Aktualności » Łódź

 • Natalia Kościuk 04/01/2010 06:57


  Zarząd Oddziału Łódzkiego uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
  w CZWARTEK 14 STYCZNIA 2010 roku o godz. 12:00
  w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego
  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

  PROGRAM

  •Diagnostyka laboratoryjna w przypadkach wad rozwojowych i chorób uwarunkowanych genetycznie.
  Doc. dr hab.n.med. Lucjusz Jakubowski
  Kierownik Zakładu Genetyki ICZMP w Łodzi
  Konsultant Wojewódzki ds. Genetyki Medycznej


  •EUROArray HLA-B27 – innowacyjny test microarraydo wykrywania wszystkich subtypów B27 w diagnostyce choroby Bechterewa.
  Dr n.med. Dorota Musiał
  Marta Jakubiak – z-ca Kierownika Marketingu
  Firmy Euroimmun Polska.


 • Natalia Kościuk 26/11/2009 15:58

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
  w CZWARTEK 10 GRUDNIA 2009 roku o godz. 11:30
  w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego
  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

  • 45 lat Oddziału Łódzkiego
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  Dr Natalia Kościuk

  • Diagnostyka chorób przytarczyc.
  • Znaczenie diagnostyczne oznaczania wapnia i fosforanów.
  Dr n. przyr. Danuta Fedak
  Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej CM UJ

  • Optymalizacja procesu wykonywania badań parametrów krytycznych
  Barbara Koźbiał Radiometer sp. z o.o.

  • Wspólne spotkanie przy stole bankietowym
  Zaprasza Sarstedt sp. z o.o.

  Przed rozpoczęciem części oficjalnej zebrania – o godz. 11:00
  zapraszamy na sesję plakatową pod patronatem Ośrodka
  Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Natalia Kościuk 05/11/2009 06:57

  Zarząd Ol/PTDL uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
  w CZWARTEK19 LISTOPADA 2009 roku o godz. 1200
  w auli Szpitala Położniczo-Ginekologiczneg Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

  PROGRAM
  •Ocena użyteczności klinicznej wybranych wskaźników laboratoryjnych w predykcji i monitorowaniu powtórnych zawałów mięśnia sercowego.
  Dr n. med. Małgorzata Plak
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  ZOZ MSWiA w Łodzi

  •Badanie ogólne nasienia
  Mgr Tomasz Konopna specjalizant w dziedzinie Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna

  •Współczesne metody badań w diagnostyce in vitro
  Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.
  Dr Bogusław M. Warzocha
  Mgr Janusz Osiński


 • Natalia Kościuk 04/10/2009 18:29

  Zarząd Oddziału Łódzkiego PTDL uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe w czwartek 15 PAŹDZIERNIKA 2009 roku o godz. 12:00 w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  PROGRAM
  • Aspekty kliniczne i diagnostyczne zapalenia trzustki
  Prof. dr hab. n. med. Marek T.Paradowski
  Kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej
  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  • Prezentacja produktów firmy Wiener-Lab.
  Dr Heros David Musial Mgr Piotr Krawczyk

  Uprzejmie informujemy, że planowane terminy spotkań w bieżącym roku szkoleniowym są następujące :
  19.XI; 10.XII; 14.I; 11.II; 11.III; 15.IV; 13.V; 16.VI

 • Natalia Kościuk 02/06/2009 09:43

  POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
  ODDZIAŁ w ŁODZI
  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
  w CZWARTEK 18 CZERWCA 2009 roku o godz. 1200
  w auli Szpitala Pediatrycznego!! Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
  (uwaga !!! zmiana miejsca spotkania)

  PROGRAM:

  •Sprawdziany międzylaboratoryjne – trudności miarodajnej oceny uzyskiwanych wyników. Cz.II.
  Mgr Barbara Przybył-Hac
  Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

  •Wizytacja – i co dalej ?
  Dr n. med. Ewa Świątkowska
  Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów KRDL
 • Natalia Kościuk 08/05/2009 18:49

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
  Oddział w Łodzi
  Oraz firma Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.

  mają przyjemność zaprosić
  na plenerową konferencję naukowo – szkoleniową, która odbędzie się
  29 – 30 maja 2009 roku
  w Ośrodku Rekreacyjno - Szkoleniowym „MOLO” w Smardzewicach

  Program konferencji:
  29 maja 2009 roku
  godz. 14:00 - wyjazd autokaru z bezpłatnego, środkowego parkingu ICZMP
  godz. 15:30 - przyjazd do Smardzewic i zakwaterowanie
  Po zakwaterowaniu zapraszamy na kawę i herbatę
  godz. 16:00 – sesja plakatowa pod patronatem Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  godz. 17:00 – sesja naukowa
  • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz - Prezes ZG PTDL
  „Postępy w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych”
  • Prof.dr hab.n.med. Marek Paradowski - Wiceprezes ZG PTDL
  „Nowe rutynowe markery kardiologiczne”
  • Dr n. med. Piotr Rozentryt - Śląskie Centrum Chorób Serca
  „Przydatność oznaczeń witaminy D3 w kardionefrologii”
  • Wojciech Lemski – przedstawiciel firmy Roche Diagnostics Polska „Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna w aspekcie klinicznym”
  • Paweł Zyszko - przedstawiciel firmy Roche Diagnostics Polska
  „Nowości firmy Roche Diagnostics Polska – nowy analizator do koagulologii”
  godz. 20:00 – spotkanie towarzyskie przy ognisku

  30 maja 2009 roku
  godz. 8:00 – 10:00 – śniadanie w restauracji ” MOLO”
  godz. 10:00 – wyjazd autokaru do Łodzi


 • Natalia Kościuk 28/04/2009 02:54

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
  w CZWARTEK 14 MAJA 2009 roku o godz. 12:00
  w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego
  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
  PROGRAM
  •Diagnostyka czynności tarczycy w ciąży
  Dr n. med. Mirosława Nowacka Dyrektor d/s Naukowych firmy ABBOTT
  •Prezentacja oferty firmy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o.

 • Natalia Kościuk 27/04/2009 17:26

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
  w CZWARTEK 14 MAJA 2009 roku o godz. 1200
  w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego
  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
  PROGRAM
  •Diagnostyka czynności tarczycy w ciąży
  Dr n. med. Mirosława Nowacka
  •Prezentacja oferty firmy ABBOTT Laboratories Diagnostics Sp.z o. o. • Natalia Kościuk 02/03/2009 02:59

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
  w CZWARTEK 12 MARCA 2009 roku o godz.12:00
  w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia
  Matki Polki
  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

  PROGRAM
  •Sprawdziany międzylaboratoryjne – trudności miarodajnej oceny
  uzyskiwanych wyników
  Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
  Mgr Barbara Przybył-Hac
  09.III.2009 - UWAGA! Wykład zostanie poprowadzony przez
  P. PROF. ANDRZEJA BRZEZIŃSKIEGO

  •Prezentacja oferty firmy MEDRIV
  Andrzej Radzikowski
  wiceprezes firmy P.P. i H. MEDRIV Sp.z o.o.


  Na przełomie maja i czerwca 2009 r. ( piątek ) planowana jest wyjazdowa
  konferencja naukowo – szkoleniowa członków OŁ/PTDL.
  Opłata za udział w konferencji wynosi 40,00 PLN i obejmuje:
  ? udział w sesji naukowej
  ? spotkanie z przedstawicielami firmy sponsorującej konferencję
  ? wieczorne spotkanie towarzyskie
  ? jedną dobę hotelową (piątek/sobota) ze śniadaniem
  ? przejazd autokarem
  Warunkiem uczestnictwa w konferencji są bieżąco opłacone składki
  członkowskie.
  Potwierdzenie udziału w konferencji należy zgłosić skarbnikowi wraz z
  wpłatą na zebraniu OŁ/PTDL w marcu lub kwietniu bieżącego roku.
  Ostateczna data konferencji zostanie podana na zebraniu OŁ/PTDL w kwietniu
  br.

  ? Potwierdzam uczestnictwo

  imię i
  nazwisko............................................................................................................................................
  miejsce pracy i telefon
  kontaktowy..............................................................................................................

  Transport
  ? będę korzystać z transportu autokarem z Łodzi do hotelu i z
  powrotem

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
  w CZWARTEK 2 KWIETNIA 2009 roku o godz.12:00
  w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia
  Matki Polki
  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

  PROGRAM

  •Aktualne kierunki działania KIDL
  Dr n.med. Henryk Owczarek
  Prezes KIDL

  •Czynniki fazy przedanalitycznej
  Dr n.med. Wojciech Gernand

  •QCS – Quality Control Service
  Dr n.med. Alicja Jasińska
  Firma ROCHE Diagnostics Polska

  W trakcie spotkania rozdawana będzie bezpłatnie książka –
  W.G.Guder „Próbki od pacjenta do laboratorium”. Przeznaczono 1
  egzemplarz dla każdego medycznego laboratorium diagnostycznego, które jest
  zarejestrowane w ewidencji KIDL.

 • Natalia Kościuk 04/02/2009 14:18

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
  w CZWARTEK 12 LUTEGO 2009 roku o godz. 1200
  w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

  PROGRAM

  •Badanie retikulocytów – aspekty diagnostyczne i kliniczne
  Dr n.med. Aleksander Mazur
  Collegium Medicum
  Uniwersytet Jagielloński Kraków

  •Ekwiwalent hemoglobiny w retikulocytach – znaczenie kliniczne
  Dr n.med. Ewa Czernik – Firma SYSMEXCopyright © 2004-2022 PTDL