Aktualności » Kraków

 • Danuta Kozłowska 31/10/2018 13:22

  Szanowne Kolezanki i Koledzy,

  Listopadowe spotkanie szkoleniowe odbędzie się jak zwykle . w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM przy ul. Kopernika 7. od godz.9.00

  Temat Spotkania - Zaburzenia gospodarki fosforanowo-wapniowej u dzieci.

  Wykład wygłosi :   Dr hab. Malgorzata Wójcik- starszy asystent Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, adiunkt Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Katedry Pediatrii, Instytutu Pediatrii UJCM. Specjalista pediatrii, endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

  Rozpoczęliśmy nowy cykl szkoleniowy przypominamy o konieczności opłacenia składki w wysokości 100zł - za rok

   Składkę wpłacamy na konto - 29 1020 2892 0000 5602 0584 2531  Bank PKO

 • Danuta Kozłowska 31/10/2018 13:09

  Wydział Farmaceutyczny UJCM  Ul. Medyczna 9 w  Krakowie organizuje kursy przedstawione poniżej w tabelce  Koszt  kursu:  150 zł /6 godz./ 6 pkt. eduk.  -  (25 zł  za godzinę) Nr konta:  PEKAO S.A.   24 1240 4722 1111 0000 4856 1132

  Nr telefonu: 12 6205420 Adres e-mail: szkolenie.diagnostow@uj.edu.pl

  Ilość miejsc ograniczona - ale jeszcze są

  C3 –

  17.11.2018

  9.00-14.00

  Diagnostyka laboratoryjna – nie tylko krew i mocz

  3 x 2 godz.

  6 pkt. edukacyjnych

  Badania jakości nasienia

  Dr Wirginia Krzyściak

  Diagnostyka płynów z jam ciała
  i płynu mózgowo-rdzeniowego

  Dr Joanna Tisończyk

  Amyloidozy

  Dr hab. Ryszard Drożdż

  C4 –

  8.12.2018

  9.00-14.00

  Wybrane zagadnienia   z serologii grup krwi

  3 x 2 godz.

  6 pkt. edukacyjnych

  Przeciwciała w transfuzjologii

  Dr Joanna Tisończyk

  Zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniach krwinek czerwonych.

  Lek. Anna Lizoń

  Czynniki zakaźne przenoszone przez krew a bezpieczeństwo przetoczeń krwi i produktów krwiopochodnych

  Lek. Anna Lizoń

 • Danuta Kozłowska 11/10/2018 10:43

  Szanowne Koleżanki i Koledzy

  27.10.2018 o godz 9.00 w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM  ul. Kopernika 7  rozpoczynamy nasz cykl szkoleniowy2018/2019

  Proszę pamietać, że zmiana ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA  z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych  powoduje  , że otrzymacie Państwo na certyfikacie wielokrotność 2 punktów edukacyjnych w zależnosci od ilości obecności na oragnizowanych  szkoleniach (  plus punktacja za osobną konferencję w Przegorzałach.)

  Inauguracyjny wykład  :"Rola oznaczania awidności przeciwciał w diagnostyce TORCH - zagadnienia
  interpretacyjne"

  Prelegentem jest  Pan dr Aleksander Mazur z Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

  Przed spotkaniem , będzie można odebrać certyfikaty za poprzedni rok szkoleniowy.

 • Danuta Kozłowska 06/06/2018 08:39

  Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe , które odbędzie sie 16 .06.2018  o godz. 9.00 ( Przepraszam za podanie pomyłkowo poprzedniej  daty )

  Temat wykładu -

  "Chimeryzm hematopoetyczny po allogenicznej transplantacji szpiku kostnego."

  Wykład wygłosi Pani dr n. med. Sylwia Czekalska z Pracowni Diagnostyki Molekularnej, Zakład Diagnostyki Hematologicznej SU.


 • Danuta Kozłowska 05/05/2018 19:54

  Szanowne Koleżanki i Koledzy nasze spotkanie szkoleniowe zostałoobjęte  : Patronatem naukowym przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dzięki temu mamy szanse otrzymać 4 punkty twarde

  Aby je uzyskać każdy uczestnik który się tego podejmie proszony jest o :

  • Znajomość swojego nr prawa wykonywania zawodu
  • Na miejscu będziecie Państwo proszeni o wypełnienie ankiet .

  W pierwszym dniu osoby , które  wezmą udział w teście  o przyznaniu punktów twardych zostaną powiadomieni mailowo , a na ich adres zostanie przesłany certyfikat.

  Proszę mieć przy sobie  „Karty ciągłego szkolenia Diagnosty Laboratoryjnego” aby potwierdzić punkty „miękkie”

  Bardzo dziękuję Pani dr hab. n. med. Katarzynie Winsz-Szczotce prowadzącą Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za olbrzymia pomoc i objęcie opieką naszego spotkania szkoleniowego

   

 • Danuta Kozłowska 24/04/2018 11:23

  Szanowni Państwo

  Zamykamy możliwość rejestracji uczestników na Konferencje naukową w Przegorzałach - wszystkie miejsca wykorzystane :):)

  Przypominamy jak będzie zorganizowany transport :
  • 07.05.2018r. przejazd z parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiański do Domu Gościnnego UJ "Przegorzały"
  - godz. 11.00,
  • 07.05.2018r. przejazd z Domu Gościnnego UJ "Przegorzały" do parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiański
  - godz. 21.00,
  • 08.05.2018r. przejazd z parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiański do Domu Gościnnego UJ "Przegorzały"
  - godz. 08.30,
  • 08.05.2018r. przejazd z Domu Gościnnego UJ "Przegorzały" do parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiański
  - godz. 16.30.

  Zapraszamy

 • Danuta Kozłowska 23/04/2018 10:02

  Szanowni Państwo,

  Poniżej umieszczone nowe informacje . min Pełny program sesjii onkologicznej. małe przesuniecia w prezentacji wykładów. Dodatkowy element stanowią prezentacje naszych przyszłych specjalistów otwierajace kazdy dzień spotkania.

  Poniedziałek 7.05

  12.00-12.10 sala wykładowa

  Otwarcie Konferencji przez v-ce  Prezesa PTDL   Prof. Dr hab. n. med. Bogdan Solnicę i przewodniczącą Krakowskiego oddziału PTDL Danutę Kozłowską

  Przedstawienie firm  biorących udział w Konferencji 

  Lunch  12.00 do 13.00

    13.00-13.45        Wykład inauguracyjny

  "RODO-czym jest i co zmienia , jakie nowe obowiazki wprowadza w obszarach medycznych." Biuro prawne Radca Prawny Michał Rytel

  Wykład firmowy :

  13.45 – 14.15 - Wykład firmowy - Analiza profilu hormonów sterydowych z wykorzystaniem spektrometrii mas – nowe   możliwości diagnostyczne – dr Maciej Stopa BioAnalytic

   Prezentacja pracy specjalizacyjnej-

  14.15-14.30 – „Cytologia złuszczeniowa w diagnostyce nieżytów nosa" dr hab. Dorota Myszkowska
                                Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM Centrum Alergologii                                                             Klinicznej                              i Środowiskowej SU

      I  Sesja     Hematologiczna  przewodniczący prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki

   14.30- 15.00  "Małopłytkowość - możliwości diagnostyczne analizatorów hematologicznych".

                                    Pracownia Badań Hematologicznych ZDH SU- mgr Anita Starzec-Zagól

  15.00 -15.30  „Parametry opisujące retikulocyty i ich znaczenie diagnostyczne". 

                             Pracownia Badań Hematologicznych ZDH SU  - mgr Katarzyna Bulińska

  15.30-16.00  „Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce hematologicznej”  

                              Zakład Diagnostyki Hematologicznej SU - Dr n. med. Magdalena Zawada 

  16.00-16.15    Czy znasz odpowiedź ? , Test

    przerwa kawowa – 16.15 do 16.30

  II    Sesja    Onkologiczna  przewodniczący prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa

  16.30: 17.00  „ Marker nowotworowy CEA jako czynnik prognostyczny i predykcyjny w raku jelita grubego Mgr Joanna Kowalik- Szpital. Bonifratrów  - Laboratorium

  17.00 -17.30 „Co zmieniło w leczeniu raka jajnika badanie mutacji genów BRCA1/2?”- prof. nadzw. dr

                        hab.  n. med. Kierownik Paweł Blecharz:  Klinika Ginekologii Onkologicznej - Centrum Onkologii

                         Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

  17.30 -18.00 „ Rola mutacji BRCA1/2 w diagnostyce, leczeniu i nadzorze nad chorymi na raka piersi”.

                              Dr   Maksymilian Kruczała – Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w

                              Krakowie

   18.00-18.10 -  Podsumowanie Pana Profesora Jan K. Kulpy

   Wykład  firmowy

   

  18.10-18.40      Wykład firmowy  Color Trading–  „Trudności diagnostyczne w interpretacji wyników

                         badania ogólnego  moczu „ - dr n. med Joanna Kamińska z  Zakładu Laboratoryjnej

                         Diagnostyki Klinicznej Wydziału Farmacetucznego z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

                         Białostockiego Uniwersytetu  Medycznego

                        

   Wieczór  majowy w okolicznościach pięknego obiektu Domu Gościnnego  UJ Przegorzały,

   

  19.00 -  Wiosna , Miłość - wieczór teatralno-poetycki

    Około 20.00  -  Kolacja w plenerze

   

  Wtorek  8.05.2018

   

  Prezentacja pracy specjalizacyjnej

  9.00 -9.15 - "Diagnostyka, czynniki ryzyka i konsekwencje cukrzycy w ciąży"  dr n. farm Urszula Grudzień Specjalista
                      ds. Technologii i Badań Laboratoryjnych  Dział Technologii i Badań Laboratoryjnych Diagnostyka sp. z o .o
   

  III Sesja      Kontrola jakości w MEDYCYNIE LABORATORYJNEJ –

                                         Przewodnicząca dr n med Barbara Przybył-Hac

   9.15  - 9.45  „Program oceny zewnętrznej kontroli jakości  badań markerów wirusologicznych metodami

                             Immunochemicznymi” dr n. farm Wiesław Gaździk  Copernicus Diagnostics Spółka z 

                              ograniczoną odpowiedzialnością 

   9.45 -  10.15  „Wpływ suplementacji diety biotyną na wiarygodność badań laboratoryjnych”- dr n. med

                         Małgorzata Czygier - Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego  

                          w Białymstoku – Wykład firmowany przez  Firma  ABBOTT Laboratories 

  10.15 – 11.00   „Nowe koncepcje funkcjonowania Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce

                                    Laboratoryjnej" dr n. med. Barbara Przybył-Hac Dyrektor COBJwDL

   

  Przerwa kawowa  11.00 -11.30

   IV sesja    Nowości w  Medycynie Laboratoryjnej  Technologie i Badania – Przewodnicząca Danuta

                                                                                                                                    Kozłowska 

  11.30 - 12.00  „Alinity – najmłodsze dziecko Firmy   Abott Laboratories” –Przedstawiciel firmy Abott

                                         Laboratories

  12.00 - 12.30  „Diagnostyka nabytej hemofilii  - dr n med. Teresa  Iwaniec” – adiunkt  w Zakładzie

                              Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej  w II Katedrze Chorób Wewnętrznych UJ CM im.

                               Prof. Andrzeja  Szczeklika Szpital Uniwersytecki w Krakowie

  12.30 -13.15  „Profil TORCH 10 – nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety

                               planującej  ciążę” dr Katarzyna Buska Euroimmun Polska

  13.15-14.00   „ Diagnostyka niepłodności o podłożu autoimmunologicznym” – Paweł Krzemień Euroimmun

                                                                                                   Polska

  14.00  -  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I ROZDANIE CERTYFIKATÓW

  14.30- Lunch  pożegnalny      

 • Danuta Kozłowska 11/04/2018 14:59

  Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu szkoleniowym : zasady udziału opublikowano w poprzedniej wiadomości .

  Poniedziałek 7.05.2018
  12.00-12.10 sala wykładowa
  Otwarcie Konferencji przez v-ce Prezesa PTDL Prof. Dr hab. n. med. Bogdan Solnicę i przewodniczącą regionalnego oddziału PTDL Danutę Kozłowską
  Przedstawienie firm biorących udział w Konferencji
  Lunch 12.00 do 13.00


  13.00-13.45 Wykład inauguracyjny
  RODO - czym jest i co zmienia, jakie nowe obowiązki wprowadza w obszarach medycznych - Biuro prawne Michał Rytel


  I Sesja Hematologiczna Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki
  13.45- 14.15 "Mało płytkowość - możliwości diagnostyczne analizatorów hematologicznych".
  Pracownia Badań Hematologicznych ZDH SU- mgr Anita Starzec-Zagól
  14.15 -14.45 „Parametry opisujące retikulocyty i ich znaczenie diagnostyczne".
  Pracownia Badań Hematologicznych ZDH SU - mgr Katarzyna Bulińska
  14.45-15.15 „Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce hematologicznej”
  Zakład Diagnostyki Hematologicznej SU - Dr n. med. Magdalena Zawada
  15.15-15.30 Czy znasz odpowiedź ? , Test


  przerwa kawowa - 15.30 do 16.00


  II Sesja Onkologiczna Przewodniczący prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
  16.00: 16 :30 „ Marker CEA jako czynnik prognostyczny i predykcyjny” Szpital. Bonifratrów -
  Laboratorium Mgr Joanna Kowalik –
  16.30 -17.00 Diagnostyka raka jelita grubego - (czekamy na informację) Laboratorium Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej –Curie Kraków
  17.00-17.15 Podsumowanie Pana Profesora Jan K.Kulpy

  Wykłady firmowe

  17.15-17.45 Analiza profilu hormonów sterydowych z wykorzystaniem spektrometrii mas – nowe
  możliwości diagnostyczne – dr Maciej Stopa BioAnalytic

  17.45-18.15 Wykład firmowy „Color Trading– Trudności diagnostyczne w interptacji wyników
  badania ogólnego moczu dr n. med Joanna Kamińska


  Wieczór majowy w okolicznościach pięknego obiektu Domu Gościnnego UJ Przegorzały,
  18.00-18.30 - Wiosna , Miłość wieczór teatralno-poetycki
  19.00 - Kolacja w plenerze

  Wtorek 8.05.2018


  III Sesja Kontrola Jakości w MEDYCYNIE LABOARATORYJNEJ – Przewodnicząca dr n. med. Barbara Przybył-Hac
  9.00 - 9.30 Program oceny zewnętrznej kontroli jakości badań markerów wirusologicznych metodami
  Immunochemicznymi dr n. farm Wiesław Gaździk Copernicus Diagnostics Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

  9.30 - 10.15 - Wpływ suplementacji diety biotyną na wiarygodność badań laboratoryjnych – dr n. med
  Małgorzata Czygier - ABBOTT LABORATORIES
  10.15 – 11.00 Nowe koncepcje funkcjonowania Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce
  Laboratoryjnej" dr n. med. Barbara Przybył-Hac Dyrektor COBJwDL


  Przerwa kawowa 11.00 -11.30
  IV sesja Nowości w Medycynie Laboratoryjnej Technologie i Badania – Przewodnicząca Danuta
  Kozłowska

  11.30 - 12.00  Alnity – najmłodsze dziecko Firmy Abott Laboratories
  12.00 - 12.30 Diagnostyka nabytej hemofilii  - dr n med. Teresa Iwaniec z firmy NOVO NORDISC PHARMA
  12.30 -13.15Profil TORCH 10 – nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej
  ciążę dr Katarzyna Buska Euroimmun Polska
  13.15-14.00 Diagnostyka niepłodności o podłożu autoimmunologicznym – Paweł Krzemień Euroimmun
  Polska

   14.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I ROZDANIE CERTYFIKATÓW

  14.30 Lunch pożegnalny

 • Danuta Kozłowska 11/04/2018 14:38

    

   

  Szanowni Państwo !

  W dniach 07.05. - 08.05.2018r. w Domu Gościnnym UJ "Przegorzały" w Krakowie, odbędzie Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Małopolskiego PTDL.

  Szczegóły konferencji, rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej http://www.ampulco.eu/

  Koszt uczestnictwa członków PTDL wynosi 100 zł brutto.                                                            

  Opłata rejestracyjna obejmuje:

  • udział w wykładach znajdujących się w Programie Konferencji,
  • materiały konferencyjne
  •  pełne wyżywienie
  • udział w wieczorze teatralno-poetyckim
  • transport zbiorowy z centrum  Krakowa.

  Transport zbiorowy (Autobus) na terenie Krakowa:

  •    07.05.2018r. przejazd z parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiański do Domu Gościnnego UJ "Przegorzały" - godz. 11.00,
  •    07.05.2018r. przejazd z Domu Gościnnego UJ "Przegorzały" do parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiański - godz. 21.00,
  •    08.05.2018r. przejazd z parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiański do Domu Gościnnego UJ "Przegorzały" - godz. 08.30,
  •    08.05.2018r. przejazd z Domu Gościnnego UJ "Przegorzały" do parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiański - godz. 16.30.        

  Zakwaterowanie:
  - prosimy rezerwować we własnym zakresie na hasło "Konferencja AMPULCO"
  Dom Gościnny UJ "Przegorzały", Kraków ul. Jodłowa 13.
  e-mail:  halina.zabczynska@uj.edu.pl  lub  h.zabczynska@op.pl                                                                 telefon kontaktowy: 506006653.                                                                                                                  Dla uczestników konferencji zostały wynegocjowane preferencyjne ceny!

  Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne Konferencji  - o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona). W sytuacji wyczerpania miejsc lista uczestników zostanie zamknięta.                                                                                                                           

  Termin dokonania opłaty rejestracyjnej: w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia na rachunek bankowy:                                                                                                                                   
  FHU Pieprz i Sól,
  30-307 Kraków ul. Barska 23/10,
  Nr rachunku:  20 1140 2004 0000 3302 7503 2104

  W tytule wpłaty należy wpisać: „AMPULCO - Imię i Nazwisko Uczestnika”

  W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie, nastąpi automatyczne wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników konferencji.                                                              

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

 • Danuta Kozłowska 03/04/2018 11:00

  Witam, Szanowne Koleżanki i Kolegów po świątecznym wypoczynku  i zapraszam Państwa na spotkanie naukowe w dniu 14.04.2018.o godz.9:00

  Kierownicy Laboratoriów !!!- Szczególnie do Państwa kieruję zaproszenie na to spotkanie

  od Pana dr hab. Przemysława  Tomasika- Konsultanta ds Diagnostyki Laboratoryjnej dla naszego regionu , który będzie gościem spotkania.

  Plan spotkania:

  1. 9:00- 9:30    Sprawy bieżące
  2. 9:30-10:15  Wykład : Wpływ Rywaroksabanu na badania układu krzepnięcia u chorych leczonych z powodu żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej - dr n. med. Tadeusz Góralczyk, Laboratorium Analityczne , Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  3. 10:15 - dr hab. Przemysław Tomasik -Nowe Rozporządzenie w Kontroli Jakości i co dalej ?

  PRZYPOMINAM RÓWNIEŻ NUMER NASZEGO KONTA , NA KTÓRE PROSIMY O PRZESYŁANIE SKŁADEK

  29 1020 2892 0000 5602 0584 2531  Bank PKO

Copyright © 2004-2022 PTDL