Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/06/2018 00:00

  W imieniu Zarządu Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 13. 06. 2018 roku o godzinie 1200 w Auli A-3 w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18.

   

  W programie:

  Podstawy prawne funkcjonowania laboratoriów medycznych 

  Dr n. med. Elżbieta Stefaniuk – Narodowy Instytut Leków

   

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/05/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
  w Katowicach Pani dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje 
  dotyczące kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, 
  pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej 
  i technik badawczych”.

   

  Szanowni Diagności Laboratoryjni,

  Uprzejmie informuję, że w dniach od 18 do 28 czerwca Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, SUM w Katowicach, organizuje I część kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych”. W poszczególnych dniach szkolenia mogą uczestniczyć, obok specjalizujący się diagnostów laboratoryjnych, także inne osoby, które nie ustają w intensywnych działaniach na rzecz podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i pragną zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej, przedstawianymi przez wykładowców o uznanym autorytecie z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.  

  Jednocześnie uprzejmie informuję, że osoby uczestniczące w jednym, wybranym przez siebie, dniu szkolenia ponoszoną odpłatność w wysokości 60 zł, zaś obecność będzie premiowana punktami edukacyjnymi „miękkimi”, zaś w przypadku rozwiązania testu z wiedzy obejmującej zakres kursu – punktami edukacyjnymi „twardymi”.

  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/formularze/formularze-zgloszeniowe-i-wnioski


  Plan kursu specjalizacyjnego nr SD - 8-1 A/18  pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych", organizowanego w dniach 18 – 28.06.2018 roku, przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
  Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej   
  Miejsce kursu: Sosnowiec, ul. Jedności 8 (godzina 9.00) 

   

  18.06.2018 r.    Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk   
  8 godzin (8 punktów edukacyjnych) Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu cukrzycy i jej powikłań, testy obciążeniowe, białka glikowane. Metody oznaczania hemoglobiny glikowanej. Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu zaburzeń metabolizmu kostnego, osteoporozy. 

  19.06.2018 r.    Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz
  8 godzin (8 punktów edukacyjnych) Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu chorób alergicznych, autoimmunizacyjnych i niedoborów odporności.

  20.06.2018 r.    Dr hab. n. med. Ryszard Drożdż                      
  7 godzin (7 punktów edukacyjnych) Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu. monitorowaniu zaburzeń gospodarki białkowej, w tym: Diagnostyka zaburzeń białkowych - metody elektroforetyczne. Diagnostyka zaburzeń białkowych - ilościowe metody oznaczania białek. Diagnostyka zaburzeń białkowych - jednostki chorobowe związane ze spektakularnymi zmianami w składzie białek surowicy. Laboratoryjna diagnostyka białkomoczu. Diagnostyka zmian białkowych płynu mózgowo rdzeniowego. Płyny przesiękowe i wysiękowe. Gammapatie monoklonalne, diagnostyka, stratyfikacja, monitorowanie leczenia.

  21.06.2018 r.    Dr hab. n. med. Anna Kasicka-Jonderko          
  7 godzin (7 punktów edukacyjnych) Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu schorzeń żołądka, jelit, wątroby i trzustki.

  22.06.2018 r.    Prof. dr hab. n. med. Krystyna Sztefko
  8 godzin (8 punktów edukacyjnych) Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej.

  25.06.2018 r.    Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
  8 godzin (8 punktów edukacyjnych) Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, zaburzeń endokrynologicznych (podwzgórze i przysadka, tarczyca, przytarczyce, nadnercza, przewód pokarmowy).  Rola badań POCT.

  26.06.2018 r.    Dr n. med. Renata Klekotka
  6 godzin (6 punktów edukacyjnych) Diagnostyka laboratoryjna w pediatrii. Badania przesiewowe noworodków, diagnostyka wrodzonych wad metabolicznych.

  27.06.2018 r.    Dr hab. n. med. Ilona Bednarek
  6 godzin (6 punktów edukacyjnych) Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej - strategia prowadzenia analiz molekularnych w wybranych jednostkach chorobowych.

  28.06.2018 r.    Dr hab. n. med. Anna Mertas
  5 godzin (5 punktów edukacyjnych)  Laboratoryjna diagnostyka mikrobiologiczna. Problem zakażeń wewnątrzszpitalnych. Diagnostyka laboratoryjna chorób przenoszonych drogą płciową.

   

  Szczegółowych informacji udziela Pani mgr inż. Dominika Sobocińska tel. 32 3641143 (Kolegium Kształcenia Podyplomowego).

   

  Serdecznie zapraszam
  dr hab. n. med.  Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
  SUM w Katowicach

   

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 03/05/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy DiaHem Diagnostic Products Sp. z o. o. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 18 maja br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy DiaHem "Prezentacja oprogramowania dla Pracowni Serologii i Banku Krwi „e-Delphyn” - Tomasz Kapczyński

  2. wykład "Aktualne akty prawne obowiązujące pracownie immunologii transfuzjologicznej" - mgr Beata Wojciechowska (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

  3. wykład "Zasady współpracy pomiędzy szpitalną pracownią immunologii transfuzjologicznej, a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa" - mgr Grażyna Domagała – (RCKiK w Katowicach)


   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 10/04/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Pani
  dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje dotyczące szkolenia z zakresu
  funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że dnia 14.04.2018 r. o godz. 10.00 w Kampusie Wydziału Farmaceutycznego
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  przy ul. Jedności 8, odbędzie się szkolenie z zakresu funkcjonalności
  Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
  .
  SMK jest systemem teleinformatycznym, wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego
  kadr medycznych.

  Szkolenie dedykowane jest dla osób mogących pełnić rolę Kierowników specjalizacji
  oraz diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów zamierzających rozpocząć wspomniany
  proces kształcenia  specjalizacyjnego.  

  Szkolenie jest współorganizowane z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
  oraz z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

  Za udział w szkoleniu będą przyznane 2 punkty edukacyjne /miękkie/.
  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie
  Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w
  Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/formularze/formularze-zgloszeniowe-i-wnioski

  Wypełniony formularz uprzejmie prosimy o odesłanie na adres: dsobocinska@sum.edu.pl


  Serdecznie zapraszamy

  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 10/04/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy DiaSorin Poland sp. z o.o. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 20 kwietnia br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy DiaSorin "Laboratoryjny panel EBV LIASON - propozycja dla klinicysty" - mgr Adam Nowicki

  2. wykład "Mononukleoza zakaźna oczami klinicysty - współpraca z diagnostą laboratoryjnym" wygłosi 
  dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym.

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 15/03/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  Wstępny harmonogram kursów, planowanych do zorganizowania w ramach ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych) znajdą Państwo na stronie :

   

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/images/szkolenie_ciagle/Specjalizacje/SC_plan_szkolen_diagnosci_2018.pdf

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/03/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani
  dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje dotyczące naboru na specjalizację dla
  diagnostów laboratoryjnych.

  Uprzejmie informujemy, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć
  kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinach  laboratoryjna
  diagnostyka medyczna
   oraz laboratoryjna hematologia medyczna.

  Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
  o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
  (zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej), szkolenie specjalizacyjne
  może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1)     posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

  2)     złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
  – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa,
  na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);

  3)     został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2018 roku na postępowanie
  kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach –
  w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018.

  Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez diagnostę laboratoryjnego,
  jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień).
  Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym
  adresem: 
  https://smk.ezdrowie.gov.pl      

  Serdecznie zapraszam

  Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego  
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/01/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Katowicego Oddziału PTDL prosimy o aktualizację danych osobowych Członków Oddziału poprzez zalogowanie się do indywidulanych kont na stonie PTDL.
  W celu uzyskania informacji na temat sposobu logowania do kont proszę o kontakt z sekretarzem Oddziału.

  Istnieje również możliwość aktualizacji danych osobowych przez zebraniem naukowo-szkoleniowym, poprzez umieszczenie na liście obecności swoich nowych danych.

  T erminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2018 roku są następujące:

  16 marzec

  20 kwiecień

  18 maj  

  21 wrzesień

  19 październik

  16 listopad

   

  Z poważaniem, 

  Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/01/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy BD serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 16 lutego br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy BD "Monitorowanie fazy przedlaboratyjnej" 

  2. wykład "Faza przedlaboratoryjna czy jest istotnym problemem w procesie diagnostycznym ?" wygłosi
  Dr n.med. Elżbieta Rabsztyn

  Informuję, że będzię również dostępny wykład Prof. dr hab. n. med. Mirosława Markiewicza "Układ zgodności tkankowej i zasady doboru dawcy komórek krwiotwórczych".

  Ze względu temat w/w zebrania do uczestnictwa w tym posiedzeniu zapraszamy także Techników Analityki Medycznej. 

  Przed zebraniem będzię możliwość odebrania certyfikatu za rok 2017.

   

   

   

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 11/01/2018 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 19.01.2018 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A 

  W programie: 

  1. ogłoszenia bieżące PTLD 

  2. prezentacja firmy ECLIPSE

  3. wykład "Mężczyzna w świetlen hormonów" wygłosi Dr Leszek Bergier

   

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2018 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 28.02.2018 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2018 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Copyright © 2004-2018 PTDL