Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas, prof. SUM 06/10/2012 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 19 pażdziernika br. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Trombocytopenia indukowana heparyną - kliniczny paradoks. Różne ścieżki diagnostyki laboratoryjnej dla wybranych powikłań zakrzepowo-zatorowychwygłosi Pan mgr Mateusz Godzisz

  2. Prezentacja oferty Firmy DIAGNOSTICA

  3. Informacje z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 25.09.br.

  3. Informacje dot. dzialalności Oddzialu PTDL w Katowicach (m.in. sprawozdanie z III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Ustroniu).

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 24/08/2012 00:00

         Uprzejmie informuję, że zamknięta została lista uczestników III Konferencji Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej”.  Konferencja ta odbędzie  się  w dniach 14–15.09.2012 r. w Ustroniu w ORW „MUFLON”  przy ul. Sanatoryjnej 32.  Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat z 9 punktami edukacyjnymi przyznanymi przez KIDL.

  Ramowy plan Konferencji przedstawia się następująco:

  14.09.2012 r. – piątek:

  od godz. 13.00  -  zakwaterowanie uczestników Konferencji,

                               wydawanie materialów konferencyjnych

  godz. 14.30  -   otwarcie Wystawy Firm 

  godz. 15.00  -   otwarcie Konferencji

  godz. 15.15 – 17.00   I sesja szkoleniowa

  17.00 – 17.30  przerwa kawowa

  godz. 17.30 – 19.30   II sesja szkoleniowa

  godz. 20.00  -  uroczysta kolacja

  15.09.2012 r. – sobota:

  godz. 8.00  -  śniadanie

  od godz. 8.30  -  cd. Wystawy Firm

  godz. 9.00 – 12.15      III  sesja szkoleniowa

  godz. 12.15   -  zakończenie obrad Konferencji,

                           rozdanie certyfikatów uczestnikom Konferencji

  godz. 13.00  -  obiad

  do godz. 14.00  - wykwaterowanie uczestników Konferencji

   

  Na program merytoryczny Konferencji złożą się następujące wykłady:

  Prezes KRDL Dr Elżbieta Puacz :

                          „Bieżące  działania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych”

  Prezes ZG PTDL Prof. Bogdan Solnica :

                        „Peptydy natriuretyczne – biochemia kliniczna i miejsce w diagnostyce”

  Prof. dr hab. Marek Paradowski :

                         „Rozpuszczalny receptor urokinazowego aktywatora plazminogenu (SuPAR)

                           – próba wykorzystania oznaczeń w ciężkich stanach u pacjentów OIOM

                          (analiza przypadków)”

  Prof.dr hab. Krystyna Sztefko :

                          „HbA1c  - problemy analityczne”

  Prof. dr hab. Krystyna Sztefko :

                          „Czy diagnosta powinien znać matematykę ?”

  Dr hab. Ilona Bednarek :

                          “Nowoczesne techniki biologii molekularnej i inżynierii genetycznej

                           w diagnostyce laboratoryjnej – genom obiektem badań w diagnostyce

                           i terapii”

  Po raz pierwszy jedną z zaplanowanych sesji Konferencji będzie sesja plakatowa. Do dyspozycji autorów prac będą stelaże do prezentacji plakatów o wymiarach: 85 cm (wysokość) / 65 cm (szerokość). Plakat należy umieścić na stelażu w piątek 14.09.br. bezpośrednio przed rozpoczęciem Konferencji i pozostawić do czasu zakończenia Konferencji. Omówienie sesji plakatowej nastąpi w sobotę 15.09.br. w ramach III sesji szkoleniowej. Streszczenia prac sesji plakatowej zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.

   

  Przewodniczaca Oddziału PTDL w Katowicach

  Dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 15/07/2012 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 8 września br. w Chorzowie odbędzie się Konferencja Naukowa "Rola przeszczepiania komórek hematopoetycznych w chorobach z autoagresji", będąca kontynuacją cyklu spotkań naukowo-szkoleniowych pod wspólnym tytulem "Śląskie debaty hematologiczne".

  Oddzial PTDL w Katowicach jest jednym z Honorowych Patronów w/w Konferencji.

  Bliższe informacje o Konferencji dostępne są na stronie internetowej www.hematologia-chorzow.pl

  Serdecznie zapraszam do udzialu w Konferencji wszystkich zainteresowanych aktualnymi problemami z zakresu hematologii klinicznej, doświadczalnej i laboratoryjnej.

   

  Przewodnicząca Oddzialu PTDL w Katowicach

  Dr n. med Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 07/06/2012 16:59

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 czerwca br. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Choroby  zakaźne  -  wyzwanie  dla  diagnostyki

      wygłosi Pani dr Miroslawa Nowacka

  2. Prezentacja oferty Firmy ABBOTT

  3. Informacje z zebrania Zarządu Glównego PTDL w dniu 5.06.br.

  3. Informacje dot. dzialalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 13/05/2012 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja br. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Witamina  D  w  świetle  współczesnej  wiedzy"  wygłosi Pani dr Danuta Fedak

  2.  Prezentacja oferty Firmy MEDLAB PRODUCTS

  3. Informacje dot. dzialalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 27/04/2012 00:00

  Niniejszym mam przyjemność poinformować Państwa, iż w Katowicach w dniach 11 i 12 maja br. odbędą sie uroczystości związane z obchodami X-lecia Samorządu Diagnostów Laboratoryjnych oraz Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty, na które szczególnie serdecznie zaproszeni są wszyscy diagności laboratoryjni Województwa Śląskiego oraz Województwa Opolskiego.

  Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w uroczystościach, których szczegółowy program zamieszczony jest poniżej.

  __________________________________________________________________________________

   

  OBCHODY X-LECIA SAMORZĄDU DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

  OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

  Katowice, 11-12 maja 2012 roku

   

  Honorowy patronat nad uroczystościami w Katowicach objęli:

  Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk

  Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz

  Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski

  Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

  w Katowicach  prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk 

   

  PROGRAM  UROCZYSTOŚCI : 

   

  Dzień 1 – 11 .05.2012 (piątek)

   

  Miejsce: „Dom Lekarza” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a

  Czas trwania: 9.00-12.00

   

    9.00 –   9.10    Uroczyste powitanie gości i uczestników imprezy

     9.10 –   9.20    Wystąpienie przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

     9.20 –   9.35    Wystąpienia zaproszonych gości

     9.35 – 10.40    Wręczenie wyróżnień „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej”

     9.40 – 10.10    Wręczenie dyplomów za wzorową pracę dla diagnostów laboratoryjnych

                               woj. Śląskiego i Opolskiego

   10.10 – 11.10    Wręczenie wyróżnień „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”

   11.10 – 11.20    Wręczenie wyróżnień :”Wyróżniające się medyczne laboratorium diagnostyczne”

   11.20 – 11.50    Koncert zespołu AltraVolta

   11.50 – 12.00   Oficjalne zakończenie uroczystości. Zaproszenie na poczęstunek.

   

  Dzień 2 12.05.2012 (sobota)

   

  Miejsce: Galeria Handlowa Silesia City Center w Katowicach przy  ul Chorzowskiej 107

  Czas trwania: 12.00-18.00

   

  12.00 – 14.00     Prezentacja wystawy w ramach Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty

                               Laboratoryjnego.  Zajęcia dla dzieci. Prezentacja preparatów mikroskopowych.

  14.00 – 18.00     Wydawanie biletów na bezpłatne badania laboratoryjne oraz ulotek

                               informacyjnych.

 • Anna Mertas, prof. SUM 12/04/2012 18:10

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 kwietnia br. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Rozpoznanie ukryte w liczbach"  wygłosi Pan dr Wojciech Gernand

  2.  Prezentacja oferty Firmy BIO-MAR

  3. Informacje dot. dzialalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  4.  Informacje dot. obchodów "Dnia Diagnosty" w Katowicach

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 06/03/2012 18:13

  Uprzejmie informuję, że w dniu 16 marca br. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:

  "Nowe podejście do problemu diagnostyki sepsy"  wygłosi Pan Prof. dr hab. Marek Paradowski

  2. Prezentacja oferty Firmy BIO-KSEL

  3. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 1 marca br.

  3. Informacje dot. dzialalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Przed rozpoczęciem zebrania można odebrać certyfikaty uczestnictwa w zebraniach w 2011 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 05/02/2012 15:09

  Uprzejmie informuję, że w dniu 17 lutego br. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:

  "Wybrane aspekty laboratoryjne i kliniczne badań mikrobiologicznych związane z fazą przedanalityczną"

  wygłosi Pani dr Jolanta Kędzierska - kierownik Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

  2. Prezentacja oferty Firmy GRIFOLS

  3. Informacje dot. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej towarzyszącej Targom SALMED w Poznaniu

  3. Informacje dot. dzialalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Przed rozpoczęciem zebrania można odebrać certyfikaty uczestnictwa w zebraniach w 2011 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 28/01/2012 00:00

  Plan zebrań Katowickiego Oddziału PTDL  w  2012 roku

  Zebrania odbywają się w sali wykładowej „Domu Lekarza” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A

  Godzina rozpoczęcia każdego zebrania: 10.30

   

  Termin 

  Program zebrania naukowo-szkoleniowego

  20.01.2012

  Wykłady pt.:  „Diagnostyka przeciwciał przeciwjądrowych (ANA)“, „Diagnostyka neuroinfekcji”, „Badanie awidności przeciwciał” wygłosiły Panie: mgr Gabriela Sagało oraz mgr Marta Janik

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy EUROIMMUN POLSKA


  17.02.2012

  Wykład pt.:  „Wybrane aspekty laboratoryjne i kliniczne badań mikrobiologicznych związane z fazą przedanalityczną” wygłosi Pani dr Jolanta Kędzierska (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)

  Zebranie organizowane jest z udziałem Firmy GRIFOLS

   

  16.03.2012

  Wykład pt.:  „Nowe podejście do problemu diagnostyki sepsy”

  wygłosi Pan prof. Marek Paradowski

  Zebranie organizowane jest z udziałem Firmy BIO-KSEL

   

  20.04.2012

  Wykład pt.:  "Rozpoznanie ukryte w liczbach"

  wygłosi Pan dr Wojciech Gernand

  Zebranie organizowane jest z udziałem Firmy BIO-MAR

   

  18.05.2012

  Wykład pt.:  „Witamina D w świetle współczesnej wiedzy”

  wygłosi Pani dr Danuta Fedak

  Zebranie organizowane jest z udziałem Firmy MEDLAB PRODUCTS

   

  15.06.2012

  Wykład pt.: "Choroby zakaźne - wyzwanie dla doagnostyki"

  wygłosi Pani dr Mirosława Nowacka

  Zebranie organizowane jest z udziałem Firmy ABBOTT

   

   

  19.10.2012

  Wykład pt.:  „Trombocytopenia indukowana heparyną – kliniczny paradoks. Różne ścieżki diagnostyki laboratoryjnej dla wybranych powikłań zakrzepowo-zatorowych” wygłosi Pan mgr Mateusz Godzisz

  Zebranie organizowane jest z udziałem Firmy DIAGNOSTICA

   

  16.11.2012

  Wykład pt.:  „Diagnostyka niedoborów odporności - aspekty kliniczne i diagnostyczne" wygłosi Pan mgr Marcin Heliosz 

  Zebranie organizowane jest z udziałem Firmy BIOKOM

   

Copyright © 2004-2021 PTDL