Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas 08/06/2013 00:00

  Niniejszym uprzejmie przypominam, że w dniu 12 czerwca (środa) oraz 13 czerwca (czwartek) br. w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A w sali nr 203 (II piętro) odbędą się dwa niezależne szkolenia z cyklu DIAGKOMPAS organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL (lista uczestników obydwu szkoleń jest już zamknięta). Rozpoczęcie szkolenia nastapi o godz. 11.oo, natomiast zakończenie szkolenia - o godz. 17.oo.

  Do wszystkich osób zakwalifikowanych na w/w szkolenia DIAGKOMPAS zostały przesłane drogą e-mailową potwierdzenia przyjęcia na szkolenie.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl

  Niezbędnych informacji udziela również sekretarz Oddzialu PTDL w Katowicach  Pani dr Jolanta Mrochem-Kwarciak.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  SZKOLENIU.

 • Anna Mertas 08/05/2013 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 17 maja 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się Walne Zebranie Czlonków Oddzialu PTDL w Katowicach. Rozpoczęcie zebrania nastąpi o godz. 10.30 (I termin) lub o godz. 10.45 (II termin). Szczególowy plan obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego zostal przeslany droga pocztową do wszystkich czlonków Oddzialu PTDL w Katowicach.  

  Program merytoryczny zebrania będą stanowily następujące wyklady, które wyglosi Pani mgr Marta Janik oraz Pan mgr Michal Podkalicki (Firma Euroimmun):

  "Diagnostyka serologiczna boreliozy"

  "Neurologiczne zespoly paranowotworowe"

  "Diagnostyka pierwotnego klębuszkowego zapalenia nerek"

  "Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry"


  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

  Przewodnicząca Oddzialu PTDL w Katowicach

  Dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 11/04/2013 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 19 kwietnia 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Nowe możliwości w ocenie ilościowej i jakościowej lipidów - testy o wysokiej wydajności i testy niestandardowe"  wygłosi Pani mgr Ewa Piechura

  2. Wykład pt.: "Konsolidacja parametrów analitycznych jako sposób na oszczędność czasu i środków finansowych w laboratorium" wygłosi Pan mgr inż. Tomasz Szot

  3. Prezentacja oferty Firmy RANDOX

  4. Informacje dot. szkoleń DiagKompas oraz działalności Oddzialu PTDL w Katowicach

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas 09/03/2013 03:17

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 marca 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Nowa  koncepcja  biomarkerów  we  współczesnej  diagnostyce  klinicznej" 

     wygłosi Pan Prof. dr hab. Jerzy Naskalski

  2. Prezentacja oferty Firmy WERFEN

  3. Informacje z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 7 marca br.

  4. Informacje dot. szkoleń DiagKompas oraz działalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Przed rozpoczęciem zebrania będzie możliwość odbioru certyfikatu za uczestnictwo w zebraniach naukowo-szkoleniowych w 2012 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas 08/02/2013 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Nowe parametry hematologiczne w diagnostyce niedokrwistości megaloblastycznej"  wygłosi Pan dr Włodzimierz Pawłowski

  2. Prezentacja oferty Firmy Beckman Coulter

  3. Informacje dot.  szkolenia DiagKompas w Katowicach

  4. Informacje dot. działalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Przed rozpoczęciem zebrania będzie możliwość odbioru certyfikatu za uczestnictwo w zebraniach naukowo-szkoleniowych w 2012 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas 31/01/2013 00:00

  Szanowni Państwo,

  Kolegium Kształcenia Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza diagnostów laboratoryjnych do uczestnictwa w nastepujących kursach specjalizacyjnych:

  PLANOWANE TERMINY KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z DZIEDZINY
  LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA, NA ROK 2013

  1. Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy (21 godzin)
   1. 14 – 16 luty
   2. 19 – 21 wrzesień
  2. Badania laboratoryjne w stanach nagłych (28 godzin)
   1. 23 – 26 kwiecień
  3. Techniki biologii molekularnej znajdujące zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (28 godzin)
   1. 18 – 21 czerwiec
  4. Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych (35 godzin)
   1. 4, 11, 18, 25 październik
  5. Badania układu odpornościowego (21 godzin)
   1. 15, 22, 29 listopad
  6. Organizacja, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości (28 godzin)
   1. 04 – 07 grudzień 

   

  PLANOWANE TERMINY KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z DZIEDZINY
  LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA, NA ROK 2013

  1.      Immunologia transfuzjologiczna (50 godzin)

  a.      08 – 19 kwiecień

  2.      Zasady współczesnej transfuzjologii (50 godzin)

  a.      04 – 13 wrzesień

  3.      Promocja zdrowia (15 godzin)

  a.      20 – 21 wrzesień

   

  PLANOWANE TERMINY KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z DZIEDZINY

  MIKROBIOLOGIA  MEDYCZNA, NA ROK 2013

  1.      Zasady organizacji i pracy laboratoriów mikrobiologicznych oraz budowanie
  i wprowadzanie systemów jakości pracy (24 godziny)

  a.      06 – 08 luty

  b.     27 – 29 listopad

  2.      Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności (40 godzin)

  a.      11 – 15 luty

  b.     10 – 14 czerwiec

  3.      Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zarażeń pasożytniczych (24 godziny)

  a.      20 – 22 marzec

  4.      Metody  biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej (32 godziny)

  a.      11 – 14 czerwiec

  5.      Serologiczna diagnostyka wybranych zakażeń bakteryjnych, wirusowych
  i grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych (40 godzin)

  a.      09 – 13 wrzesień

  6.      Epidemiologia zakażeń szpitalnych, rola laboratorium mikrobiologicznego
  w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych (24 godziny)

  a.       25 – 27 wrzesień

  7.      Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wywołanych bakteriami beztlenowymi (40 godzin)

  a.      09 – 13 grudzień

 • Anna Mertas 02/01/2013 18:58

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 stycznia  2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Złoty standard" wykrywania prążków oligoklonalnych IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym w diagnostyce stwardnienia rozsianego"  wygłosi Pan mgr Marek Domaradzki

  2. Prezentacja oferty Firmy BOR-POL

  3. Informacje z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 11.12.2012 r.

  4. Informacje dot. działalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas 07/11/2012 00:00

   

  Uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada br. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Diagnostyka niedoborów odporności -aspekty kliniczne i diagnostycznewygłosi Pan mgr Marcin Heliosz

  2. Prezentacja oferty Firmy BIOKOM

  3. Informacje dot. dzialalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

   

 • Anna Mertas 06/10/2012 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 19 pażdziernika br. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Trombocytopenia indukowana heparyną - kliniczny paradoks. Różne ścieżki diagnostyki laboratoryjnej dla wybranych powikłań zakrzepowo-zatorowychwygłosi Pan mgr Mateusz Godzisz

  2. Prezentacja oferty Firmy DIAGNOSTICA

  3. Informacje z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 25.09.br.

  3. Informacje dot. dzialalności Oddzialu PTDL w Katowicach (m.in. sprawozdanie z III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Ustroniu).

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas 24/08/2012 00:00

         Uprzejmie informuję, że zamknięta została lista uczestników III Konferencji Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej”.  Konferencja ta odbędzie  się  w dniach 14–15.09.2012 r. w Ustroniu w ORW „MUFLON”  przy ul. Sanatoryjnej 32.  Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat z 9 punktami edukacyjnymi przyznanymi przez KIDL.

  Ramowy plan Konferencji przedstawia się następująco:

  14.09.2012 r. – piątek:

  od godz. 13.00  -  zakwaterowanie uczestników Konferencji,

                               wydawanie materialów konferencyjnych

  godz. 14.30  -   otwarcie Wystawy Firm 

  godz. 15.00  -   otwarcie Konferencji

  godz. 15.15 – 17.00   I sesja szkoleniowa

  17.00 – 17.30  przerwa kawowa

  godz. 17.30 – 19.30   II sesja szkoleniowa

  godz. 20.00  -  uroczysta kolacja

  15.09.2012 r. – sobota:

  godz. 8.00  -  śniadanie

  od godz. 8.30  -  cd. Wystawy Firm

  godz. 9.00 – 12.15      III  sesja szkoleniowa

  godz. 12.15   -  zakończenie obrad Konferencji,

                           rozdanie certyfikatów uczestnikom Konferencji

  godz. 13.00  -  obiad

  do godz. 14.00  - wykwaterowanie uczestników Konferencji

   

  Na program merytoryczny Konferencji złożą się następujące wykłady:

  Prezes KRDL Dr Elżbieta Puacz :

                          „Bieżące  działania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych”

  Prezes ZG PTDL Prof. Bogdan Solnica :

                        „Peptydy natriuretyczne – biochemia kliniczna i miejsce w diagnostyce”

  Prof. dr hab. Marek Paradowski :

                         „Rozpuszczalny receptor urokinazowego aktywatora plazminogenu (SuPAR)

                           – próba wykorzystania oznaczeń w ciężkich stanach u pacjentów OIOM

                          (analiza przypadków)”

  Prof.dr hab. Krystyna Sztefko :

                          „HbA1c  - problemy analityczne”

  Prof. dr hab. Krystyna Sztefko :

                          „Czy diagnosta powinien znać matematykę ?”

  Dr hab. Ilona Bednarek :

                          “Nowoczesne techniki biologii molekularnej i inżynierii genetycznej

                           w diagnostyce laboratoryjnej – genom obiektem badań w diagnostyce

                           i terapii”

  Po raz pierwszy jedną z zaplanowanych sesji Konferencji będzie sesja plakatowa. Do dyspozycji autorów prac będą stelaże do prezentacji plakatów o wymiarach: 85 cm (wysokość) / 65 cm (szerokość). Plakat należy umieścić na stelażu w piątek 14.09.br. bezpośrednio przed rozpoczęciem Konferencji i pozostawić do czasu zakończenia Konferencji. Omówienie sesji plakatowej nastąpi w sobotę 15.09.br. w ramach III sesji szkoleniowej. Streszczenia prac sesji plakatowej zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.

   

  Przewodniczaca Oddziału PTDL w Katowicach

  Dr n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2018 PTDL