Aktualności » Kielce

 • Beata Borkowska 13/02/2014 16:30

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 1 marca 2014r. o godz. 10.00 w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Wykład:  "Nowoczesna diagnostyka in vitro chorób o podłożu alergicznym a implikacje kliniczne" - dr Sławomir Białek (Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Mazowiecki).

  2. Prezentacja firmy Nexter.

  3. Streszczenie pracy specjalizacyjnej: "Poszukiwanie oraz typowanie dawców krwiotwórczych komórek macierzystych do zabiegu allotransplantacji." - dr n.med. Anna Pisarska (RCKiK)

  Prosimy o wpłacanie do skarbnika Oddziału - mgr Wiesławy Gałczyńskiej składki członkowskiej za rok 2014r. Wysokość składki za ten rok wynosi 100zł.

   

  Zapraszamy.

   

 • Beata Borkowska 14/01/2014 02:03

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 25 stycznia 2014r. o godz. 10.00 w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Wykład:  "Jak postępować w przypadku uzyskania niespodziewanych wyników z analizatora hematologicznego" - prof. dr hab. n. med Kazimierz Sułek (Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii).

  2. Wykład: "Wykorzystanie możliwości sieciowej bazy wyników i kontroli jakości do monitorowania skuteczności leczenia i weryfikacji pracy aparatów hematologicznych" - mgr Bogusław Tymoniuk (Specjalista ds Hematologii w HORIBA ABX).

  Zapraszamy.

 • Beata Borkowska 19/11/2013 08:29

       Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 14 grudnia 2013r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Wykład -  "Aktualności diagnostyki parazytologicznej - artefakty" - p. Czesław Głowniak Koordynator działalności Sekcji Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej w PTDL.

  2. Prezentacja  firmy PZ CORMAY S.A.  - "Nowości w ofercie parazytologicznej"  - p. Beata Stefańczyk

  3. Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.

  4. Poczęstunek.

  Serdecznie zapraszamy !

 • Beata Borkowska 18/11/2013 16:05

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 30 listopada 2013r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  dr Magdaleny Szczypka - "PT, APTT - laboratoryjne wątpliwości i dylematy".

  2. Prezentacja firmy Werfen Polska.

 • Beata Borkowska 21/10/2013 08:04

         Dnia 26 października 2013 roku w godzinach 9.00–16.30    w Kielcach w "dużej " sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Świętokrzyskiego Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3c, odbędą się Świętokrzyskie Warsztaty Hematologiczne. ( Dojazd do sali konferencyjnej: ul. Jagiellońską  następnie  ul. Artwińskiego: wjazd na teren szpitala przez pierwszy lub drugi szlaban po lewej stronie ulicy).

  Program Warsztatów:

     830   –     900    rejestracja uczestników Warsztatów, kawa, herbata

     900   –   1000    wykład dr Ewy Czernik - "Błędy przedanalityczne w hematologii"

   1000      1130    wykład prof. Mirosławy Pietruczuk - "Obraz krwi i szpiku w niedokrwistościach"

   1130  –  1200    przerwa kawowa

  1200  –   1330    wykład prof. Mirosławy Pietruczuk - "Obraz krwi i szpiku w zaburzeniach układu białokrwinkowego"

  1330  –   1400    przerwa obiadowa  I  ( pierwsza część uczestników)

  1400  –   1430    przerwa obiadowa  II  ( druga część uczestników)

  1430  -   1500     przerwa obiadowa III ( trzecia część uczestników)

  1500  –  1630    wykład prof. Mirosławy Pietruczuk - "Obraz krwi i szpiku w chorobach rozrostowych"

  1630  -              zakończenie  Warsztatów


  Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zapisali się i opłacili swój udział w Warsztatach. • Beata Borkowska 10/06/2013 05:24

         Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL z przykrością zawiadamia, że z przyczyn losowych Pani prof. Mirosława Pietruczuk nie będzie mogła poprowadzić warsztatów hematologicznych zaplanowanych na dn. 15.06.2013r.  W związku z tym został ustalony z Panią profesor nowy termin Świętorzyskich Warsztatów Hematologicznych - 26 października 2013r.

  Osoby, które będą chciały zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach proszone są o kontakt z Wiesławą Gałczyńką pod adresem mailowym  -  galczynskaw@chok.kielce.pl - w celu podania  nr konta, na które zostanie im zwrócona  kwota 70zł.

  Za wszelkie utrudnienia przeprasza Pani prof. Mirosława Pietruczuk oraz Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL.

 • Beata Borkowska 17/05/2013 03:09

  Zebranie naukowo - szkoleniowe planowane na dzień 25.05.2013r.  nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Są jeszcze wolne miejsca  na warsztatach hematologicznych zaplanowanych na 15.06.2013r. w Kielcach w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Warsztaty  będą prowadzone przez panią profesor Mirosławę Pietruczuk.  Zapraszamy.

 • Beata Borkowska 17/05/2013 02:54

  W dniu 24 października 2013 roku w godzinach 10.00–15.30  w Kielcach w Świętokrzyskim Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, odbędzie się szkolenie organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Szkolenie skierowane jest do pracowników ochrony zdrowia (m.in. diagnostów laboratoryjnych, osób regularnie współpracujących z partnerami z sektora publicznego i niepublicznego, członków komisji przetargowych, działów zamówień publicznych itp.)

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będziemy się starali zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl 

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

   

 • Beata Borkowska 22/04/2013 08:39

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza wszystkich członków PTDL do udziału  w warsztatach hematologicznych, które odbędą się dn. 15 czerwca 2013r. w godz. 9.00 - 16.00  na  dużej sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  Warsztaty będę prowadzone przez panią prof. Mirosławę Pietruczuk. W programie przewidziane jest ok. 4-5 godz. wykładów prof. M.Pietruczuk, 30- 40 min. wykład dr Ewy Czernik z firmy Sysmex, całodzienny serwis kawowy oraz obiad. 

  Koszt szkolenia  dla członków PTDL wynosi - 70 zł, dla pozostałych osób - 140 zł. 

  Członkowie PTDL z aktualnie opłaconymi składkami mogą zapisywać się na warsztaty u Ewy Trojak tel. 41-36 74 685  a następnie wpłacać 70 zł na ręce skarbnika Wiesławy Gałczyńskiej tel. 661 939 865.

  Zgłoszenia i wpłaty będą przyjmowane do dn. 31.05.2013r.

  Szczegółowy program szkolenia ukaże się na stronie internetowej na początku czerwca.

  Wszystkich chętnych  serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 22/04/2013 07:53

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL zaprasza na Walne Zebranie Członków Kieleckiego Oddziału PTDL, które odbędzie się 27 kwietnia 2013r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.


  Program zebrania obejmuje następujące punkty:
  1. Otwarcie zebrania (o godzinie 9.00 lub 9.15 w drugim terminie)
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej

  4. Przedstawienie  sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej
  5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
  6. Wybór w głosowaniu tajnym:
  - Przewodniczącego Zarządu Oddziału
  - Członków Zarządu Oddziału
  - Komisji Rewizyjnej
  - Sądu Koleżeńskiego
  7. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

  8. wykład dr Henryka Owczarka „ Dziś i jutro diagnostyki laboratoryjnej”

  Przypominamy, że prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie z opłaconymi składkami, łącznie z 2012 rokiem.

Copyright © 2004-2019 PTDL