Aktualności » Kraków

 • Bogdan Solnica 04/01/2008 04:17

  Z żalem zawiadamiamy, że 3 stycznia 2008. odeszła od nas po długiej i ciężkiej chorobie nasza Koleżanka, mgr Barbara Burkiet. Była wieloletnim pracownikiem Zakładu Diagnostyki Collegium Medicum UJ i członkiem naszego Towarzystwa. Basia była wspaniałą Koleżanką, pełną życzliwości i ciepła wobec ludzi, była też kompetentnym, sumiennym pracownikiem. Taką Ją będziemy zawsze pamiętać.
  Uroczystości żałobne rozpoczną się dnia 7 stycznia o godz. 14.20. w starej kaplicy na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

 • Bogdan Solnica 01/01/2008 15:53

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 12.01.2008. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - Dr n. med. Dorota Drożdż (Klinika Nefrologii Dziecięcej Collegium Medicum UJ): "Laboratoryjna diagnostyka chorób nerek u dzieci"

 • Bogdan Solnica 12/12/2007 04:56

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 15.12.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - Dr hab. n. przyr. Ryszard Drożdż (Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ): "Białkomocz – metodyka badania i znaczenie diagnostyczne."

 • Bogdan Solnica 04/12/2007 04:56

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 15.12.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - Dr hab. n. przyr. Ryszard Drożdż (Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ): "Białkomocz – metodyka badania i znaczenie diagnostyczne."

 • Bogdan Solnica 12/11/2007 15:12

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 24.11.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - Dr n. med. Maciej Drożdż (Klinika Nefrologii Collegium Medicum UJ): "Obraz biochemiczny i diagnostyka przewlekłej niewydolności nerek; monitorowanie leczenia nerkozastępczego "
  3. Prezentacja oferty firmy Horiba ABX

 • Bogdan Solnica 16/10/2007 12:50

  Zapraszamy na pierwsze po wakacjach zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 20.10.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - prof. dr hab. Marek Paradowski (Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medzycznego w Łodzi): "Sepsa - nowe zagrożenie, czy od dawna znana choroba? Patomechanizm i rozpoznawanie sepsy"
  3. Prezentacja oferty firmy Bio-Ksel

 • Bogdan Solnica 03/10/2007 12:23

  Zapraszamy na pierwsze po wakacjach zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 20.10.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - prof. dr hab. Marek Paradowski (Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medzycznego w Łodzi): "Sepsa - nowe zagrożenie, czy od dawna znana choroba? Patomechanizm i rozpoznawanie sepsy"
  3. Prezentacja oferty firmy Bio-Ksel

 • Bogdan Solnica 12/05/2007 15:59

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 19.05.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. med. Paweł Śledziowski (Klinika Hematologii Collegium Medicum UJ): "MDS - patogeneza, rozpoznawanie, leczenie"
  3. Prezentacja oferty firmy PZ Cormay

 • Bogdan Solnica 04/04/2007 13:10

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 21.04.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 10.30. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. med. Bogdan Solnica (Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ): "Biochemiczne wskaźniki przemian żelaza w organizmie"
  3. Prezentacja oferty firmy Sysmex POlska

 • Bogdan Solnica 04/04/2007 12:13

  Zarząd Oddziału Krakowskiego PTDL zawiadamia, że w dniu 21 kwietnia (sobota) o godz. 10.30. (w pierwszym terminie) lub o godz. 10.45. (w drugim terminie) w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej CM UJ, ul. Kopernika 7 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
  Równocześnie informujemy, że zgodnie ze Statutem PTDL prawa wyborcze przysługują członkom, którzy mają uregulowane składki członkowskie i nie zalegają z ich opłatą w okresie ostatnich dwóch lat (2006 i 2007).
  Licząc na obecność Państwa na Walnym Zgromadzeniu przesyłamy koleżeńskie pozdrwienia.

  Za Zarząd:

  Przewodnczący - dr n. med. Bogdan Solnica
  Sekretarz - dr n. przyr. Beata Kuśnierz-Cabala

Copyright © 2004-2021 PTDL