Aktualności » Kraków

 • Bogdan Solnica 12/11/2007 15:12

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 24.11.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - Dr n. med. Maciej Drożdż (Klinika Nefrologii Collegium Medicum UJ): "Obraz biochemiczny i diagnostyka przewlekłej niewydolności nerek; monitorowanie leczenia nerkozastępczego "
  3. Prezentacja oferty firmy Horiba ABX

 • Bogdan Solnica 16/10/2007 12:50

  Zapraszamy na pierwsze po wakacjach zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 20.10.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - prof. dr hab. Marek Paradowski (Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medzycznego w Łodzi): "Sepsa - nowe zagrożenie, czy od dawna znana choroba? Patomechanizm i rozpoznawanie sepsy"
  3. Prezentacja oferty firmy Bio-Ksel

 • Bogdan Solnica 03/10/2007 12:23

  Zapraszamy na pierwsze po wakacjach zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 20.10.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - prof. dr hab. Marek Paradowski (Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medzycznego w Łodzi): "Sepsa - nowe zagrożenie, czy od dawna znana choroba? Patomechanizm i rozpoznawanie sepsy"
  3. Prezentacja oferty firmy Bio-Ksel

 • Bogdan Solnica 12/05/2007 15:59

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 19.05.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. med. Paweł Śledziowski (Klinika Hematologii Collegium Medicum UJ): "MDS - patogeneza, rozpoznawanie, leczenie"
  3. Prezentacja oferty firmy PZ Cormay

 • Bogdan Solnica 04/04/2007 13:10

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 21.04.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 10.30. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. med. Bogdan Solnica (Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ): "Biochemiczne wskaźniki przemian żelaza w organizmie"
  3. Prezentacja oferty firmy Sysmex POlska

 • Bogdan Solnica 04/04/2007 12:13

  Zarząd Oddziału Krakowskiego PTDL zawiadamia, że w dniu 21 kwietnia (sobota) o godz. 10.30. (w pierwszym terminie) lub o godz. 10.45. (w drugim terminie) w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej CM UJ, ul. Kopernika 7 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
  Równocześnie informujemy, że zgodnie ze Statutem PTDL prawa wyborcze przysługują członkom, którzy mają uregulowane składki członkowskie i nie zalegają z ich opłatą w okresie ostatnich dwóch lat (2006 i 2007).
  Licząc na obecność Państwa na Walnym Zgromadzeniu przesyłamy koleżeńskie pozdrwienia.

  Za Zarząd:

  Przewodnczący - dr n. med. Bogdan Solnica
  Sekretarz - dr n. przyr. Beata Kuśnierz-Cabala

 • Bogdan Solnica 11/03/2007 16:02

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 17.03.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. biol. Piotr Paluch (Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ): "Odrębności badań immunohematologicznych u biorców przeszczepu szpiku"
  3. Prezentacja oferty firmy Medlab Products

 • Bogdan Solnica 09/02/2007 03:14

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 17.02.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. n. med. Teresa Wolska-Smoleń (Klinika Hematologii Collegium Medicum UJ): "Wykrywanie, diagnostyka i monitorowanie leczenia niedokrwistości"

 • Bogdan Solnica 16/01/2007 03:02

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 20.01.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr hab. n. med. Anetta Undas (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II): "Trombofilia - diagnostyka i znaczenie kliniczne"

 • Bogdan Solnica 12/12/2006 06:57

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 16.12.2006. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. med. Wojciech Gernand (Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ): "Metody kontroli jakości badań hematologicznych"
  3. Prezentacja oferty firmy StandLab.

Copyright © 2004-2022 PTDL