Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas, prof. SUM 24/11/2013 00:00

        Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kolejnej edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Śląskie Debaty Hematologiczne”, dającej możliwość interdyscyplinarnych dyskusji w gronie lekarzy i diagnostów laboratoryjnych, dotyczących diagnostyki i terapii chorób krwi z wykorzystaniem możliwości jakie niesie współczesna hematologia. Inicjatorami dyskusji będą uznani eksperci w dziedzinie hematoonkologii  oraz koagulologii, którzy podejmą tym razem dyskusję na temat możliwości leczenia chorych na nowotwory limfoproliferacyjne, jak również ważnych aspektów diagnostyki i leczenia zaburzeń krzepnięcia krwi. Organizatorami tegorocznej edycji Konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, są: dr n.med. Sebastian Grosicki, dr Henryk Potyrcha oraz dr n.med. Teresa Kurzawa. Również podobnie jak w latach ubiegłych Katowicki Oddział PTDL jest jednym z patronów merytorycznych tegorocznych "Śląskich Debat Hematologicznych".

              "Śląskie Debaty Hematologiczne"  odbędą się w dniach 29 – 30 listopada 2013 roku w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza 3.  Szczegółowy program konferencji, informacje dot. warunków uczestnictwa oraz dostęp do systemu rejestracji uczestników znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji: www.hematologia-chorzow.pl

  Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tegorocznej edycji "Śląskich Debat Hematologicznych" !

 • Anna Mertas, prof. SUM 14/11/2013 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 22 listopada 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wyklad pt.: "Co powinniśmy wiedzieć o zakażeniach HIV" wyglosi Pan dr Aleksander Mazur

  2. Wyklad pt.: "Blędy przedanalityczne w hematologii" wyglosi Pani dr Ewa Czernik (Sysmex Polska)

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 08/11/2013 00:00

  W dniu 19 listopada 2013 r. w sali OPAL Hotelu Angelo przy ul. Sokolskiej 24 w Katowicach odbędzie się Konferencja szkoleniowa organizowana przez Firmę BIOMEDICA. Program Konferencji przedstawia się następująco:

  11:00 – 11:30 Rejestracja- sala OPAL
  11.30 – 12.30 Wrodzone i nabyte czynniki ryzyka trombofilii
  dr Teresa Iwaniec - II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika UJ CM Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  12.30 – 13.30 Zespół antyfosfolipidowy aspekty kliniczne i diagnostyczne
  lek.med. Bartosz Hudzik - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  13.30 - 14.00 Prezentacja Aparatu STA Compact Max
  14.00 - 15.00 Lunch
  Ze względów organizacyjnych należy zgłosić swój udział w Konferencji do 12.11.2013 drogą e-mailową (biomedica@bmgrp.pl) lub telefonicznie (tel. 22/7375996; fax 022/7375994) podając imiona i nazwiska zgłaszanych osób oraz adresy email, miejscowość i pełną nazwę Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w w/w Konferencji !

 • Anna Mertas, prof. SUM 14/10/2013 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 24 października 2013 r. w sali wykładowej Expo Silesia w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wyklad pt.: "Medyczne laboratoria diagnostyczne w Centralnym Systemie Informacyjnym Ochrony Zdrowia" wyglosi Pani dr Elżbieta Puacz - Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  2. Wyklad pt.: "AMH - marker rezerwy jajnikowej" wyglosi Pani dr Miroslawa Nowacka - Dyrektor d/s naukowych Firmy Beckman Coulter Polska

  3. Prezentacja oferty Firmy Beckman Coulter Polska

  4. Informacje z Walnego Zgromadzenia Delegatów i XVIII Zjazdu PTDL w Warszawie

  5. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

   

  Uczestnicy zebrania będą mieli możliwość bezplatnego wstępu na odbywające się w Expo Silesia Targi Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB.

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie oraz do zwiedzania Targów ExpoLAB !

 • Anna Mertas, prof. SUM 01/09/2013 00:00

  Plan zebrań Katowickiego Oddziału PTDL w 2013 roku

  Zebrania odbywają się w sali wykładowej „Domu Lekarza” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A

  Godzina rozpoczęcia każdego zebrania: 10.30

  Termin 

  Program zebrania naukowo-szkoleniowego

  18.01.2013

  Wykład pt.:  „Zloty standard w wykrywaniu prążków oligoklonalnych IgG w plynie mózgowo-rdzeniowym w diagnostyce stwardnienia rozsianego” wygłosił Pan mgr Marek Domaradzki

  Zebranie zorganizowane zostalo z udzialem Firmy BOR-POL

   

  15.02.2013

  Wykład pt.:  „Nowe parametry hematologiczne w diagnostyce niedokrwistości megaloblastycznej” wygłosil Pan dr Włodzimierz Pawłowski

  Zebranie organizowane zostalo z udziałem Firmy BECKMAN COULTER

   

  15.03.2013

  Wykład pt.: "Nowa koncepcja biomarkerów  we współczesnej diagnostyce klinicznej" wygłosil Pan prof. Jerzy Naskalski

  Zebranie organizowane zostalo z udziałem Firmy WERFEN

   

  19.04.2013

  Wykład pt.: „Nowe możliwości w ocenie ilościowej i jakościowej lipidów - testy    o wysokiej wydajności i testy niestandardowe” wygłosila Pani mgr Ewa Piechura

  Wykład pt.: „Konsolidacja parametrów analitycznych jako sposób na oszczędność czasu i środków finansowych w laboratorium” wygłosil Pan mgr inż. Tomasz Szot

  Zebranie organizowane zostalo z udziałem Firmy RANDOX

   

  17.05.2013

  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

  Oddziału PTDL w Katowicach

  godz. 10.30 - I termin,   godz. 10.45 - II termin

  Wykłady pt.:  „Diagnostyka serologiczna boreliozy”,  „Neurologiczne zespoły paranowotworowe”, „Diagnostyka pierwotnego kłębuszkowego zapalenia nerek”, "Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry"  wygłosi Pani mgr Marta Janik oraz Pan mgr Michal Podkalicki

  Zebranie organizowane zostalo z udziałem Firmy EUROIMMUN

   

  14.06.2013

  Wyklad pt.: "Kontrola jakości w pracowni immunologii transfuzjologicznej" wyglosila Pani mgr Beata Wojciechowska z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

  Zebranie organizowane zostalo z udziałem Firmy DiaHem AG Diagnostic Products

   

   

  24.10.2013

   czwartek !

  Wykład pt.: "Medyczne Laboratoria diagnostyczne w Centralnym Systemie Informacyjnym Ochrony Zdrowia" wygłosi Pani dr Elżbieta Puacz - Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  Wyklad pt.: "AMH - marker rezerwy jajnikowej" wyglosi  Pani dr Miroslawa Nowacka - Dyrektor d/s naukowych Firmy Beckman Coulter

  Zebranie organizowane jest z udziałem Firmy Beckman Coulter Polska

  UWAGA! Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej EXPO SILESIA

  w Sosnowcu (dla uczestników zebrania bezpłatny wstęp na targi ExpoLAB)

   

  22.11.2013

  Wykład pt.:  „Co powinniśmy wiedzieć o zakażeniach HIV” wygłosi Pan dr Aleksander Mazur

  Wyklad pt. "Blędy przedanalityczne w hematologii" wyglosi Pani dr Ewa Czernik

  Zebranie organizowane jest z udziałem Firmy SYSMEX

   

  Informacje o szczegółowym programie zebrań tak jak do tej pory na bieżąco zamieszczane są na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2013 roku nie ulega zmianie i wynosi 60,00 złotych, dla współmałżonka 30,00 złotych (bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"), w przypadku emerytów 10,00 złotych (bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") lub 50,00 zlotych (z prenumeratą czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").
  Składka uregulowana do dnia 28.02.2013 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2013 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:
  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 08/06/2013 02:21

  Uprzejmie informuję, że w dniu 14 czerwca 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wyklad pt.: "Kontrola jakości w pracowni immunologii transfuzjologicznej" wyglosi Pani mgr Beata Wojciechowska z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

  2. Prezentacja oferty Firmy DiaHem AG Diagnostic Products

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 08/06/2013 00:00

  Niniejszym uprzejmie przypominam, że w dniu 12 czerwca (środa) oraz 13 czerwca (czwartek) br. w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A w sali nr 203 (II piętro) odbędą się dwa niezależne szkolenia z cyklu DIAGKOMPAS organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL (lista uczestników obydwu szkoleń jest już zamknięta). Rozpoczęcie szkolenia nastapi o godz. 11.oo, natomiast zakończenie szkolenia - o godz. 17.oo.

  Do wszystkich osób zakwalifikowanych na w/w szkolenia DIAGKOMPAS zostały przesłane drogą e-mailową potwierdzenia przyjęcia na szkolenie.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl

  Niezbędnych informacji udziela również sekretarz Oddzialu PTDL w Katowicach  Pani dr Jolanta Mrochem-Kwarciak.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  SZKOLENIU.

 • Anna Mertas, prof. SUM 08/05/2013 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 17 maja 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się Walne Zebranie Czlonków Oddzialu PTDL w Katowicach. Rozpoczęcie zebrania nastąpi o godz. 10.30 (I termin) lub o godz. 10.45 (II termin). Szczególowy plan obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego zostal przeslany droga pocztową do wszystkich czlonków Oddzialu PTDL w Katowicach.  

  Program merytoryczny zebrania będą stanowily następujące wyklady, które wyglosi Pani mgr Marta Janik oraz Pan mgr Michal Podkalicki (Firma Euroimmun):

  "Diagnostyka serologiczna boreliozy"

  "Neurologiczne zespoly paranowotworowe"

  "Diagnostyka pierwotnego klębuszkowego zapalenia nerek"

  "Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry"


  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

  Przewodnicząca Oddzialu PTDL w Katowicach

  Dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 11/04/2013 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 19 kwietnia 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Nowe możliwości w ocenie ilościowej i jakościowej lipidów - testy o wysokiej wydajności i testy niestandardowe"  wygłosi Pani mgr Ewa Piechura

  2. Wykład pt.: "Konsolidacja parametrów analitycznych jako sposób na oszczędność czasu i środków finansowych w laboratorium" wygłosi Pan mgr inż. Tomasz Szot

  3. Prezentacja oferty Firmy RANDOX

  4. Informacje dot. szkoleń DiagKompas oraz działalności Oddzialu PTDL w Katowicach

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/03/2013 03:17

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 marca 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Nowa  koncepcja  biomarkerów  we  współczesnej  diagnostyce  klinicznej" 

     wygłosi Pan Prof. dr hab. Jerzy Naskalski

  2. Prezentacja oferty Firmy WERFEN

  3. Informacje z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 7 marca br.

  4. Informacje dot. szkoleń DiagKompas oraz działalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Przed rozpoczęciem zebrania będzie możliwość odbioru certyfikatu za uczestnictwo w zebraniach naukowo-szkoleniowych w 2012 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

Copyright © 2004-2022 PTDL