Aktualności » Kielce

 • Beata Borkowska 21/01/2013 00:00

  Zebranie naukowo - szkoleniowe planowane na 26 stycznia 2013r.  z powodu ferii zimowych zostaje odwołane.

  Następne zebranie odbędzie się 23 lutego 2013r.

  Zarząd PTDL o/Kielce prosi wszystkich swoich członków o wpłacanie bieżących i zaległych składek do skarbnika mgr Wiesławy Gałczyńskiej. Przypominamy, że wysokość składki nie uległa zmiania i wynosi 60zł ( przypadku małżonków - drugi małżonek płaci 30zł), członkowie PTDL będący na emeryturze płacą 10 zł. W przypadku reaktywacji członkowstwa należy wpłacić składkę za rok bieżący oraz za dwa lata wstecz.

  Zaświadczenie o ilości punktów edukacyjnych będzie wydawane tylko aktywnym członkom PTDL tj. członkom, którzy mają uregulowane bieżące składki.

 • Beata Borkowska 04/12/2012 02:34

      Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 15 grudnia  2012r. o godz. 9.00 w Hotelu Kongresowy w Kielcach Al. Solidarności 34.

  W programie zebrania:

  1. Wykład prof. dr hab. Mirosławy Pietruczuk - "Interpretacja laboratoryjna wyników badań z analizatorów hematologicznych 3 i 5 – diff ".

  2. Bieżące informacje.

  3. Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 • Beata Borkowska 16/11/2012 03:46

       Zebranie naukowo - szkoleniowe planowane na 24 listopada 2012r. z powodów niezależnych od organizatorów zostaje odwołane.

       Następne zebranie odbędzie się 15 grudnia 2012r. w Hotelu Kongresowy w Kielcach Al. Solidarności 34.  w programie tego spotkamia przewidziany jest wykład z zakresu hematologii oraz życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i świąteczny poczęstunek (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone  na stronie internetowej w późniejszym terminie).

       Bardzo serdecznie zapraszam  wszystkich członków naszego Oddziału do udziału w tym spotkaniu.

       Beata Borkowska

 • Beata Borkowska 17/09/2012 00:00

         Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Kielce  serdecznie zapraszają wszystkich członków PTDL oraz diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w jednodniowej  Konferencji " Znaczenie Laboratorium diagnostycznego i mikrobiologicznego w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta", która odbędzie się dn. 27.10.2012r. w Kielcach w Hotelu Kongresowy  Al.Solidarności 34 (www.hotelkongresowy.pl).

  Konferencja jest kontynuacją regionalnych obchodów 10-lecia istnienia Samorządu Diagnostów Laboratoryjnych oraz Pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego.

  Honorowy patronat nad Konferencją objął:  Wojewoda  Świętokrzyski - Bożentyna Pałka-Koruba  oraz Marszałek Woj. Świętokrzyskiego - Adam Jarubas.

  Współuczestnikiem obchodów regionalnych jest woj. Małopolskie.

   

  Program  Konferencji

  "Znaczenie laboratorium diagnostycznego i mikrobiologicznego

  w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta"

  27.10.2012r.  Hotel  Kongresowy Kielce Al. Solidarności 34

   

               9.00  rejestracja uczestników Konferencji

   9.30 - 10.00  wystawa firm; wystawa KIDL ukazująca znaczenie diagnostyki laboratoryjnej
                        w medycynie, serwis kawowy

  10.00 - 10.30  rozpoczęcie Konferencji, przywitanie zaproszonych Gości: przedstawicieli
                       władz miejskich i wojewódzkich, dyrektorów szpitali.

                       Wręczenie odznaczeń i wyróżnień przyznanych z okazji 10-lecia istnienia
                       KIDL,  osobom,
  które nie mogły odebrać ich w Krakowie w dn. 18.05.2012r.

  10.30 - 11.00  koncert Kwartetu Smyczkowego "Omega"

  11.00 - 11.40  „Rola diagnosty laboratoryjnego w szpitalnej polityce antybiotykowej.
                        Bieżące działanie
  KIDL” –  dr Elżbieta  Puacz – Prezes Krajowej Izby
                       Diagnostów Laboratoryjnych

  11.40 - 12.00  serwis kawowy

  12.00 - 12.40  „Peptydy natriuretyczne – obecne i możliwe przyszłe zastosowania

                       diagnostyczne” –  dr hab. Bogdan Solnica – Prezes Polskiego Towarzystwa
                       Diagnostyki Laboratoryjnej

  12.40 - 13.20  „Interferencje w immunochemii” –  prof. dr hab. Krystyna Sztefko – Zakład

                       Biochemii Klinicznej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ

  13.20 - 14.20  obiad

  14.20 - 15.00  „Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne u chorych z rakiem tarczycy”
                         –  dr Aldona  Kowalska –  kierownik Działu Endokrynologii Świętokrzyskiego

                        Centrum Onkologii

  15.00 - 15.40  „Laboratoryjne wskaźniki zapalenia ogólnoustrojowego we współczesnej

                       medycynie (WBC, ESR, CRP, PCT, suPAR, BOF) z omówieniem przypadków
                       klinicznych” –  prof. dr hab. Marek Paradowski – Katedra Diagnostyki
                       Laboratoryjnej UM w Łodzi

  15.40 - 16.00  serwis kawowy

  16.00 - 16.40  „Rola laboratorium mikrobiologicznego w diagnozowaniu i leczeniu zakażeń

                        pacjentów onkologicznych” –  dr Bonita  Durnaś –  kierownik Działu
                       Mikrobiologii Klinicznej Świętokrzyskiego  Centrum Onkologii

  16.40 - 17.10  „Obraz laboratorium poprzez wykonywanie kontroli wewnętrznej”  

                         –  mgr  Danuta Kozłowska – Diagnostyka Spółka z o.o.

  17.10 - 17.40  prezentacje firm

  17.40 -            zakończenie Konferencji 

   

  WAŻNE  INFORMACJE!

   

  Koszt uczestnictwa wynosi:
  - 50 zł dla wszystkich uczestników

  Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów.

  Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji przyjmowane będą przez  mgr Ewę  Trojak pod
  nr tel. 41 36 74 685  w godz. 8.00 – 14.00;  nr tel. kom. 691 652 783  lub mailem na adres: e_trojak@wp.pl   do dn. 20.10.2012r.

  Przyjęcie zgłoszenia  upoważnia do dokonania wpłaty do dn. 20.10.2012r. na konto:
  Wiesława Gałczyńska
  25-132 Kielce ul. Batorego 65 A
  Nr rachunku: 33 1140 2004 0000 3102 4644 6747
  Nazwa banku: BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej.
  Koniecznie dopisać: imię i nazwisko uczestnika Konferencji
  oraz Konferencja Hotel Kongresowy w Kielcach

  ZAPRASZAMY

 • Beata Borkowska 09/09/2012 16:17

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 22 września 2012r. o godz. 9.30 w "małej" sali konferencyjnej (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Arwińskiego 3.

  W programie zebrania wykłady mgr Pawła Krzemienia:

  1. "Nowoczesna diagnostyka celiakii. Rekomendacje ESPGHAN (2012)".

  2. "Diagnostyka autoimmunologicznych chorób wątroby".

  3. Prezentacja oferty firmy EUROIMMUN.

 • Beata Borkowska 23/05/2012 06:16

   

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL informuje, że zebranie zaplanowane na dn.26.05.2012r nie odbędzie się i jednocześnie serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 16 czerwca 2012r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Arwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Wykład lek. Małgorzaty Cicha specjalisty hepatologa - pracownika Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  pt. " Guzy  wątroby".

  2. Bierzace sprawy i informacje

 • Beata Borkowska 15/05/2012 08:56

  KRDL zaprasza wszystkich Diagnostów Laboratoryjnych z województwa świętokrzyskiego do udziału w uroczystych obchodach Dnia Diagnosty Laboratoryjnego, który obdędzie się w Krakowie 18-19 maja 2012r.

  Agenda obchodów Dnia Diagnosty Laboratoryjnego i 10 - lecia samorządu KIDL

   

  18.05.2012 Aula Polskiej Akademii Umiejętności Kraków ul . Sławkowska 18

   

   11.00 –           Rozpoczęcie Imprezy

  11.15 – 11.25 Powitanie Gości , Przedstawicieli władz miejskich, wojewódzkich, Przedstawicieli środowiska diagnostycznego Regionu Małopolskiego i Świętokrzyskiego

  11.25 – 11.30 Wprowadzenie pocztu sztandarowego i hymn diagnostów

  11.30 – 11.45 Wystąpienie Pani Prezes KIDL Elżbiety Puacz

  11.45 – 12.00 prof . Jerzy Naskalski - Diagnostyka Laboratoryjna w Polsce i Małopolsce

  12.00 – 12.30 Wystąpienia osób reprezentujących Patronaty Honorowe

  12.30 – 13.30 Wręczanie odznaczeń i wyróżnień Diagnostom Laboratoryjnym i wyróżnionym

  laboratoriom z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

  13.30 – 13.35 Wyprowadzenie sztandaru i hymn diagnostów

  13.35 – 14.00 Pożegnanie , lampka szampana - rozmowy w kuluarach

    

  19.05.2012 Piknik w Krakowie na Placu Wolnica

  11.00 –           Otwarcie Dnia Diagnosty na pl . Wolnica

  11.15 – 11.25 Przedstawienie planu dnia, zaproszenie do autobusu Stacji Krwiodawstwa, informacja
  o bezpłatnych badaniach dla mieszkańców Krakowa, Koło fortuny, które będzie przeplatać cały program w trakcie pikniku.

  11.25 – 11.35 Służba Krwi – informacje o RCKiK – mgr J . Zatorska

  11.35 – 11.45 Mikrobiologia źródło wiedzy o atakujących nas patogenach – dr A. Kasprowicz

   

  Koło Fortuny

  12.10 - 13.00 Występ artystyczny

  Panel Rozmów na temat istotnych spraw interesujących pacjenta

   13.00 – 13.15 Rozmowa na temat - Przygotowanie do badania – mgr D. Kozłowska

  13.15 – 13.30 Diagnostyka toksykologiczna – leki narkotyki - dr E. Gomółka

  13.30 – 13.45 Diagnostyka alergii – dr . M. Grzewacz

  13.45 – 14.00 Zawód diagnosty laboratoryjnego

    Koło Fortuny

   14.10 – 14.25 Wizyta przedstawicieli Patronatów Honorowych

   Koło Fortuny

  Panel Rozmów na temat istotnych spraw interesujących pacjenta

   14.30 – 14.40 Kobieta – jakie badania laboratoryjne wykonywane regularnie przez całe życie pomagają sprawdzić stan zdrowia – dr D. Fedak

  14.45 – 15.00 Zespół muzyczny

   

   

   

   

   

 • Beata Borkowska 23/04/2012 16:11

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 28 kwietnia 2012r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Arwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Wykład dr Mirosławy Nowackiej "Diagnostyka czynności tarczycy w ciąży".

  2. Prezentacja firmy ABBOTT.

  3. Informacje dotyczące obchodów 10-cio lecia istnienia samorządu Diagnostów Laboratoryjnych - mgr Barbara Syta, mgr Danuta Kozłowska.

 • Beata Borkowska 26/03/2012 01:48

  Zebranie naukowo-szkoleniowe planowane na 31 marca 2012 roku z przyczyn niezależnych od organizatorów zostaje odwołane. Następne zebranie odbędzie się 28 kwietnia 2012r.

 • Beata Borkowska 16/02/2012 08:41

  W związku z  koniecznością uregulowania składek członkowskich za rok 2012  proszę o wpłacanie składek na konto:


  Wiesława Gałczyńska
  ul. Batorego 65 m A
  25-132 Kielce
  Nr rachunku: 33 1140 2004 0000 3102 4644 6747
  Nazwa banku: BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej.
  Koniecznie dopisać: SKŁADKA PTDL.

  Ewentualnie można doręczać składkę osobiście do Skarbnika (po feriach zimowych):

  Składka za rok 2012 wynosi 60 zł (tyle samo wynosi składka za rok 2011).

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
  Laboratorium Diagnostyczne
  ul. Langiewicza 2, Kielce; tel. 041 361-55- 25 wew. 237.

Copyright © 2004-2022 PTDL