Aktualności » Kraków

 • Bogdan Solnica 12/02/2011 05:54

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 19.02.2011. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.


  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.

  2. Wykład - Dr n. med. Aleksander Obtułowicz (Katedra i Klinika Dermatologii UJ - Collegium Medicum): „Patogeneza i diagnostyka tocznia rumieniowatego układowego".

  3. Prezentacja oferty firmy AMP POLSKA Sp. z o.o.

 • Bogdan Solnica 12/01/2011 15:16

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 22.01.2011. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.


  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.

  2. Wykład - Dr n. med. Karolina Bukowska-Strakova (Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii UJ - Collegium Medicum): „ Metody biologii molekularnej w diagnostyce chorób układu odpornościowego ".

  3. Wykład - Mgr Paweł Krzemień (EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.): "Celiakia, Choroba Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa czyli diagnostyka serologiczna autoimmunologicznych chorób jelit"

  4. Prezentacja oferty firmy EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

 • Bogdan Solnica 01/10/2010 18:18

  Zapraszamy na pierwsze w roku akademickim 2010/2011 zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 23.10.2010. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.
  2. Wykład - Dr hab. n. ned. Anna Pituch-Noworolska (Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii UJ - Collegium Medicum): „Mechanizmy odporności organizmu – odporność swoista i nieswoista, komórkowa i humoralna".
  3. Prezentacja oferty firmy Color Trading Sp. z o.o.

 • Bogdan Solnica 26/08/2010 13:24

  Zapraszamy Wszystkich Delegatów Oddziału Krakowskiego, którzy będą brać udział w Walnym Zgromadzeniu PTDL w Wiśle dnia 14 września 2010., na spotkanie dnia 2 września o godz.13.00. w Zakładzie Diagnostyki UJ-CM, ul. Kopernika 15a (parter).

  Zarząd Oddziału Krakowskiego PTDL

 • Bogdan Solnica 12/05/2010 08:03

  Uprzejmie informujemy, że z powodówe organizacyjnych Walne Zebranie Oddziału Krakowskiego PTDL w dniu 15 maja rozpocznie się o godz. 9.00. (I termin) lub 9.15. (II termin) w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7.
  Wykład Pani Dr Ewy Wójcik oraz prezentacja firmy DIAHEM odbędzie sie po zakończeniu Walnego Zebrania, około godz. 10.30. w sali wykładowej przy ul. Kopernika 15 (wejście od tylnej strony budynku).
  Przepraszamy za niedogodności

 • Bogdan Solnica 06/05/2010 10:38

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 15.05.2010. (sobota) w godz. 9.00. - 10.30. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.
  2. Wykład – Dr Ewa Wójcik (Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,Oddział w Krakowie): „Badania laboratoryjne w diagnostyce nowotworów złośliwych występujących u kobiety”
  3. Prezentacja oferty firmy DIAHEM.

  Walne Zebranie Członków Oddziału Krakowskiego PTDL 15.05.2010.

  Zarząd Oddziału Krakowskiego PTDL zawiadamia, że w dniu 15 maja 2010 roku, po zakończeniu zebrania naukowo-szkoleniowego, o godzinie 10.30. (w pierwszym terminie) lub o godzinie 10.45. (w drugim terminie) w auli Katedry Biochemii Lekarskiej UJ-CM, u. Kopernika 7 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.
  Równocześnie informujemy, że zgodnie ze statutem PTDL prawa wyborcze mają członkowie, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi za okres ostatnich dwóch lat (2009 i 2010).
  Licząc na niezawodną obecność Państwa na Walnym Zgromadzeniu przesyłamy koleżeńskie pozdrowienia,


  Za Zarząd:

  Przewodniczący
  dr hab. n. med. Bogdan Solnica


  Sekretarz
  dr n. biol. Piotr Paluch


  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału Krakowskiego PTDL
  w dniu 15 maja 2010 roku w Krakowie, godz. 10.30. (I termin) lub godz. 10.45 (II termin)  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Powołanie protokolanta
  4. Powołanie komisji:
  a) Mandatowej
  b) Wniosków i Uchwał
  c) Wyborczej
  d) Skrutacyjnej
  5, Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia
  6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Walnego Zgromadzenia
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  9. Dyskusja
  10. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
  11. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów na:
  a) przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTDL
  b) członków Zarządu Oddziału
  c) członków Komisji Rewizyjnej
  12. Dyskusja i zgłaszanie dalszych kandydatów
  13. Ogłoszenie listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów
  14. Dyskusja i zgłaszanie dalszych kandydatów
  15. Wybory:
  a) przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTDL
  b) członków Zarządu Oddziału
  c) członków Komisji Rewizyjnej
  d) delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie Towarzystwa
  16. Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL oraz uwag dotyczących dalszej działalności Oddziału
  17. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
  18. Zakończenie obrad

 • Bogdan Solnica 04/05/2010 15:25

  Zarząd Oddziału Krakowskiego PTDL zawiadamia, że w dniu 15 maja 2010 roku, po zakończeniu zebrania naukowo-szkoleniowego, o godzinie 10.30. (w pierwszym terminie) lub o godzinie 10.45. (w drugim terminie) w auli Katedry Biochemii Lekarskiej UJ-CM, u. Kopernika 7 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.
  Równocześnie informujemy, że zgodnie ze statutem PTDL prawa wyborcze mają członkowie, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi za okres ostatnich dwóch lat (2009 i 2010).
  Licząc na niezawodną obecność Państwa na Walnym Zgromadzeniu przesyłamy koleżeńskie pozdrowienia,


  Za Zarząd:

  Przewodniczący
  dr hab. n. med. Bogdan Solnica


  Sekretarz
  dr n. biol. Piotr Paluch


  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału Krakowskiego PTDL
  w dniu 15 maja 2010 roku w Krakowie, godz. 10.30. (I termin) lub godz. 10.45 (II termin)  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Powołanie protokolanta
  4. Powołanie komisji:
  a) Mandatowej
  b) Wniosków i Uchwał
  c) Wyborczej
  d) Skrutacyjnej
  5, Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia
  6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Walnego Zgromadzenia
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  9. Dyskusja
  10. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
  11. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów na:
  a) przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTDL
  b) członków Zarządu Oddziału
  c) członków Komisji Rewizyjnej
  12. Dyskusja i zgłaszanie dalszych kandydatów
  13. Ogłoszenie listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów
  14. Dyskusja i zgłaszanie dalszych kandydatów
  15. Wybory:
  a) przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTDL
  b) członków Zarządu Oddziału
  c) członków Komisji Rewizyjnej
  d) delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie Towarzystwa
  16. Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL oraz uwag dotyczących dalszej działalności Oddziału
  17. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
  18. Zakończenie obrad

 • Bogdan Solnica 22/04/2010 05:55  Zarząd Oddziału Krakowskiego PTDL zawiadamia, że w dniu 15 maja 2010 roku, po zakończeniu zebrania naukowo-szkoleniowego, o godzinie 10.30. (w pierwszym terminie) lub o godzinie 10.45. (w drugim terminie) w auli Katedry Biochemii Lekarskiej UJ-CM, u. Kopernika 7 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.
  Równocześnie informujemy, że zgodnie ze statutem PTDL prawa wyborcze mają członkowie, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi za okres ostatnich dwóch lat (2009 i 2010).
  Licząc na niezawodną obecność Państwa na Walnym Zgromadzeniu przesyłamy koleżeńskie pozdrowienia,


  Za Zarząd:

  Przewodniczący
  dr hab. n. med. Bogdan Solnica


  Sekretarz
  dr n. biol. Piotr Paluch


  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału Krakowskiego PTDL
  w dniu 15 maja 2010 roku w Krakowie, godz. 10.30. (I termin) lub godz. 10.45 (II termin)  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Powołanie protokolanta
  4. Powołanie komisji:
  a) Mandatowej
  b) Wniosków i Uchwał
  c) Wyborczej
  d) Skrutacyjnej
  5, Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia
  6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Walnego Zgromadzenia
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  9. Dyskusja
  10. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
  11. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów na:
  a) przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTDL
  b) członków Zarządu Oddziału
  c) członków Komisji Rewizyjnej
  12. Dyskusja i zgłaszanie dalszych kandydatów
  13. Ogłoszenie listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów
  14. Dyskusja i zgłaszanie dalszych kandydatów
  15. Wybory:
  a) przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTDL
  b) członków Zarządu Oddziału
  c) członków Komisji Rewizyjnej
  d) delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie Towarzystwa
  16. Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL oraz uwag dotyczących dalszej działalności Oddziału
  17. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
  18. Zakończenie obrad

 • Bogdan Solnica 14/04/2010 12:23

  Szanowni Państwo z przykrością informujemy, że w związku z uroczystościami pogrzebowymi zebranie szkoleniowe nie odbędzie się w dniu 17.04.2010. Przepraszamy.

 • Bogdan Solnica 11/04/2010 05:30

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 17.04.2010. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.
  2. Wykład - Prof. dr hab. med. Józef Krzysiek (Klinika Endokrynologii Ginekologicznej UJ Collegium Medicum): „Menopauza – patobiochemia i diagnostyka".
  3. Prezentacja oferty firmy Color Trading Sp. z o.o.

  Szanowni Pańtwo,
  Uprzejmie informujemy, że dnia 15.05.2010, po zebraniu naukowo-szkoleniowym odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze Oddziału Krakowskiego PTDL. Program zebrania zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Prosimy o zarezerwowanie czasu i niezawodne przybycie.

Copyright © 2004-2022 PTDL