Aktualności » Kraków

 • Bogdan Solnica 11/03/2007 16:02

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 17.03.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. biol. Piotr Paluch (Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ): "Odrębności badań immunohematologicznych u biorców przeszczepu szpiku"
  3. Prezentacja oferty firmy Medlab Products

 • Bogdan Solnica 09/02/2007 03:14

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 17.02.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. n. med. Teresa Wolska-Smoleń (Klinika Hematologii Collegium Medicum UJ): "Wykrywanie, diagnostyka i monitorowanie leczenia niedokrwistości"

 • Bogdan Solnica 16/01/2007 03:02

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 20.01.2007. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr hab. n. med. Anetta Undas (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II): "Trombofilia - diagnostyka i znaczenie kliniczne"

 • Bogdan Solnica 12/12/2006 06:57

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 16.12.2006. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. med. Wojciech Gernand (Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ): "Metody kontroli jakości badań hematologicznych"
  3. Prezentacja oferty firmy StandLab.

 • Bogdan Solnica 07/11/2006 11:30

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 25.11.2006. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. med. Anna Raszeja-Specht (Katedra Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku): "Postępy w diagnostyce zaburzeń krzepnięcia krwi"
  3. Prezentacja oferty firmy BIOKSEL.

 • Bogdan Solnica 03/10/2006 14:22

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 14.10.2006. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. med. Tomasz Sacha (Klinika Hematologii CM UJ): "Diagnostyka chorób rozrostowych układu białokrwinkowego"
  3. Prezentacja oferty firmy Dade Behring.

 • Bogdan Solnica 25/09/2006 13:59

  Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej "ZAGADNIENIA DIAGNOSTYKI WIRUSOWYCH ZAPALEŃ WĄTROBY" organizowanej we współpracy z Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, przy pomocy firmy Abbott Laboratories Poland, która odbędzie się dnia 11 października w godz. 14.00. - 18.30. w Sali Nowodworskiej Collegium Medicum UJ w Krakowie, ul. Św. Anny 12.

  PROGRAM

  1. Prof. dr Kazimierz Madaliński "Mechanizmy immunologiczne w przewlekłym zapaleniu wątroby"
  2. Dr hab. Andrzej Gabriel "Aspekty morfologiczne diagnostyki przewlekłego zapalenia wątroby typu B i C"
  3. Dr Bogdan Solnica "Biochemiczne wskaźniki włóknienia wątroby"
  4. Dr Andrzej Cieśla "Zakażenia mieszane wirusami hepatotropowymi"
  5. Dr Janusz Stańczak "Znaczenie genotypów i mutantów HCV"
  6. Dr Ewa Karpińska "Znaczenie mutantów HBV w praktyce kliinicznej"
  7. Dr Mirosława Nowacka "Mutanty HBV, a immunochemiczne metody wykrywania zakażenia tym wirusem"

  Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rejestrację telefonicznie lub przez e-mail w Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej, tel. (012)6145238, e-mail: info@diaglab.pl

 • Bogdan Solnica 05/07/2006 16:38

  Zapraszamy do uczestnictwa w kursach organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej:

  1. Badania laboratoryjne dla oddziałów intensywnej terapii i medycyny
  Ratunkowej (pobierz program). Termin: 4-6.09.2006.

  2. Wybrane zagadnienia z diagnostyki biochemicznej chorób nowotworowych (pobierz program). Terrminy: 03-06.07.2006., 18-21.09.2006., 09-12.10.2006., 06-09.11.2006.

  3. Hematologia laboratoryjna w praktyce (pobierz program). Termin: 25-27.09.2006.

  4. Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań
  Cukrzycy (pobierz program). Termn: 23-25.10.2006.

  Informacje na temat rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Fundacji: www.diaglab.pl

 • Bogdan Solnica 29/06/2006 07:46

  W imieniu Oddziału Krakowskiego PTDL życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom udanych wakacji - egzotycznych podróży, niezapomnianych wrażeń i odpoczynku od wszystkiego, od PTDL też...
  Bogdan Solnica

 • Bogdan Solnica 09/05/2006 15:25

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 20.05.2006. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. med. Leszek Bergier (Diagnostyka Laboratoria Medyczne): "Mężczyzna w świetle hormonów"
  3. Prezentacja oferty firmy Pliva-Lachema Diagnostika.

Copyright © 2004-2023 PTDL