langner, UCML, UCK Uniwersytet Medyczny w Gdańsku: „Kontrola wewnątrzlaboratoryjna. Nowa seria- nowy problem, czyli… życie diagnosty po dostawie materiałów kontrolnych ”.
  2. Dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska, Zakład Chemii Klinicznej, GUMed: „Zewnętrzna ocena jakości badania ogólnego moczu w programie LabQuality”.
  3. Systemy Wiarygodności Analiz Medycznych – SOWA-med. Sp. z o.o. prezentuje bogatą ofertę sprawdzianów zewnętrznej oceny jakości.

   

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

   Doc. dr n. med.  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 21/11/2014 14:01

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL organizowane wraz z firmą EUROIMMUN:

   5 grudnia 2014 (piątek), godz. 11:00

   Sala konferencyjna hotelu Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 28.

   

  Program spotkania:

  1.    Dr n. med. Julia Kulczycka, Laboratorium Immunologii Klinicznej UCML, UCK Uniwersytet Medyczny w Gdańsku:  Nowości w diagnostyce immunologicznej wybranych schorzeń

  2.    Mgr Magdalena Ratajczak,  EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.: Diagnostyka zapalenia naczyń (Vasculitis).

  Po spotkaniu zapraszamy na kawę.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

   Doc. dr Anna Raszeja - Specht


 • Anna Raszeja-Specht 01/10/2014 08:50

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2014 o godzinie 11-tej  w sali konferencyjnej Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku-Morenie, ul. Trzy Lipy 3, sala ABC.
  Posiedzenie będzie miało charakter mini-konferencji pod hasłem:
  „Postępy w transfuzjologii”.

   

  Program:

  1.      Lek. med. Anna Jaźwińska-Curyłło, RCKiK, Gdańsk: Analiza niezgodnych przetoczeń składników krwi w 2013 roku”.

  2.      Lek. med. Jolanta Juścińska, RCKiK, Gdańsk: „Bezpieczeństwo transfuzji krwi”.

  3.      Mgr Marta Szadurska: „Diagnostyka WZW typu C”.

    

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

   

  Doc. dr n. med. 

  Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 12/05/2014 04:11

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014 o godzinie 11-tej  w sali konferencyjnej Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku-Morenie, ul. Trzy Lipy 3, sala ABC. Posiedzenie będzie miało charakter mini-konferencji pod hasłem:

  „Diagnostyka Laboratoryjna w Medycynie Sądowej”.

   Program:

  1.      Dr n. med. Krzysztof Rębała, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej  GUMed: „Ustalanie ojcostwa w medycynie sądowej : aspekty prawne, metody badawcze, opiniowanie”

  2.      Dr inż. Marek Wiergowski, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej  GUMed: „Wyzwania diagnostyki toksykologicznej w aspekcie dużej zmienności rodzaju stosowanych substancji psychoaktywnych”

  3.      Mgr Agnieszka Sikora, Merck Sp. z o.o –„ Dobra praktyka przy stosowaniu wody do analiz chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych”

   

   

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

   Doc. dr n. med. Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 23/04/2014 03:45

   

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL organizowane wraz z firmą NEXTER:

   

  9 maja 2014 (piątek), godz. 11:00

   

  Sala konferencyjna hotelu Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 28.

   

  Program spotkania:

   

  1.      Dr n. med. Sławomir Białek, Uniwersytet Medyczny w Warszawie:Nowe spojrzenie na diagnostykę alergii IgE-zależnej.

  2.      Dr n. med. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wyciągi alergenowe czyli od trafnej diagnozy do skutecznej immunoterapii swoistej”.

  3.      Mgr Krzysztof Łopata, Nexter:  PATHOZYME (r) ElisaSure – nowy wymiar kontroli w laboratorium.

   

  Po spotkaniu zapraszamy na kawę.

   

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

   

  Doc. dr Anna Raszeja - Specht

 • Anna Raszeja-Specht 27/03/2014 08:24

  IV KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
  „POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 2014

  PROGRAM  KONFERENCJI

  24.04.2014 - CZWARTEK
  9:00 – 11:00     Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
  11:30 – 12:15   Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów. Zwiedzanie wystawy.
  12:15 – 12:30   Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji - Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsku, doc. dr med. Anna Raszeja-Specht
  12:30 – 13:30   Co i jak idzie do głowy?- prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  13:30 – 14:30   Oznaczanie troponin sercowych – po co, jak i gdzie?– prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

  14:30 –15:30   Obiad
  15:30 –16:30   Optymalne wykorzystanie testów laboratoryjnych w diagnostyce chorób tarczycy - dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

  16:30 – 17:00  Prezentacje firm (stanowiskowe)

  17:00 – 18:00  50-lecie PTDL – Co zdarzyło się w Oddziałach: gdańskim, olsztyńskim i słupskim? Wspomnienia prezentują Przewodniczący Oddziałów.

  20:00   Uroczysta kolacja

  25.04.2014 – PIĄTEK
  8:00 – 9.00   Śniadanie
  9:00 – 10:00    Miejsce diagnostyki hematologicznej w laboratorium analitycznym- prof. dr hab. n. med. Bogdan Mazur,  Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu

  10.00  10.25    Możliwości rozszerzonej diagnostyki hematologicznej dzięki nowoczesnym analizatorom 5-diff – na przykładzie BC-6800 – mgr Andrzej Stępiński, Midray

  10.30-10.55   Błędy przedanalityczne w hematologii – dr n. med. Ewa Czernik, Sysmex Polska sp. z o. o.

  11:00 – 12:00   Nowe trendy w diagnostyce i monitorowaniu leczenia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych – doc. dr n. med. Anna Raszeja-Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  12.00 – 12.25 Hiperhomocysteinemia a choroby układu krążenia - dr n. med. Magdalena Stepnowska, Katedra Analityki Klinicznej, Zakład Med. Diag. Lab. GUMed oraz MPW MED. INSTRUMENTS, Warszawa

  12.30 – 12.55 Nowe produkty w ofercie firmy EUROIMMUN - dr Marek Łaszyn

  12:55 – 13:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

  13:00 – 14:00 Obiad

 • Anna Raszeja-Specht 17/03/2014 09:34

  Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że:02. 04.  lub 03.04.2014* roku w godz. 10.00 – 15.30, Sala wykładowa B, Centrum Konferencyjne VNS Venus Group w Centrum Handlowym Manhattan, III piętro, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk.

  Gdański Oddział PTDL oraz Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie z CYKLU DiagKompas,

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro. Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich diagnostów laboratoryjnych, a szczególnie dla osób regularnie współpracujących z partnerami z sektora publicznego i niepublicznego, członków komisji przetargowych, działów zamówień publicznych.

  Program szkolenia:

  • Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  • Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  • Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  • Omawianie przykładów praktycznych.

  W przerwach zapewniona będzie kawa, herbata i kanapki

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową

  www.diagkompas.pl 

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych.

  Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu DIAGKOMPAS są dostępne na stronie:

  www.diagkompas.pl

  * Uwaga: szkolenie jest jednodniowe, dostępne są dwa terminy.

 • Anna Raszeja-Specht 20/02/2014 06:27

  SZKOLENIE Z CYKLU DiagKompas

  Gdański Oddział PTDL oraz Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie:

  02.04.  lub  03.04.2014* roku w godz. 10.00 – 15.30

  Centrum Konferencyjne VNS Venus Group w Centrum Handlowym Manhattan, III piętro,

   Sala wykładowa B, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk


  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Szkolenie dedykowane jest dla diagnostów laboratoryjnych, osób regularnie współpracujących z partnerami z sektora publicznego i niepublicznego, członków komisji przetargowych, działów zamówień publicznych.

   Program szkolenia:

  •  Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  • Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  • Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  • Omawianie przykładów praktycznych.

  W przerwach zapewniona będzie kawa, herbata i kanapki

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową  www.diagkompas.pl

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych.

   Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu DIAGKOMPAS są dostępne na stronie:

  www.diagkompas.pl

  * Uwaga: szkolenie jest jednodniowe, dostępne są dwa terminy.

 • Anna Raszeja-Specht 10/02/2014 04:29

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL organizowane wraz z firmą Cormay:

  7 marca 2014 (piątek), godz. 11:00 , Sala wykładowa A, Centrum Konferencyjne VNS Venus Group w Centrum Handlowym Manhattan, III piętro, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

  Program spotkania:

  1.      Biomarkery w chorobach sercowo-naczyniowych – od nauki do rutynowej praktyki klinicznej. Prof. dr Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Katedra i Zakład Diagnostyki Lab. Collegium Medicum UMK Bydgoszcz

  2.      Nowości w ofercie firmy PZ CORMAY S.A.

  Po spotkaniu zapraszamy na kawę. 

  Przewodnicząca Oddziału PTDL

  Doc. dr Anna Raszeja - Specht

   

 • Anna Raszeja-Specht 28/01/2014 06:38

  W dniach 24.04. - 25.04.2014 r. w Juracie w WDW „REWITA” odbędzie IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką”. Konferencja poświęcona będzie postępom w diagnostyce chorób cywilizacyjnych oraz w diagnostyce hematologicznej i koaguologicznej. Konferencja składa się z dwóch sesji naukowych – szczegółowy program zostanie podany w następnym komunikacie.

  Szczegóły konferencji, rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej www.ampulco.com.pl

  Serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTDL!

Copyright © 2004-2022 PTDL