Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 31/08/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 21 września br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. wykład "HPV we krwi jako czynnik sprawczy i jednocześnie wskaźnik potwierdzający aktywną chorobę nowotworową u pacjentów chorych na raka gardła środkowego" - dr n.med. Agnieszka Mazurek (Centrum Onkologii- Instytut, Oddział Gliwice)

  2. wykład "Cytologiczna ginekologia - wczoraj, dziś, jutro..." - dr n.med Ewa Zembala-Nożyńska – (Centrum Onkologii - Instytut, Oddział Gliwice)

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 27/08/2018 00:00

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo, 

  Infromuję, że z przyczyn niezależnych przez Organizatorów wydarzenia naukowe odbędą się 30 października 2018 r.
  Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

   

   

  Serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych dwóch wydarzeniach organizowanych przez Oddział Katowicki PTDL oraz firmę Siemens Healthcare Sp. z o.o. w dniu 30 października br. w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.


  PROGRAM  WYDARZEŃ NAUKOWYCH

  30.10.2018 r.

  od godz. 8.00  - rejestracja uczestników

  KONFERENCJA – SESJA SATELITARNA Siemens Healthcare Sp. z o.o.
  aula im. Jeremiego Święckiego Centrum Onkologii – Instytut
  im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

  9.00 – 9.10

  Rozpoczęcie konferencji

  Prof. dr hab. n med. Krzysztof Składowski  – Dyrektor Centrum Onkologii- Instytutu Oddziału w Gliwicach

  Dr n med. Jolanta Mrochem-Kwarciak – Przewodnicząca PTDL Oddział w Katowicach

  Michał Urbankowski/Adrian Poloczek – Przedstawicie firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. 

  9.10-10.00

  Wykład pt.

  „Diagnostyka i monitorowanie leczenia szpiczaka plazmocytowego”

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki – Centrum Onkologii- Instytut Oddział w Gliwicach, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii

  10.00 – 10.45

  Wykład pt.

  „Hemostaza w onkologii”

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych

  11.00 – 11.45

  Wykład pt.:

  „Monitorowanie leczenia doustnymi, bezpośrednimi inhibitorami trombiny i aktywnego czynnika X (DOAC)”

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych

  12.00 – 13.00  przerwa na lunch

  SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE

  Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Centrum Onkologii – Instytut
  im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

  13.00 – 13.45

  Ćwiczenia pt.:

  „Najnowsze rozwiązania i trendy w zakresie badań białek specyficznych - Atellica NEPH 630"

  Adrian Poloczek – Siemens Healthcare Sp. z o.o.
  mgr Aleksandra Chmura - Centrum Onkologii- Instytutu Oddziału w Gliwicach, Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

  13.45 – 14.30

  Ćwiczenia pt.:

  „Najnowsze rozwiązania i trendy w zakresie badań hemostazy –
   Sysmex CS2500"

   Aneta Brzezińska – Siemens Healthcare Sp. z o.o.
   mgr Aleksandra Chmura - Centrum Onkologii- Instytutu Oddziału  w Gliwicach, Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

  wydawanie certyfikatów uczestnictwa w Konferencji oraz w Sympozjum naukowo-szkoleniowym

   

  Każde wydarzenie premiowane jest punktami edukacyjnymi, za udział w każdym wydarzeniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie 2 punktów edukacyjnych (tzw. „miękkich”). 

  Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.

   

  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem na adres:

  malwina.czech@io.gliwice.pl 

  (ewentualnie faxem: 32-278-93-88) 

   

  Centrum Onkologii dzieli od Dworca PKP 1,5 km (15 minut pieszo).

   

   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Termin i miejsce wydarzeń naukowych: 30.10.2017 r,

  Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

  Niniejszym zgłaszam swój udział w * 

      KONFERENCJI

      SYMPOZJUM NAUKOWO-      SZKOLENIOWYM

  Imię i nazwisko   

   

  Nazwa/pieczątka jednostki

   

   

   

   

   

  Adres e-mail

   

  Telefon kontaktowy

   

  * właściwe zaznaczyć 

   

  Niniejszym akceptuję przedstawione warunki uczestnictwa oraz udzielam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzeń naukowych.

   

  ………………................................................

      /data i czytelny podpis osoby zgłaszającej/

   

   

  1. Warunkiem udziału w wydarzeniu naukowym jest przesłanie wypełnionego czytelnie formularza rejestracyjnego i aktualnie opłacone składki członkowskie PTDL (do roku 2017 r)

  2. Liczba miejsc na konferencji oraz sympozjum jest ograniczona, prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

  3. W przypadku rezygnacji prosimy o jak najszybszą informację na w/w adres mailowy

  3. Termin przesłania formularza rejestracyjnego: do dnia 16.10 br

   

  Serdecznie zapraszam, do zobaczenia w Gliwicach !

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 16/07/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
  w Katowicach Pani dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje 
  dotyczące kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, 
  pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej 
  i technik badawczych”.

  Szanowni Diagności Laboratoryjni,

  Uprzejmie informuję, że w dniach od 17 do 26 września 2018 roku Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, SUM w Katowicach, organizuje II część kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych”. W poszczególnych dniach szkolenia mogą uczestniczyć, obok osób specjalizujących się, także i diagności laboratoryjni zainteresowani szkoleniami premiowanymi punktami edukacyjnymi. Za udział w każdym dniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych (tzw. „twardych” w przypadku rozwiązania testu z wiedzy obejmującej zakres kursu), w liczbie odpowiadającej liczbie godzin wykładów.

  Jednocześnie uprzejmie informuję, że osoby uczestniczące w – wybranym przez siebie – dniu szkolenia ponoszoną odpłatność w wysokości 60 zł.

   

  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (kontakt tel. 323641143):

   

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/formularze/formularze-zgloszeniowe-i-wnioski

   

  Plan kursu specjalizacyjnego nr SD - 8-1 B/18  pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych", organizowanego w dniach 17 – 26.09.2018 roku, przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego WFzOML, SUM w Katowicach

   

  Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
  Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

  Miejsce kursu: Sosnowiec, ul. Jedności 8 (godzina 9.00; Kampus E)

   

  17.09.2018 r. Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk

  8 godzin (8 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu schorzeń: Białaczki ostre. Zespoły mieloproliferacyjne. Zespoły limfoproliferacyjne.  MDS.

   

  18.09.2018 r.  Prof. dr hab. n. med.   Marek Paradowski 

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Badania laboratoryjne zlecane w trybie pilnym, wymagania aparaturowe. TAT. pojęcie wartości krytycznych. Diagnostyka laboratoryjna w stanach zagrożenia życia ze strony chorób przewodu pokarmowego, ostre zapalenie trzustki. Laboratoryjne wskaźniki w ostrych stanach zapalnych i w sepsie. Laboratoryjne wskaźniki czynności nerek.

   

  19.09.2018 r.  Dr n. med. Teresa Iwaniec

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Laboratoryjna diagnostyka medyczna zaburzeń procesu krzepnięcia i fibrynolizy.

   

  20.09.2018 r. Dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak, Lek. Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Lek. Marek Kentnowski, Dr hab. n. med. Andrzej Wygoda

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Mechanizmy nowotworzenia, genetyka i immunologia nowotworów – dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak;      Toksyczność leczenia onkologicznego w aspekcie zaburzeń hematologicznych, wodno-elektrolitowych i białkowych - lek. med. Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka; Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego – lek. med. Marek Kentnowski; Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na nowotwory narządu rodnego – dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak; Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na nowotwory narządu moczowo-płciowego; Zastosowanie krążących markerów nowotworowych w nowotworach głowy i szyi oraz płuc. Badania laboratoryjne w wczesnych i późnych odczynach popromiennych.  – dr hab. n. med. Andrzej Wygoda; Ocena użyteczności klinicznej badań biochemicznych oraz markerów nowotworowych – dr n.med. Jolanta Mrochem-Kwarciak.

   

  21.09.2018 r. Dr n. med. Aleksander Mazur

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu schorzeń wywołanych przez wirusy.

   

  24.09.2018 r. Dr n. med. Grzegorz Wisowski

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Diagnostyka laboratoryjna płynów z jam ciała.

   

  25.09.2018 r. Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev

  6 godzin (6 punktów edukacyjnych); Diagnostyka laboratoryjna funkcji nerek. Zalecenia związane z wczesnym wykrywaniem chorób nerek. Możliwości wczesnej diagnozy przewlekłych chorób nerek.
  5 godzin (5 punktów edukacyjnych); Badania laboratoryjne w diagnostyce układu sercowo-naczyniowego. Prewencja wtórna schorzeń sercowo-naczyniowych.

   

  26.09.2018 r. Dr n. med. Bogusława Piela; Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka

  5 godzin (5 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu schorzeń endokrynologiczno-ginekologicznych.
  5 godzin (5 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób reumatycznych.

   

  Serdecznie zapraszam
  Dr hab. n. med.  Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
  SUM w Katowicach

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/06/2018 00:00

  W imieniu Zarządu Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 13. 06. 2018 roku o godzinie 1200 w Auli A-3 w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18.

   

  W programie:

  Podstawy prawne funkcjonowania laboratoriów medycznych 

  Dr n. med. Elżbieta Stefaniuk – Narodowy Instytut Leków

   

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 03/05/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy DiaHem Diagnostic Products Sp. z o. o. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 18 maja br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy DiaHem "Prezentacja oprogramowania dla Pracowni Serologii i Banku Krwi „e-Delphyn” - Tomasz Kapczyński

  2. wykład "Aktualne akty prawne obowiązujące pracownie immunologii transfuzjologicznej" - mgr Beata Wojciechowska (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

  3. wykład "Zasady współpracy pomiędzy szpitalną pracownią immunologii transfuzjologicznej, a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa" - mgr Grażyna Domagała – (RCKiK w Katowicach)


   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 10/04/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Pani
  dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje dotyczące szkolenia z zakresu
  funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że dnia 14.04.2018 r. o godz. 10.00 w Kampusie Wydziału Farmaceutycznego
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  przy ul. Jedności 8, odbędzie się szkolenie z zakresu funkcjonalności
  Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
  .
  SMK jest systemem teleinformatycznym, wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego
  kadr medycznych.

  Szkolenie dedykowane jest dla osób mogących pełnić rolę Kierowników specjalizacji
  oraz diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów zamierzających rozpocząć wspomniany
  proces kształcenia  specjalizacyjnego.  

  Szkolenie jest współorganizowane z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
  oraz z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

  Za udział w szkoleniu będą przyznane 2 punkty edukacyjne /miękkie/.
  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie
  Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w
  Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/formularze/formularze-zgloszeniowe-i-wnioski

  Wypełniony formularz uprzejmie prosimy o odesłanie na adres: dsobocinska@sum.edu.pl


  Serdecznie zapraszamy

  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 10/04/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy DiaSorin Poland sp. z o.o. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 20 kwietnia br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy DiaSorin "Laboratoryjny panel EBV LIASON - propozycja dla klinicysty" - mgr Adam Nowicki

  2. wykład "Mononukleoza zakaźna oczami klinicysty - współpraca z diagnostą laboratoryjnym" wygłosi 
  dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym.

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 15/03/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  Wstępny harmonogram kursów, planowanych do zorganizowania w ramach ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych) znajdą Państwo na stronie :

   

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/images/szkolenie_ciagle/Specjalizacje/SC_plan_szkolen_diagnosci_2018.pdf

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/03/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani
  dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje dotyczące naboru na specjalizację dla
  diagnostów laboratoryjnych.

  Uprzejmie informujemy, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć
  kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinach  laboratoryjna
  diagnostyka medyczna
   oraz laboratoryjna hematologia medyczna.

  Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
  o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
  (zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej), szkolenie specjalizacyjne
  może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1)     posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

  2)     złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
  – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa,
  na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);

  3)     został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2018 roku na postępowanie
  kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach –
  w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018.

  Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez diagnostę laboratoryjnego,
  jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień).
  Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym
  adresem: 
  https://smk.ezdrowie.gov.pl      

  Serdecznie zapraszam

  Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego  
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/01/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Katowicego Oddziału PTDL prosimy o aktualizację danych osobowych Członków Oddziału poprzez zalogowanie się do indywidulanych kont na stonie PTDL.
  W celu uzyskania informacji na temat sposobu logowania do kont proszę o kontakt z sekretarzem Oddziału.

  Istnieje również możliwość aktualizacji danych osobowych przez zebraniem naukowo-szkoleniowym, poprzez umieszczenie na liście obecności swoich nowych danych.

  T erminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2018 roku są następujące:

  16 marzec

  20 kwiecień

  18 maj  

  21 wrzesień

  19 październik

  16 listopad

   

  Z poważaniem, 

  Jolanta Mrochem-Kwarciak

Copyright © 2004-2018 PTDL